Mer enn dobbelt så mye til bærekraftig finansiering i 2021

DNB bidro med 217 milliarder kr. til bærekraftige aktiviteter i 2021 – en økning på 126 prosent fra året før.

ÅRSRAPPORT: Her er konsernsjef Kjerstin Braathen sammen med finansdirektør Ida Lerner. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 10. mar 2022
Artikkelen er flere år gammel

Det er blant tallene du finner i DNB sin årsrapport for 2021. 

- Som Norges største finanskonsern har vi et særlig ansvar og mulighet til å bidra positivt til den bærekraftige omstillingen i Norge. Derfor oppdaterte vi i fjor vår bærekraftsstrategi, og satte oss tydelige mål for hvordan vi skal bidra til omstillingen. Som årsrapporten for 2021 viser, er vi allerede godt i gang med å levere på finansieringsmålene våre, sier Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB. 

Endringsvillighet i norsk næringsliv 

I den oppdaterte strategien satte DNB blant annet seg et mål om å finansiere, investere i og tilrettelegge for bærekraftige aktiviteter til en verdi av 1.500 milliarder kroner fram mot 2030. I 2021 bidro DNB med 217 milliarder til bærekraftige aktiviteter. Det er mer enn en dobling fra volumet året før på 96 milliarder kroner, viser den foreløpige løypemeldingen som banken legger fram i dag gjennom årsrapporten. 

- Vi skal være en pådriver for omstilling, noe vi blant annet gjør ved å kanalisere mer kapital til nettopp bærekraftige aktiviteter. Det faktum at vi har fått til en så rask økning, er også et tegn på endringsvilligheten som ligger i norsk næringsliv. Det er godt driv og stort engasjement, men vi har fortsatt en lang vei å gå for å nå klimamålene i tide. Det er derfor viktig at vi og resten av næringslivet holder trykket oppe og får opp farten, understreker konsernsjefen. 

ÅPENHET: - En viktig del av bærekraftsarbeidet er å være åpne om hvilke mål vi har satt oss, sier Gine Wang-Reese. Foto: Stig B. Fiksdal

Solid økning i bærekraftige obligasjoner 

Som både DNB og resten av finansbransjen erfarer, er det både mange gode, bærekraftige prosjekter og selskaper som trenger finansiering. Det reflekteres blant annet i økningen DNB Markets opplevde på bærekraftige obligasjoner. DNB Markets var med og tilrettela for 47 bærekraftige obligasjoner med et totalt volum på 83 milliarder kroner, nesten 130 prosent opp fra 2020.  

I tillegg til selve årsrapporten, hvor bærekraft er en integrert del av rapporteringen, publiserer DNB også en egen faktabok på bærekraft, hvor banken rapporterer på nøkkeltall knyttet til de viktigste bærekraftstemaene. 

BREDERE: - Selv om klima er blant vår tids viktigste saker, er DNBs bærekraftsarbeid langt bredere, sier Torbjørn Rodt. Foto: Stig B. Fiksdal

Åpenhet er viktig

- En viktig del av bærekraftsarbeidet er å være åpne om hvilke mål vi har satt oss, samt rapportere løpende på hvordan vi leverer på disse. DNBs årsrapport og faktabok er derfor på mange måter vår løypemelding på bærekraft ut til interessentene våre, sier Gine Wang-Reese, divisjonsdirektør for Samfunn og bærekraft i DNB.

Mer enn bare klima og miljø 

- Selv om klima er blant vår tids viktigste saker, er DNBs bærekraftsarbeid langt bredere. I årsrapporten og faktaboken skriver vi ikke bare om klimaspørsmålet, men også andre viktige temaer for banken og samfunnet rundt, forklarer Torbjørn Rodt, seniorrådgiver bærekraft i DNB. 

Foto: DNB

Nesten 40 prosent kvinneandel på de øverste nivåene

I faktaboken for bærekraft, som Rodt har vært med på å utarbeide, redegjør DNB for en rekke nøkkeltall knyttet til for eksempel finansering av klimaomstillingen, utslippsmål i viktige utlånsporteføljer, mangfold og inkludering og økonomisk kriminalitet.  

- DNB er overbevist om at hvis målene om langsiktig verdiskaping, fornøyde kunder og ansatte skal nås, må banken speile samfunnet rundt. Innenfor mangfold og inkludering, viser eksempelvis faktaboken at DNB i 2021 nådde 39,8 prosent kvinneandel på de fire øverste nivåene – nesten innenfor målet om 40-60 prosent kjønnsbalanse i lederstillinger, trekker Rodt frem. 

Som Norges største finansinstitusjon skal DNB dessuten bidra til en god og trygg, finansiell infrastruktur og digital økonomi. Banken bruker derfor store ressurser på å bekjempe alle former for økonomisk kriminalitet, og stanset i 2021 bedragerier mot kundene og konsernet for totalt 734 millioner kroner.

Se flere nøkkeltall knyttet til bærekraft i faktaboken, og les mer om DNBs arbeid i årsrapporten