Dette nettverket er viktig for banken

DNBs Young Professionals Network sørger for at unge trives i DNB. Her kan du bli bedre kjent med dem.

YPN I DNB: DNBs Young Professionals Network sørger for at unge trives i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 22. feb 2024
Artikkelen er flere år gammel
Foto: Privat

Anas Abdi

Anas jobber som KYC Analytiker Corporate Banking Operation og er utdannet økonom. Stillingen går ut på å etablere bedriftskundeforhold for selskaper i små og mellomstore segmentet i banken. I tillegg jobber han med å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering, samt at han sørger for at DNB tar inn riktige og gode kunder.

– Jeg er med i styret til YPN fordi jeg synes at dette er en utrolig spennende og viktig arena for ansatte. YPN blir bindeleddet mellom ulike avdelinger i DNB som kan koble ansatte på tvers gjennom faglige samlinger, sosiale sammenkomster og gjøre det enklere for unge i DNB å bygge nettverk. 

Andrea Hoftun Foto: Stig B. Fiksdal

Andrea Hoftun

– YPN er viktig for banken fordi det skaper tilhørighet for de unge i en stor bank. Ikke bare er det en læringsplattform, det er også en social møteplass.

Andrea sier at hun har utviklet meg mye som leder på grunn av YPN. 

– Jeg har lært mye om samarbeid på tvers og gjennomføringsprosesser. Med utdanning i business management fra London og en stilling som innholdsprodusent på KMMS, gir YPN meg tverrfaglig utvikling i banken.

Amanda Vik Andersen Foto: Stig B. Fiksdal

Amanda Vik Andersen

– Jeg er utdannet kriminolog og jobber som Fagspesialist AML med bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering. Det går ut på å håndtere alarmer som genereres av bankens elektroniske overvåkingssystem.

I YPN er Amanda SoMe-ansvarlig med ansvar for kommunikasjonsplanen deres og promotering av alle YPN-arrangementene. 

– YPN er viktig for DNB fordi det er en helt super møteplass for unge i banken hvor vi blir kjent på tvers av ulike fagmiljøer, og får utvidet nettverket vårt. Dette har vært alfa og omega for meg som ikke har en «typisk» bank-bakgrunn.

I tillegg sier hun at de unge i banken får utviklet seg faglig gjennom deres kurs, workshops og foredrag.

– Totalt sett mener jeg at YPN bidrar til å gjøre DNB til en mer attraktiv arbeidsplass for unge, og øker trivselen for dem. 

Benjamin Dawid Zmij Foto: Stig B. Fiksdal

Beniamin Dawid Zmij 

Beniamin jobber som Treasury Management Advisor i storkundesegmentet LC, med en portefølje bestående av finansinstitusjoner og fintech-selskaper. Rollen er dypt forankret i relasjonsbygging, og han bistår kunder med likviditetsstyring av arbeidskapital, digitale fremtidsrettede initiativer, i tillegg til å ta del i ulike prosjekter på tvers av forretningsområdene i banken.

– Jeg mener at YPN er viktig for DNB av flere grunner. I en hektisk hverdag er det avgjørende å ha en plattform der den yngre garden kan bygge kultur og et bredt nettverk på tvers av banken. Gjennom YPN får du tilgang til ulike fora for kompetanseutvikling innen spennende, dagsaktuelle og karriererelevante temaer. Jeg er sikker på at dette bidrar positivt til at unge talenter trives, og blir værende i DNB.

Carl-Henrik Refvik Foto: Stig B. Fiksdal

Carl-Henrik Refvik

Carl-Henrik er nestleder i YPN og jobber med finansiering for små og mellomstore bedrifter i DNB.

– YPN er viktig for DNB fordi jeg føler det er en arena hvor det legges til rette for å møte andre unge i DNB og skape et internt nettverk i et stort konsern. I tillegg får man muligheten til å utvikle faglige og personlige egenskaper. 

