Relegitimering og DNB

Dette må du vite om relegitimering og DNB.

LEGITIMERE: Som kunde kan det være greit å vite om bakgrunnen for at du blir bedt om å oppgi legitimasjon, personopplysninger eller annen informasjon. Foto: NTB
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 05. jul 2021
Artikkelen er flere år gammel

DNB innhenter opplysninger blant annet fordi vi må vite at kundene våre er den sier de er. Vi må vite hvor pengene deres kommer fra. Opplysningene skal sikre at vi har god kunnskap om kundene våre og at tjenestene vi tilbyr brukes slik kunden har opplyst. Disse pliktene følger av hvitvaskingsreglene, som gjelder for hele finansnæringen. Finansnæringen har nemlig en plikt til å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Det samme gjelder en rekke andre aktører som håndterer verdier for andre, for eksempel eiendomsmeglere.

Som kunde kan det være greit å vite litt om bakgrunnen for at du blir bedt om å oppgi legitimasjon, personopplysninger eller annen informasjon.

Pålagt av norske myndigheter å innhente legitimasjon

Selv om vi stoler på kundene våre og regner med at informasjonen vi har mottatt tidligere er riktig, er vi som bank pålagt av norske myndigheter å innhente legitimasjon fra våre kunder som kan bekrefte kundens identitet.

Hvitvaskingsregelverket krever at bankene må ha en løpende oppfølging av kundeforholdet. Det vil si at kundeinformasjon må holdes oppdatert. DNB er pålagt å innhente ny dokumentasjon når det er utilstrekkelig eller manglende informasjon i henhold til dagens regelverk.

DNB behandler personopplysninger for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til lov, forskrifter eller myndighetsbeslutninger. Personopplysninger kunden deler er trygge hos oss. DNB har gjennomført sikkerhetstiltak for å sikre kundenes personopplysninger. Vi jobber kontinuerlig med å sikre at kundenes personopplysninger er beskyttet mot tap, ødeleggelse, korrupsjon eller uautorisert tilgang.

Dersom vi ikke mottar svar vil konsekvensen være at banktjenestene stoppes.

Hvorfor får jeg så mange spørsmål fra DNB

Hva er gyldig legitimasjon?

Med gyldig legitimasjon menes:

  • Norsk eller utenlandsk pass.
  • Norsk utlendingspass
  • Norsk reisebevis for flykninger
  • Norsk nasjonalt ID-kort
  • Norsk førerkort utstedt etter 01.01.98.
  • Norsk bankkort med bilde, fra en annen bank.

Husk!

  • Legitimasjonens utløpsdato må ikke være passert.
  • Bortsett fra pass godtar vi ikke ID-kort fra andre land enn Norge.
  • Nødpass godkjennes ikke.
  • Bankkort må være fra annen bank; bankkort fra DNB vil ikke bli godkjent.

Hvorfor kan jeg ikke bruke bankkort fra DNB til å legitimere meg?

Selv om vi stoler på kundene våre og regner med at legitimasjonen vi mottar er riktig, er vi som bank pålagt av norske myndigheter å innhente legitimasjon fra våre kunder som kan bekrefte kundens identitet.

Ettersom DNB mangler en gyldig kopi av din legitimasjon vil heller ikke ditt bankkort fra DNB bli godkjent som gyldig legitimasjon før vi har fått annen bekreftelse på din identitet. Dette er ikke fordi DNB ikke tror at du er du, men som bank er vi pålagt av myndighetene å kunne vise til annen dokumentasjon (ikke utstedt fra DNB) som bekrefter din identitet. For å verifisere din identitet trenger vi derfor gyldig legitimasjon som f.eks. pass eller bankkort (med bilde) fra annen bank som allerede har bekreftet din identitet.

Hva gjør syke/eldre kunder uten legitimasjon?

For kunder som ikke har gyldig legitimasjon, og hvor det er umulig å skaffe seg godkjent legitimasjon, har vi et strengt unntak. Unntaket baserer seg på uttalelse/rundskriv fra Finanstilsynet – Veileder til Hvitvaskingsloven – 4.3.1.6. Vi trenger dokumentasjon på at kundens helse er av slik art at det er umulig å skaffe seg gyldig legitimasjon, fra eksempelvis lege. I tillegg trenger vi tilleggsdokumentasjon.  Dersom dette er tilfellet kan du ta kontakt med oss på telefonnummer 23 02 10 48 mandag – fredag mellom 09:00 – 16:00 for å finne en løsning. 

Hva gjør personer med permanent oppholdstillatelse som ikke har legitimasjon?

For personer med permanent oppholdstillatelse som ikke har legitimasjon må vi ha reisebevis og oppholdskort. Dersom du er kontaktet per brevpost må vi også ha etterspurt tilleggsdokumentasjon.