DNB med i UiOs dScience partnerprogram:

UiO og næringslivet skal ta Norge inn i fremtiden

UiO har fått med seg DNB og flere store bedrifter for å skape verdi av forskningen som skjer ved alle fakultetene der.

UiO OG DNB ER PARTNERE: Fra venstre, Svein Stølen, Maria Ervik Løvold, Solveig Kristensen, Morten Dæhlen og Aiko Yamashita. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 07. mar 2023
Artikkelen er flere år gammel

Omstillingen i samfunnet går for sakte, ifølge statssekretær Oddmund Hoel, som holdt åpningstale da Senter for data- og beregningsvitenskap lanserte partnerprogrammet dScience på Forskningsparken i Oslo 6. mars.

Forskning og nye teknologier kan kanskje bidra til å få opp farten, men så langt klarer ingen å utnytte verken forskningen eller nye teknologier fullt ut. 

GLEDER SEG til SAMARBEIDET: Maria Ervik Løvold, Svein Stølen, Aiko Yamashita og Morten Dæhlen. Foto: Stig B. Fiksdal

Det erfarer også Aiko Yamashita, som skal holde i dScience-samarbeidet fra DNBs side.

– ESG, AML, cybersikkerhet, utfordringene på disse områdene er mange. Men vi har ikke nok data til å kunne utnytte nye teknologier i dette arbeidet godt nok, sier hun.

UiO er på sin side langt fremme på forsking og leverer blant annet data til EUs klimapanel, men mye av forskningen som skjer er regi av UiO blir ikke brukt.

– Samtidig er mye av teknologien er heller ikke bærekraftig slik det ser ut nå, påpekte senterleder for dScience, Morten Dælen. Han viste til at klimaavtrykket er for stort og at teknologien også kan være diskriminerende, lite pålitelig og bli brukt feil.

Professor i språkteknologi, Jan Tore Lønning, trakk frem ChatGPT som eksempel.

– Den kan lage gode nok svar til at du får bra karakter på en innleveringsoppgave, men hvis den ikke vet svaret, så finner den på et svar, sa han. 

– Et samarbeid mellom akademia og næringslivet vil være gjensidig befruktende

Det finnes flere slike problemstillinger. Derfor skal forskning ved UiO kobles sammen med bedrifter og offentlig sektor. Hensikten med dScience partnerprogram er å utvikle og gjennomføre prosjekter samt drive langsiktig kapasitetsbygging på områder og teknologier som er særlig viktig for Norge.

Som senterleder Morten Dæhlen sa det:

– Dette er ekstremt viktig. Det handler om å skape verdi av forskningen, og et samarbeid mellom akademia og næringslivet vil være gjensidig befruktende. Vi må øke forskningen i næringslivet i Norge, og dScience skal utforske mulighetene for det.

Det inkluderer blant annet å utvikle teknologier som maskinlæring, kunstig intelligens, digital tvilling-teknologi, dataforvaltning og kunnskapsrepresentasjon.

Hensikten er å:

  • skape større verdier av data og digitale ressurser
  • bidra til grønn omstilling av samfunns- og næringsliv
  • bidra i utviklingen av lønnsomme arbeidsplasser
  • ta sterke internasjonale posisjoner på utvalgte fagområder 

Kort sagt handler dScience partnerprogram om å lære av hverandre slik at akademia, næringsliv og offentlig sektor kan skape fremtidens løsninger sammen.

PANELDEBATT: Alle partnerbedriftene var representert på lanseringen. Representanter deltok også i en paneldebatt om nasjonale fortrinn og konk.kraft. Foto: Stig B. Fiksdal

Så langt er Kongsberg, Helse Sør-Øst, Equinor, DNV og Norges Bank Investment Management (NBIM) med i dScience sitt partnerprogram i tillegg til DNB.

Alle de nevnte bedriftene var representert på lanseringen. Bedriftenes representanter deltok også i en paneldebatt om nasjonale fortrinn og konkurransekraft.

Konserndirektør for Technology &Services i DNB, Maria Ervik Løvold, sa seg enig i at vi så langt bare har sett starten av hvordan nye teknologier som maskinlæring og kunstig intelligens kan brukes til å løse utfordringer knyttet til områdene hun har ansvaret for, fortrinnsvis produktutvikling, AML og cyber security.

Hun adresserte også DNB ser et prekært behov for at det utdannes  flere medarbeider med it- eller matematikkompetanse de neste årene.

Styreleder for dScience og dekan og professor ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO, Solveig Kristensen, var tydelig på at beregningskunnskap nå er inkludert i alle studier ved UiO og at hun ser på dScience som starten på et banebrytende samarbeid med grønn profil mellom næringsliv og UiO.

dSCIENCE: Representanter fra alle partnerbedriftene sammen med sentrale personer i UiO. Foto: Stig B. Fiksdal