DNB deltar i moderniseringen av betalingsløsninger i Norden

DNB vil sikre at også bankens bedriftskunder i Norden og internasjonalt får nyte godt av nye, effektive betalingstjenester.

ENKELT: DNB er opptatt av at betaling skal være enkelt og sikkert. - Dette ønsker vi å bidra til også utenfor Norge, sier konsernsjef Braathen. Foto: Stig B. Fiksdal
Publisert 14. jan 2021
Artikkelen er flere år gammel

Globale, regionale og nasjonale betalingssystemer gjennomgår en omfattende teknologisk og funksjonell modernisering som vil skape grunnlag for bedre kundeløsninger og gjøre sektoren bedre i stand til å møte stadig mer omfattende myndighetsregulering. 

Som deltaker i disse betalingssystemene har DNB et omfattende program for å sikre at bankens kunder vil nyte godt av nye effektive og sikre tjenester. I Sverige pågår også et omfattende moderniseringsprogram hvor DNB er en aktiv deltaker. 

Moderniseringen skjer i regi av P27 Nordic Payment Platform AB og den Svenska Bankföreningen. Det planlegges også for lignende omlegging og modernisering i Danmark.

Arbeidet har høy prioritet i DNB

Betaling er viktig for DNB av flere årsaker.

- Når det gjelder bedriftskundene så ønsker vi å gjøre arbeidsprosessene deres inn mot banken så enkle og effektive som mulig. Betaling skal skje raskt og til riktig tid med god kvalitet, sier konsernsjef i DNB, Kjerstin R. Braathen.

Norge og DNB har i mange år vært langt fremme på betalings- og oppgjørssystemer. Gjennom deltakelse i Finans Norge samarbeider DNB med andre norske banker for å sikre kundene adgang til den mest effektive betalingsinfrastrukturen og de beste betalingsproduktene.

- Dette er noe DNB ønsker å bidra til også utenfor Norge, presiserer Braathen.

MEDLEM: DNBs Transformation Committee-medlem, SVP Tom H. Berg. Foto: Privat

Grensekryssende oppgjørsmekanisme

I øvrige land i Norden er det etablert et samarbeidsprosjekt mellom flere banker, P27. Målet er å lage en grensekryssende oppgjørsmekanisme for de nordiske nasjonale valutaene SEK , DKK og euro.

DNB er allerede involvert i omleggingen og gjennomføringen av den svenske transformasjonen fra eksisterende til ny løsning i løpet av 2022, sammen med P27- bankene og flere andre svenske banker. Dette skjer i samarbeid med P27 Transformation Committee, som har ansvar for tilretteleggingen for endringen.

- Deltakelse i Transformation Committee gir oss mulighet til å bidra i den svenske transformasjonen og ivareta DNB-kundenes interesser i svensk betalingsinfrastruktur, sier DNBs Transformation Committee medlem, SVP Tom H. Berg.

Det svenske oppgjørssystemet som er eid av svenske Bankgirot, har lenge hatt behov for modernisering. Arbeidet er nå igangsatt og gjennomføres regi av P27 og Transformasjonsprosjektet, som er i prosess for å overta Bankgirots funksjon ved å tilby en fullgod erstatning for eksisterende kundeløsninger via bankene.

Lanseres gradvis fra høsten 2022

P27 tar sikte på gradvis lansering av de nye oppgjørsmekanismen. De første svenske konto-til-konto transaksjonene vil kunne gjennomføres i 2. kvartal 2022. Funksjonalitet lanseres så stegvis utover høsten 2022 og i 2023. 

Transformasjonen skal være avsluttet i 4. kvartal 2023. Løsningen skal gi raskere betalingsflyt og med mer informasjon om betalingen. 

DNBs kunder får full tilgang til ny løsning

DNB er deltager i denne infrastrukturen, og bankens kunder vil ha full tilgang til den nye løsningen, driftet av P27.

DNB er i gang med detaljplanleggingen av tilpassingen til den nye oppgjørsløsningen, og bankens kunder i Sverige vil bli kontaktet for en gjennomgang av den nye løsningen.

Konserndirektør for Payment & Innovation i DNB, Rasmus A. Figenschou. Foto: Stig B. Fiksdal.

Naturlig deltager nordiske oppgjørsmekanisemer

Konserndirektør for Payment & Innovation i DNB, Rasmus A. Figenschou, viser til at DNB har en aktiv tilstedeværelse også utenfor Norge. Bankens to største internasjonale markeder er Norden og Euro-landene.

- Derfor er det naturlig for oss å være direkte deltager i de nasjonale oppgjørsmekanismene i de nordiske landene, og også i oppgjørssystem for euro som tilbys av den Europeiske Sentralbanken og EBA Clearing, fastslår han.