Finanstilsynet opprettholder overtredelsesgebyr

- Vi har tatt lærdom og skal ta lærdom av kritikken fra Finanstilsynet, sier Hege Hagen, ansvarlig for anti-hvitvaskingsarbeidet.

LÆRDROM: - Vi har tatt lærdom og skal ta lærdom av kritikken fra Finanstilsynet, sier Hege Hagen, ansvarlig for anti-hvitvaskingsarbeidet i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 03. mai 2021
Artikkelen er flere år gammel

Finanstilsynet publiserte i dag en rapport der DNB får et administrativt overtredelsesgebyr for manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven. I tillegg kom den endelige rapporten om undersøkelser i det Islandske fiskerikonsernet  Samherji. Rapportene kritiserer DNBs arbeid mot hvitvasking. 

- Finanstilsynet har rett i at arbeidet med etterlevelse av hvitvaskingsregelverket ikke hadde gitt gode nok resultater på tilsynstidspunktet, og at det er områder vi må bli bedre på. Samtidig er det godt å se at Finanstilsynet også registrerer at vi har iverksatt mange tiltak for å styrke hvitvaskingsarbeidet siden tilsynet ble gjennomført. Organisering, intern opplæring, risikovurderinger og elektronisk overvåking er områder som er betydelig styrket. Dette er et arbeid som kontinuerlig kan forbedres og DNB skal fortsette å prioritere dette arbeidet framover.  Hvitvasking er helt øverst på vår prioriteringsliste, sier Hagen.  

DNB vil nå gå nøye igjennom rapportene fra tilsynet for å forbedre arbeidet knyttet til anti-hvitvasking ytterligere.   

- Vi aksepterer gebyret fra Finanstilsynet og ser alvorlig på at anti-hvitvaskingsarbeidet ikke var bra nok. Vi ønsker derfor å bruke kritikken og funnene i rapportene til å styrke anti-hvitvaskingsarbeidet. Vi har allerede satt i gang tiltak basert på den foreløpige rapporten vi fikk i desember 2020, og mange av tiltakene er allerede på plass, sier Hagen  

Samherji-saken 

Økokrim gjennomførte en grundig etterforskning av DNBs rolle, og politiet henla saken mot DNB i februar 2021, etter en grundig etterforskning der de undersøkte alle sider ved DNBs involvering i Samherji-saken.  Finanstilsynets rapport gjelder seks kundeforhold i DNB i perioden 2014-2019. I rapporten er det deler av DNBs anti-hvitvaskingsarbeid som får kritikk. DNB ønsker også å ta lærdom av Finanstilsynets rapport om Samherji-saken.

- Selv om saken mot DNB ble henlagt og Samherji-saken ligger mange år tilbake i tid, er vi enig i at det var mangler ved kundetiltakene i de seks selskapene som Finanstilsynet har påpekt i forbindelse med Samherji-saken. Bankens egne undersøkelser har avdekket de samme svakhetene som Finanstilsynet, sier Hagen. 

De siste årene har vi rustet opp for å bekjempe hvitvasking og økonomisk kriminalitet ved å øke antall spesialister, styrke kompetansen og forbedre systemer og rutiner i hele organisasjonen, særlig når det gjelder risikovurdering, risikoklassifisering og  kontroll av kunder. 

Et stort team jobber med en gjennomgang av kundeporteføljen og for å sikre fremdrift på de tiltakene som er igangsatt. Formålet er at banken skal kjenne kundene og forstå hvitvaskingsrisikoen de representerer. Det gjelder særlig innenfor områdene av virksomhetene våre der hvitvaskingsrisikoen er høy.  

- Det å levere på myndighetenes forventninger på anti-hvitvaskingsområdet er en viktig samfunnsoppgave som DNB bruker store ressurser på. Nå jobber vi knallhardt for å få effekt ut av alle tiltakene som er iverksatt. Arbeidet har høyeste prioritet hos styret og administrasjonen, påpeker Hagen.