Jobbfall på over 4 prosent

I mai 2020 var det 120.000 færre jobber enn i samme måned året før, noe som tilsvarer en nedgang på hele 4,2 prosent.

NEDGANG: I mai 2020 var det 120.000 færre jobber enn i samme måned året før, noe som tilsvarer en nedgang på hele 4,2 prosent. Foto: NTB scanpix
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 29. jun 2020
Artikkelen er flere år gammel

Flesteparten av jobbene som forsvinner, er i næringer med lavt lønnsnivå, viser foreløpige SSB-tall fra en eksperimentell månedsstatistikk basert på a-ordningen.

A-ordningen er en samordnet måte for arbeidsgivere å rapportere opplysninger om inntekt og ansatte til Nav, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Skatteetaten.

Formålet med statistikken er å belyse konjunkturutviklingen i Norge, målt ved endringer i antall jobber, antall lønnstakere og kontantlønn.

Overnatting og servering ned

I overnatting og servering gikk antallet jobber ned med hele 22,2 prosent fra mai i fjor til samme måned i år. Også i personlig tjenesteyting og i forretningsmessig tjenesteyting gikk antallet jobber sterkt ned, begge med en nedgang på over 10 prosent.

Deretter fulgte transport og lagring med en nedgang på 7,6 prosent. Det var også nedgang i næringer dominert av offentlig sektor. Av disse var nedgangen størst i undervisning og deretter helse- og sosialtjenester, med henholdsvis 4,9 og 2,6 prosent færre jobber.

Oppgang i olje og gass

En av svært få næringer med jobbvekst fra mai 2019 til mai 2020 var bergverksdrift og utvinning, som i Norge er dominert av utvinning av olje og gass. De foreløpige tallene for mai viser en økning i antall jobber på 4,7 prosent.

Oljeprisnedgangen i mars og april ser derfor foreløpig ikke ut til å ha gitt utslag i jobbtallene for denne næringen. I industrien gikk antallet jobber ned med 3,3 prosent fra mai 2019 til samme måned året etter.

Endelige tall viser også at lønnstakere på korttidsopphold i Norge sto for omtrent 12.000 av den samlede nedgangen i antallet jobber på over 75.000 fra april i fjor til april i år.