Hvem er egentlig ansvarlig hvis noe eller noen blir skadet?

Hvem har ansvar for å fjerne snø og is fra tak på næringsbygg?

IKKE NOK: Det er ikke sånn at du som gårdeier fraskriver deg alt ansvar ved å henge opp skilt. Foto: NTB
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 22. jan 2024
Artikkelen er flere år gammel

Hyppig væromslag og temperatursvingninger øker faren for at istapper og snøklumper fra tak på bygninger kan gjøre skade. 

Tung snø og is kan skade både mennesker, dyr og gjenstander. Det er du som hus- eller gårdeier som har ansvar for å vedlikeholde eiendommen. Du må sikre at taket er fritt for is og snø, slik at det ikke faller ned og forårsaker skade.

Sikring er byggeiers ansvar

De fleste kommuner har krav om at byggeier setter opp fareskilt dersom det er rasfare. Det gjelder også gårdeiere. Hvis du ikke følger forskriftene, kan du risikere å få bot. Disse bøtene er likevel ingenting i forhold til de materielle, og ikke minst menneskelige skadene som kan skje. I alvorlige tilfeller, kan du som bygg- eller gårdeier bli straffet.

Huseieransvar dekkes av bedriftens ansvarsforsikring Gårdeier har ansvarsforsikring inkludert i bygningsforsikringen sin. Huseieransvar er en tilleggsdekning for en bedrift som er leietaker og har ansvarsforsikring. Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som eier eller bruker av en bygning eller lokale, kan komme i overfor en tredjepart.

– Når en bedrift leier et næringsbygg kan det følge med tilsyns- og vedlikeholdsplikt på de delene av eiendommen som brukes. Det innebærer ansvar for å fjerne snø og is utenfor inngangen, og sikre at skilt og markiser er forsvarlig festet, opplyser skadeforebyggeren, sier Therese Hofstad-Nielsen, i forsikringsselskapet vårt, Fremtind.

Uavhengig av hvem som sitter med ansvaret, dekker ansvarsforsikringen både gårdeier og bedriften sitt ansvar dersom noen blir skadet, som følge av snø og is som raser fra taket.

Ikke nok å bare varsle

Det er ikke nok i seg selv å henge opp fareskilt ved inngangen til bygningen om vinteren, for så å ta de ned igjen til våren.

– Enkelte steder henger rasfareskiltene oppe en god stund. Det er ikke sånn at du som gårdeier fraskriver deg alt ansvar ved å henge opp skilt. Med mindre du kan dokumentere at det har tatt lenger tid til å få hjelp med å fjerne isen, må du vanligvis ta ned skiltene etter en ukes tid. Da skal også is og snø være fjernet fra taket, sier skadeforebyggeren.