Møt kvinner som jobber med finans i DNB

Sjefsforvalter frir til jentene: - Trenger flere av dere

Profilerte Anette Hjertø er ikke bare forvalter og seksjonsleder i DNB, hun er også pådriver for å få flere kvinner inn i finans.

FRIR TIL JENTENE: Anette Hjertø, en av 14 kvinnelige forvaltere i DNB Asset Management. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 18. jun 2021
Artikkelen er flere år gammel

Lofotværingen Anette Hjertø er nå en av 15 kvinnelige forvaltere i DNB Asset Management.

Andelen øker jevnt og trutt, og ingen norske banker eller finanshus har flere. Men kvinnene utgjør fortsatt bare cirka 24 prosent av det totale antallet forvaltere. 

Hjertø leder nå forvaltningsseksjonen Absolute Return Investments i DNB Asset Mangement, hvor hun har vært ansatt de fire siste årene. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH og har tidligere erfaring fra KLP og HitecVision. 

- Kvinneandelen er altfor lav, og det er den jevnt over innenfor finans, mener hun.

Kvinner i frontfinans

Derfor statet Hjertø bransjenettverket «Kvinner i frontfinans», hvor også senior HR-rådgiver i DNB Markets, Cecilie Fredriksen, ble med. Sammen med utdanningsinstitusjoner ser de på hvordan de kan få rekruttert flere kvinner til finans.

- Foreløpig jobber vi mest med NTNU, BI og NHH, men vi vil veldig gjerne samarbeide med flere, sier hun.

Flere kvinner må studere finans

Forvalteren tror ikke at skjevheten vil utjevne seg før flere kvinner velger å studere finans. 

- Du kan få jobber innenfor finans med andre utdannelser også, som for eksempel markedsføring, teknologi eller statsvitenskap. Men i noen stillinger er fordypning i finans en klar fordel eller helt nødvendig, mener Hjertø.

Feil inntrykk

Hun mistenker også at mange jenter har feil inntrykk av bransjen.

- Det hadde jeg selv. Men du finner fort ut at bransjen ikke er slik den blir fremstilt i filmer og TV-serier. Det handler ikke om makt og å tjene mest mulig penger, men om å samarbeide best mulig for å skape verdier for kundene våre. Og det klarer kvinner like godt som menn, mener hun.

Hjertø sier at de har gjort undersøkelser som bekrefter at kvinnene som allerede jobber i finans, trives godt – selv om de er i mindretall.

- Det jeg liker best med jobben er kombinasjonen av å få utøve faget og samtidig bidra til samfunnsutvikling. Trendene skifter fort, og de siste årene har det vært mye fokus på selskaper innenfor teknologi og bærekraft.

Tross alt – kvinnene er blitt flere

Selv om utviklingen går sakte, og andelen fortsatt er lav, er kvinnene som jobber med finans i DNB blitt flere. 

DNB Nyheter spør fem andre kvinner i DNB om hvorfor de valgte finans og hva jobben deres går ut på:

Kelly Ke-Shu Chen Foto: Stig B. Fiksdal

Kelly Ke-Shu Chen (32), makroøkonom, DNB Markets

Hvilken bakgrunn har du? 

- Jeg er utdannet samfunnsøkonom og startet yrkeskarrieren innenfor aksjeanalyse, etterfulgt av en periode i embetsverket, før jeg kom tilbake til finanssektoren.

Hva går jobben din ut på, og hvordan vil du beskrive arbeidsdagen din?

- Jeg dekker Kina, så tiden min bruker jeg til å finne ut hvordan den økonomiske situasjonen er i verdens største eller nest største økonomi – og hvordan den kan utvikle seg fremover. Kort fortalt er det vi jobber med en blanding av politikk, nøkkeltall og sektorspesifikke analyser. Analysene vi utarbeider danner grunnlaget for givende diskusjoner med våre kunder og dyktige kollegaer.

Hvorfor ønsket du denne jobben, og hva liker du best med den? 

- For meg er å dekke Kinas økonomiske utvikling midt i blinken. Det er et utrolig spennende fagfelt å bryne seg på.

Helene Steen Foto: Mikkel Gythfeldt

Helene Steen (32), junior porteføljeforvalter i DNB Asset Management (DAM):

Hvilken bakgrunn har du?

- Jeg startet i DNBs storkundeavdeling på shipping utlån og var der i 8 år før jeg begynte i DNB Asset Mangement i 2019. Jeg er siviløkonom med bachelor grad fra BI Business School og har master fra Cass Business School i London.   

Hva går jobben din ut på, og hvordan vil du beskrive arbeidsdagen din?

