DNB tar kampen mot hvitvasking på stort alvor

Finanstilsynet gjennomførte i desember i fjor et tilsyn med DNBs arbeid med antihvitvasking. Rapporten inneholder kritikk fra tilsynet, men ikke konkrete tilfeller av hvitvasking.

PRIORITET: – Vi tar kritikken fra tilsynet på alvor og dette er et område hvor vi aldri kommer helt i mål, sier hvitvaskingsansvarlig i DNB, Roar Østby. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 29. nov. 2019
Artikkelen er flere år gammel

Forrige gang Finanstilsynet gjennomførte tilsyn med dette området var i 2016. Da avdekket tilsynet mangler i bankens etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. DNB var da midt i en treårsplan hvor det ble gjort store forbedringer i bankens antihvitvaskingsarbeid.

Også i ettertid har DNB prioritert arbeidet med antihvitvasking høyt. Det finnes neppe noe annet område hvor banken har økt antall ansatte og ressursbruk tilsvarende. I dag jobber over 400 ansatte i DNB med å forhindre økonomisk kriminalitet.

«Ikke tilfredsstillende»

Likevel får altså deler av det såkalte AML-arbeidet (anti money laundering) kritikk fra tilsynet:

«Finanstilsynet konstaterer at banken har gjort forbedringer siden forrige stedlige tilsyn på området i 2016, men at det på tidspunktet for det stedlige tilsynet fortsatt var vesentlige mangler ved bankens etterlevelse. Finanstilsynet vurderer at banken brukte unødvendig lang tid etter kritiske merknader i forbindelse med stedlig tilsyn i 2016 før den iverksatte nødvendige tiltak på AML-området, og at den overordnede oppfølgingen og koordineringen av AML-arbeidet i konsernet ikke har vært tilfredsstillende», skriver tilsynet i rapporten.

Her kan du lese rapporten

Hvitvaskingsansvarlig Roar Østby sier at DNB har prioritert arbeidet med anti-hvitvasking høyt over flere år:

– Vi tar kritikken fra tilsynet på alvor og dette er et område hvor vi aldri kommer helt i mål. Kriminelle nettverk utvikler nye og avanserte metoder for å skjule svarte penger. Derfor må vi hele tiden utvikle våre metoder og systemer. Noe av det vi gjør nå, er å investere enda mer i IT og kunstig intelligens. Det gjør vi for å bli enda bedre til å identifisere risiko for hvitvasking og oppdage mistenkelige transaksjoner.

Rapporterte 1500 saker

For å lykkes i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering kreves også et godt samarbeid mellom politi myndigheter og banker. I 2018 rapporterte DNB nesten 1500 saker til Økokrim. Sakene omfattet til sammen 3.800 kundeforhold.

– Dette er informasjon som bidrar til å oppklare økonomisk kriminalitet – og til domfellelser i retten, sier Østby. Han har selv bakgrunn fra Økokrim og har jobbet med antihvitvasking i 20 år.

DNB er i gang med å innføre flere tiltak som følge av Finanstilsynets tilbakemeldinger. Blant tiltakene er en oppdatert risikovurdering for hele DNB-konsernet. Den oppdaterte risikovurderingen vil gi enda bedre oversikt og innsikt i risikoen for hvitvasking i de ulike delene av DNB. Banken har også styrket opplæringen av ansatte og forbedret sine overvåkingssystemer, samt iverksatt nye risikovurderinger i kredittprosessene.