- Nå må kvinnene ta lønnskampen

– For å ta likestillingen i næringslivet et skritt videre må kvinnene nå ta lønnskampen. Selv om det er ubehagelig.

TABU Å SNAKKE OM LØNN? Hvem har mest å tape på at ingen snakker om lønn? De som er urettferdig lønnet! mener forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 7 min lesetid
Publisert 01. mar 2019
Artikkelen er flere år gammel

Det er forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, som kommer med denne oppfordringen.

– Snakk om lønn, sier hun.

På mange arbeidsplasser er det tabu å snakke om lønn. Hvem har mest å tape på det?

– I Norge snakker ikke folk om hva de tjener. På mange arbeidsplasser er det tabu å snakke om lønn. Hvem har mest å tape på det? spør Sandmæl og svarer selv:

– De som er urettferdig lønnet!

Forbrukerøkonomen mener at kvinner har mest å vinne på å forhandle lønn fordi mange av dem fortsatt får urettferdig lite.

– Mer åpenhet rundt hva folk tjener kan også bidra til økt likestilling i næringslivet ved at eventuelle lønnsskjevheter innad i bedriftene blir mer transparente, poengterer hun.

På dette området har vi kvinner mye å lære av mennene

Sandmæl viser til en undersøkelse om lønn og forhandlinger som banken nylig har gjennomført blant befolkningen. Der fremkommer det tydelig at flere kvinner enn menn føler seg urettferdig lønnet:

  • 41 prosent av mennene sier at de får den lønnen de fortjener, 56 prosent sier at de burde tjent mer
  • Bare 29 prosent av kvinnene sier at de får den lønnen de fortjener, 69 prosent sier at de burde tjent mer

Av undersøkelsen fremgår det også at de fleste mener at det er mer ubehagelig enn tilfredsstillende å forhandle lønn med arbeidsgiver. Men det lønner seg. Hele 7 av 10 av alle som har forhandlet lønn, har oppnådd bedre betingelser:

  • Av kvinnene som har forhandlet, har 65 prosent fått bedre lønn mot bare 46 prosent av mennene.
  • Flere menn (21 prosent) enn kvinner (7 prosent) har imidlertid fått både bedre lønn og flere goder

Sannsynlige årsaker til at kvinner lykkes i lønnsforhandlinger

Sandmæl ser to sannsynlig årsaker til at flere kvinner enn menn har oppnådd bedre lønn etter lønnsforhandlinger.

Kvinner søker ikke bedre lønn eller stillinger før de er 110 prosent sikre på at de er kvalifisert for det

– Én årsak kan være at de i utgangspunktet tjener for lite, mindre enn dem det er relevant å sammenligne med. En annen årsak kan være at flere kvinner er dyktige og har gode resultater og prestasjoner å vise til, før de tør å forhandle. Det er en kjent oppfatning at kvinner generelt sett ikke søker bedre lønn eller stillinger før de er 110 prosent sikre på at de er kvalifisert for det, minner Sandmæl om.

Men hvorfor er det da slik at flere menn enn kvinner får både bedre lønn og flere goder?

– Kanskje fordi mange menn er mer frempå og kravstore i forhandlingene. Får de bedre lønn, så skjønner de at de har fått aksept for at de fortjener mer enn de har i dag og at de derfor ikke har noe å tape på å spørre om enda mer. På dette området har vi kvinner mye å lære av mennene. Får du litt, har du fått aksept for at du fortjener mer. Da trenger du ikke godta det første tilbudet du får; du kan argumentere for at du bør få mer.

Hvilken posisjon må du være i for å kunne forhandle lønn?

– Bedriftene skal betale lik lønn for likt arbeid og prestasjon uansett kjønn, men de vil fortsatt lønne forskjellige stillinger og prestasjoner ulikt. Derfor må du alltid ha gode kort på hånden i forhold til dette hvis du skal vinne frem i lønnsforhandlinger, sier hun.

Siljes fire råd

Sandmæl gir fire råd om når og hvordan forhandle lønn:

  • Hvis du mistenker at du får mindre betalt enn kolleger det er relevant å sammenligne deg med, finn ut om det stemmer! I så fall, be om en samtale med sjefen og fremhev hvorfor nettopp du fortjener bedre lønn. Snakk ikke for mye om den eller de som tjener mer enn deg.
  • Hvis du mot formodning ikke vinner frem, og det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har funnet sted brudd på likelønnsprinsippet, er det arbeidsgiver som må sannsynliggjøre at lønnsforskjellen er begrunnet i andre forhold enn kjønn, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 37.
  • Har du levert gode resultater og prestasjoner over tid er det også en legitim grunn til å be om bedre lønn. Ha i så fall argumentene klare til en passende anledning, for eksempel lønns- eller medarbeidersamtale.
  • Nytt jobbtilbud med bedre lønnsbetingelser er kanskje det vanligste og beste forhandlingskortet. Men da må du være ganske sikker på at arbeidsgiveren din ønsker å beholde deg – eller være klar for å bytte jobb hvis forhandlingen ikke fører frem.

 

Relaterte saker:

e24: Kvinnepott skal utjevne lønnsforskjeller i DNB

DNB Nyheter: Skuffet over at ikke flere i bransjen følger etter

Nettavisen: Lønnsforskjellen størst mellom kvinner og menn i finanssektoren