- Jeg  jobber med globale aksjer i fondet DNB Global. Vi analyserer og vurderer selskaper innenfor ulike sektorer og markeder, og investerer i selskaper vi tror vil gjøre det bedre enn sine konkurrenter over tid og som opererer i et marked vi tror vil være attraktivt fremover. En typisk arbeidsdag går ut på å lese analyser og nyheter, analysere selskaper, utføre handler, snakke med for eksempel analytikere og management og å sile bort støy.  

Hvorfor ønsket du denne jobben, og hva liker du best med den?

- Jeg ønsket å jobbe med egenkapital da jeg hadde jobbet mange år med kreditt. Jeg syns det virket veldig spennende å skulle ha et større fokus på oppsidepotensial, finne nye selskaper innenfor et attraktivt marked, samt psykologien og tempoet i aksjemarkedet. Det jeg liker best med jobben er at jeg jobber i team med dyktige mennesker som er flinke til å dele kunnskap. Og at jeg hele tiden blir utfordret og må utvikle meg i takt med en verden i stadig endring.  

Hege Kristine Heyerdahl Foto: Jostein Tofte

Hege Kristine Heyerdahl (32), sales trader equities, DNB Markets

Hvilken bakgrunn har du? 

- Bachelor i samfunnsøkonomi, bachelor i antikkens kultur og en påbegynt master i finans. Jeg avbrøt studiene for å starte her ett semester før slutt.

Hva går jobben din ut på, og hvordan vil du beskrive arbeidsdagen din?

- Jeg følger opp handler for større institusjonelle kunder. Dagen begynner klokken 07.30 med morgenmøter og forberedelser før alle europeiske børser åpner klokken 09.00. Jeg følger opp handler fra før de kommer inn, via handel, til de er ferdig oppgjort. Det er kjernen i mitt arbeid.  Å distribuere hvilke papirer vi har flyt i, finne motparter og holde en god dialog med kunder, er viktige elementer i dette. Vi er på jobb til de siste europeiske børsene stenger 17:35 og til vi har fått gjort etterarbeidet. Vi har egne kveldsvakter som følger opp USA fram til 22.00, men er tilgjengelige ved behov.

Hvorfor ønsket du denne jobben, og hva liker du best med den? 

- Jeg var summer intern på aksjedesken i 2015 og ble kjent med mine nåværende kolleger da. Den sommeren åpnet det seg også en stilling, og den fikk jeg. Arbeidsdagen er dynamisk og varierende, og det trives jeg med. Det er fine med jobben er at jeg får brukt både faglig kunnskap og mellommenneskelige relasjoner internt og eksternt.

Helene Kvilhaug Brøndbo Foto: Privat

Helene Kvilhaug Brøndbo (28), aksjeanalytiker, DNB Markets:

Hvilken bakgrunn har du?

- Jeg har master i industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU med spesialisering innen finans og elkraft. 

Hva går jobben din ut på, og hvordan vil du beskrive arbeidsdagen din?

- Jeg jobber som aksjeanalytiker på energiteamet og følger selskaper innen offshore wind, hydrogen og oil service.  Arbeidshverdagene mine går ut på å følge med på hva som skjer med selskapene og markedene de opererer i, hvordan dette påvirker verdsettelsen av selskapene og deretter utarbeide analyser. I det siste har jeg også deltatt på flere kapitalinnhentinger, hvor vi analyserer selskapet og markedet og hjelper investorer med å forstå selskapet og verdsettelsen av det.

Hvorfor ønsket du denne jobben, og hva liker du best med den?

- Jeg har helt siden studiene vært interessert i finans. Jobben er variert samtidig som du bygger dybdekunnskap på selskapene og sektorene du følger. 

Jeanette Helen Sabel Kullberg Foto: Jostein Tofte

Jeanette Helen Sabel Kullberg (37), personkundesupport aksjehandel, DNB Markets:

Hvilken bakgrunn har du?

- Bachelor i Markedsføring.

Hva går jobben din ut på, og hvordan vil du beskrive arbeidsdagen din?

- Jeg har mye kundekontakt og svarer på en rekke ulike spørsmål fra personkunder som vil handle aksjer på nett. Mange trenger hjelp. Det siste året har det vært stor pågang av nye kunder som ønsker å handle aksjer, og arbeidsmengden har økt betraktelig. 

Hvorfor ønsket denne jobben, og hva liker du best med den?

- Jobben er variert og utfordrende. Jeg jobbet tidligere i DNB Verdipapirservice. Da jeg kom over stillingen «support for aksjehandel på nett for privatpersoner», syntes jeg det hørtes spennende ut.