- Vi skal bidra til å øke tempoet i omstillingen

I DNBs ferske bærekraftstrategi settes ambisiøse delmål på veien mot å nå netto null utslipp i 2050.

MÅL: - Vi har vi satt oss ambisiøse mål for hvordan DNB kan være en pådriver for bærekraftig omstilling, sier DNB-sjef Kjerstin Braathen. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 17. jun 2021
Artikkelen er flere år gammel

I kampen mot klimaendringene skal DNB kutte egne utslipp, finansiere og tilrettelegge for bærekraftige aktiviteter for 1500 milliarder frem mot 2030 og være en pådriver for omstilling til et mer bærekraftig samfunn. 

- Vi skal bistå våre kunder med økonomisk rådgivning og samtidig stille krav slik at de kan ta bærekraftige valg, sier konsernsjef i DNB Kjerstin Braathen.  

I juni presenteres den oppdaterte bærekraftstrategien til banken som inneholder mer ambisiøse mål innenfor klima og miljø, mangfold og inkludering, bekjempelse av økonomisk kriminalitet, og bidrag til trygg digital økonomi 

Vår tids største utfordring 

- Vi har i mange år jobbet med bærekraft innenfor en rekke områder, men kampen mot klimaendringene er den største utfordringen samfunnet nå står ovenfor. Derfor har vi satt oss ambisiøse mål for hvordan DNB kan være en pådriver for bærekraftig omstilling, sier Braathen.  

DNB vedtok tidligere i år at vi støtter ambisjonen om netto null utslipp i 2050. Nå skrus ambisjonen til ytterligere gjennom å sette konkrete delmål  frem mot 2030. DNBs drift skal være klimanøytral, noe den har den vært en god stund. Taktskiftet skjer fordi det samlede klimaavtrykket gjennom DNBs lån og investeringer skal bli null.   

Foto: DNB

Dette er kun starten

- Det å omstille samfunnet i en mer bærekraftig retning vil kreve enorme investeringer og det er der vi som bank skal gjøre en forskjell. Det gjør vi ved å bidra til finanseringer av 1500 milliarder kroner til bærekraftige tiltak, øke andelen grønne fond og sette klare utslippsmål for viktige bransjer.  

DNBs sjef sier det er dette er ambisiøse mål som konkret viser DNBs pådriverrolle.

- Det er viktig å påpeke at dette kun er starten og at vi kommer til å utvikle målbildet fremover, fortsetter Braathen. 

Ikke eksklusjon som hovedvirkemiddel 

Den nye bærekraftstrategien betyr at DNB er en bank for et bredt næringsliv, men at banken kommer til å stille enda strengere klimakrav til bedrifter som ønsker finansiering. Spesielt til de som i dag bidrar til høye klimautslipp.   

Kjerstin Braathen sier at DNB primært skal bruke positiv påvirkning, men kan også velge å ikke finansiere enkelte selskaper eller næringer som ikke er i tråd med vår strategi.  

- Vi tror ikke ekskludering av «brune» selskaper er veien for å nå lavutslippssamfunnet. Vi mener det vil ha en større klimaeffekt hvis vi hjelper disse selskapene med finansiering til å kutte utslipp, og å omstille virksomheten sin i en mer bærekraftig retning. 

 Bidra til flere grønne bransjer 

Braathen sier DNB vil bruke sin kompetanse og yte banktjenester for å hjelpe kundene i mer bærekraftig retning.  

- Våre kunder vil merke et taktskifte fra oss. Vi vil stille spørsmål, formulere forventninger og omsette det til krav for at kundene skal oppnå gode vilkår og i noen tilfeller også finansiering i det hele tatt.  

- Vi må gjøre verden grønnere – ikke bare finansiere det som allerede er grønt, sier Braathen.