Foto: Privat

Espen Mauseth

– Jeg jobber som analytiker i Group Initiatives: et av DNBs in-house konsulentområder, med hovedfokus på langsiktige og strategiske prosjekter. Vi bistår inn på en rekke ulike initiativ av strategisk art, hvor vår oppgave er å sikre fremdrift, stakeholder-involvering, og å være gode rådgivere som alltid har «konsernhatten» på.

Espen sier at mange av YPNs medlemmer nettopp har startet i banken, og det å få oversikt over en så kompleks og stor organisasjon som DNB er ingen smal sak. 

– Særlig ikke om man sitter i det operative i et av bankens mange hjørner. Derfor sørger YPN for at unge i banken utvider sine nettverk, blir oppdatert på ståa i butikken, og at alle forutsetninger er på plass for å lykkes i DNB.

Emmy Egidius Austvik Foto: Stig B. Fiksdal

Emmy Egidius Austvik

Emmy er leder i YPN og jobber i Corporate Banking med Risk Management, men sitter nå i London på korttidsoppdrag. 

– For DNB sin fremtid er det viktig å hente inn talenter, og som man sier så er det de unge som er fremtiden. Jeg mener at vi er viktige fordi vi bidrar til å tiltrekke unge profesjonelle, og at de har lyst til å bli her når de først har kommet hit. 

Hun sier at det er viktig for unge ansatte med mulighet for faglige og personlig utvikling, og samtidig kunne bygge nettverk.

– Gjennom å skape sosiale og faglige opplevelser håper vi å kunne gi grobunn til utvikling, og hjelpe unge med å bevege seg rundt i et stort selskap. Dette er bra for banken fordi det bidrar til samarbeid på tvers. 

Gina H Snopestad Foto: Stig B. Fiksdal

Gina H. Snopestad

Gina jobber med oppfølging og opplæring av risikostyring i Technology & Services, per nå er hovedområdet mitt Third Party Risk Management.

– I ett så stort konsern er det vanskelig å vite alt som skjer og hvordan det henger sammen, og ved å være med på YPN-events får man viktig og relevant faglig påfyll, samt muligheten til å bli kjent med andre med samme interesser på tvers i banken. For meg har YPN gitt meg interessante samtaler med nye bekjente, gode venner og mye faglig påfyll.

Rut Pernille Vatnedal Foto: Stig B. Fiksdal

Rut Pernille Vatnedal

– Jeg jobber som data scientist i Personmarked, der jeg bruker analyser og prediksjonsmodeller for å forstå kundene våre bedre.

Rut sier YPN er viktig for å utvikle og beholde unge ansatte. 

– Det kan være overveldende å starte som nyansatt i et så stort og komplekst konsern som DNB. YPN hjelper unge med å bli kjent med og trives i konsernet.

Hun sier at de arrangerer sosiale arrangementer, holder foredrag, workshops og kurs om bankrelaterte temaer og muliggjør nettverksbygging på tvers av DNB.

– Sistnevnte er helt ypperlig i starten av karrieren da det gir mulighet til å bli kjent med andre unge i forskjellige stillinger, få innblikk i deres arbeidshverdag og la seg inspirere til å utforske ulike karriereveier. I tillegg bidrar YPN til at unge har det gøy både på og utenfor jobb, noe jeg mener er veldig viktig!

Sandra Nathalie Gersh Noer Foto: Stig B. Fiksdal

Sandra Natalie Gersh Noer

Sandra er utdannet siviløkonom med spesialisering i bærekraftig finans fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

– Jeg kom inn i DNB i 2023 som Corporate Graduate i DNB Wealth Management. Som Corporate Graduate i DNB har du ett år med ulike rulleringer i ulike deler av banken. Mitt første opphold var hos DAM Private Equity og for øyeblikket er jeg hos DAM aksjeinvesteringer på fondet DNB Fund Disruptive Opportunities.

Hun sier at YPN er en area hvor unge på tvers av banken kan møtes for å bli bedre kjent, bygge nettverk, samt å utvikle seg faglig.

– Som ny i DNB, har YPN vært en viktig area for meg for å lære om ulike deler av banken. I tillegg har det gitt meg muligheten til å møte og bli kjent med enda flere mennesker enn jeg sannsynligvis ville gjort uten YPN.