Relegitimering og DNB

Dette må du vite om relegitimering og DNB: Nå nærmer fristene seg.

LEGITIMERE: Som kunde kan det være greit å vite om bakgrunnen for at du blir bedt om å oppgi legitimasjon, personopplysninger eller annen informasjon. Foto: NTB
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 04. nov 2021
Artikkelen er flere år gammel

Hvitvaskingsregelverket krever at bankene må ha en løpende oppfølging av kundeforholdet. Det vil si at kundeinformasjon må holdes oppdatert og vi må være sikre på at kundene ikke bryter lovverket. DNB er pålagt å innhente ny dokumentasjon når det er utilstrekkelig eller manglende informasjon i henhold til dagens regelverk.

Vi må vite at kundene våre er den sier de er og hvor pengene deres kommer fra. Opplysningene skal sikre at vi har god kunnskap om kundene våre og at tjenestene vi tilbyr brukes slik kunden har opplyst. Hvitvaskingsreglene gjelder for hele finansnæringen, og vi har en plikt til å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Det samme gjelder en rekke andre aktører som håndterer verdier for andre, for eksempel eiendomsmeglere. Kundene blir bedt om å oppgi legitimasjon, personopplysninger eller annen informasjon. I enkelte saker vil man måtte foreta en mer omfattende kundekontroll.

DNB har over en periode kontaktet en rekke kunder for å oppdatere kundeopplysninger og relegitimere der det er nødvendig, slik at vi slipper å avvikle kundeforholdet. Vi er nå i sluttfasen av arbeidet, og det gjenstår en gruppe kunder som vi ikke har fått tak i eller som har svart på våre henvendelser. Disse kundene risikerer nå å få avsluttet sitt kundeforhold hvis de ikke umiddelbart kontakter oss. Omfanget er ca. 5000 inaktive og ca. 7000 aktive kunder. 

Dette er viktig å vite:

Dette er siste «opprop», og de som ikke svarer på henvendelsene våre nå vil få kundeforholdet sitt avviklet. Det betyr at alle banktjenester vil bli avsluttet og kontotilganger og kort vil slutte å virke. 

 • Kunder som ikke har hørt fra oss trenger ikke å bekymre seg. Dette gjelder kun kunder som vi har kontaktet. Hvis du har fått brev fra oss så ta kontakt umiddelbart.
 • DNB har forståelse for at denne prosessen oppleves som vanskelig, men det er det dessverre ikke noe vi får gjort noe med og det er likt i alle banker. Hvitvaskingsregelverket krever at bankene må ha en løpende oppfølging av kundeforholdet, og derfor er vi pålagt å gjennomføre denne kundekontrollen.   
 • DNB har gjort alt som står i vår makt for å få kontakt med de kundene det gjelder. Vi har sendt brev i både posten og i nettbanken, vi har ringt kunder og sendt sms og vi har oppsøkt kunder. Det er sendt ut en rekke purringer og varsel om at kundeforholdet kan opphøre hvis vi ikke får de opplysningene vi trenger.
 • Vi har gjort det vi kunne for å gjøre prosessen så enkel som mulig, og kundene har fått godt tid på å gjennomføre kundekontrollen. DNB har opprettet egne team for å bistå kundene, og vi har også tatt i bruk teknologi for å gjøre prosessen så smertefri som mulig.
 • I løpet av november vil forhold blokkeres og i desember vil kundeforholdene avvikles, men det er enda ikke for sent å ta kontakt med oss. Vi kommer også til å gjøre et siste fremstøt for å prøve å fange opp de kundene som har et aktivt kundeforhold og ringe rundt til kunder, samt bistå de kundene som tar kontakt med oss.  
Hva er gyldig legitimasjon?

Med gyldig legitimasjon menes:

 • Norsk eller utenlandsk pass.
 • Norsk utlendingspass
 • Norsk reisebevis for flykninger
 • Norsk nasjonalt ID-kort
 • Norsk førerkort utstedt etter 01.01.98.
 • Norsk bankkort med bilde, fra en annen bank.

Husk!

 • Legitimasjonens utløpsdato må ikke være passert.
 • Bortsett fra pass godtar vi ikke ID-kort fra andre land enn Norge.
 • Nødpass godkjennes ikke.
 • Bankkort må være fra annen bank; bankkort fra DNB vil ikke bli godkjent.

Hvorfor kan jeg ikke bruke bankkort fra DNB til å legitimere meg?

Selv om vi stoler på kundene våre og regner med at legitimasjonen vi mottar er riktig, er vi som bank pålagt av norske myndigheter å innhente legitimasjon fra våre kunder som kan bekrefte kundens identitet.

Ettersom DNB mangler en gyldig kopi av din legitimasjon vil heller ikke ditt bankkort fra DNB bli godkjent som gyldig legitimasjon før vi har fått annen bekreftelse på din identitet. Dette er ikke fordi DNB ikke tror at du er du, men som bank er vi pålagt av myndighetene å kunne vise til annen dokumentasjon (ikke utstedt fra DNB) som bekrefter din identitet. For å verifisere din identitet trenger vi derfor gyldig legitimasjon som f.eks. pass eller bankkort (med bilde) fra annen bank som allerede har bekreftet din identitet.

Hva gjør syke/eldre kunder uten legitimasjon?

For kunder som ikke har gyldig legitimasjon, og hvor det er umulig å skaffe seg godkjent legitimasjon, har vi et strengt unntak. Unntaket baserer seg på uttalelse/rundskriv fra Finanstilsynet – Veileder til Hvitvaskingsloven – 4.3.1.6. Vi trenger dokumentasjon på at kundens helse er av slik art at det er umulig å skaffe seg gyldig legitimasjon, fra eksempelvis lege. I tillegg trenger vi tilleggsdokumentasjon.  Dersom dette er tilfellet kan du ta kontakt med oss på telefonnummer 23 02 10 48 mandag – fredag mellom 09:00 – 16:00 for å finne en løsning. 

Hva gjør personer med permanent oppholdstillatelse som ikke har legitimasjon?

For personer med permanent oppholdstillatelse som ikke har legitimasjon må vi ha reisebevis og oppholdskort. Dersom du er kontaktet per brevpost må vi også ha etterspurt tilleggsdokumentasjon.