God BSU-nyhet i ny låneforskrift

BSU-nytt: Bankene kan nå ta med penger du har stående på BSU-konto også når de skal beregne hvor mye gjeld du kan ha. Dette er nyheten i boliglånsforskriften som ble vedtatt av regjeringen 15. november 2019.

BOLIGLÅNSFORSKRIFTEN VIDEREFØRES: – Boliglånsforskriften virker etter hensikten, og boligmarkedet er i bedre balanse. Derfor viderefører vi boliglånsforskriften uten nye innstramminger, sa finansminister Siv Jensen i en pressemelding fredag 15. november. Foto: Håkon Mosvold Larsen
Lesetid 14 min lesetid
Publisert 15. nov. 2019

– Boliglånsforskriften virker etter hensikten, og boligmarkedet er i bedre balanse. Derfor viderefører vi boliglånsforskriften uten nye innstramminger, sa finansminister Siv Jensen i en pressemelding sluppet fredag 15. november.

 

Ellers videreføres altså boliglånsforskriften som trådte i kraft 1. juli 2018. Den åpnet da for at penger på BSU-konto kunne tas med når bankene skulle beregne hvor mye egenkapital du har i forhold til hvor mye lån du kan få. Nå vil altså bankene kunne med penger du har på BSU-konto i beregningen av både belåningsgrad og gjeldsgrad.

Dette er boliglånsforskriften som vil gjelde fra nyttår og ut 2020. Det vil si at følgende må være på plass for at banken skal kunne gi deg lån:

  • Samlet gjeld (inklusiv kredittrammer og studielån, men minus penger på BSU-konto) skal ikke være større enn fem ganger inntekten
  • Hvis du skal bo i boligen selv, må du ha minst 15 prosent egenkapital (penger på BSU-konto tas med i beregningen av egenkapital)
  • Hvis du skal kjøpe sekundærbolig i Oslo, må du ha minst 40 prosent egenkapital
  • Bankene har rom til å bruke skjønn i 8 prosent av andelen lån de gir i Oslo, og 10 prosent i resten av landet.

Søk finansieringbevis eller lån her

Det er mye som avgjør om du får boliglån eller ikke

Det er mye som avgjør om du får boliglån. Og eventuelt hvor mye. Visste du for eksempel at rammen på forbrukslån eller kredittkort påvirker hvor mye du kan få låne?

Selv om du har brukt bare 5.000 av en kredittkortramme på for eksempel 100.000 kroner, så vil hele rammen på 100.000 kroner inngå i bankens vurdering av hvor mye du vil få i samlet gjeld. Denne vurderingen er banken pålagt å gjøre. Hensikten er å unngå at du får mer lån enn du klarer å betjene.

– Nå som renten har begynt å stige er det viktigere enn noen gang å spare og begrense forbruket for å kunne betale raskere ned på lånet, sier leder for låneavdelingen på DNBs kundesenter, Hanna Folkvord.

GLAD FOR SPAREINSENTIV: Leder for låneavdelingen på DNBs kundesenter, Hanna Folkvord, m det er fint kan ta hensyn til sparingen i beregningen av både belånings- og gjeldsgrad. Foto: Stig B. Fiksdal

Hvordan søke boliglån?

Lurer du på hvordan du skal gå fram for å sjekke om du kan få lån og eventuelt hvor mye?

– Hvis du er i markedet for å kjøpe bolig, er det lurt å starte med å skaffe et finansieringsbevis. Da får du vite hvor mye du kan by. Et finansieringsbevis varer i tre måneder før det må fornyes, men du kan endre det underveis. For eksempel hvis du går opp i lønn eller får samboer som du skal kjøpe sammen med. Du behøver heller ikke bruke hele rammen, forklarer Folkvord.

Slik søker du boliglån eller finansieringsbevis

Det er to måter å søke finansieringsbevis eller boliglån på. Du kan avtale møte med en kunderådgiver på et bankkontor. Eller du kan søke digitalt og eventuelt snakke med en kunderådgiver på telefon. Å søke digitalt er mest effektivt, og du får raskt svar.

Hvis du har betalingsanmerkning, så får du ikke lån
Hanna Folkvord

– Å søke digitalt er både raskere og enklere. Du slipper å møte opp i bankkontoret, men kan søke fra der du er via PC-en eller mobilen. Når du søker digitalt unngår du også å laste ned og sende skattemelding og lønnsslipper til banken slik du ellers må. Du kan bare samtykke, så vil alt dette skje digitalt. Også hvis du har medlåntakere. De kan bekrefte digitalt når de får melding om å gjøre det, opplyser Folkvord.

Søk lån/finansieringsbevis digitalt her

Banken ser etter betalingsevne, betalingsvilje og sikkerhet

Det er flere faktorer som spiller inn når banken vurderer om du kan få boliglån og i så fall hvor mye. Kort fortalt ser banken på om du har tilstrekkelig betalingsevne, betalingsvilje og sikkerhet.

Har du ikke nok egenkapital, 15 prosent, så må noen stille realkausjon
Hanna Folkvord

Sikkerheten er pantet som banken tar i boligen. Har du ikke nok egenkapital, det vil si 15 prosent, så må noen stille realkausjon. Det vil si at banken i tillegg til å ta pant i boligen du kjøper, også trenger å ta pant i noen andres eiendom, for eksempel foreldres.

Slik vurderer banken betalingsevnen din

– For å bedømme betalingsevne ser vi på inntekt i forhold til samlet lån. Det er en fordel å ha fast arbeid, men det er ingen betingelse. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle, så sjekk gjerne med oss selv om du ikke har fast jobb. Vi vet for eksempel at det er stor sannsynlighet for at sykepleiere og lærere kan få jobbe så mye de vil selv om de ikke har fast ansettelse, sier Folkvord.

Vi strekker oss langt for å hjelpe førstegangskjøpere inn på boligmarkedet
Hanna Folkvord

– Vi strekker oss langt for å hjelpe førstegangskjøpere inn på boligmarkedet. Når vi ser inntekt opp mot samlet lån vurderer vi derfor også inntektspotensialet fram i tid. På den annen side ser vi også på hvor mye samlet lån du har og om du fortsatt vil klare å betale ned på det du i realiteten skylder hvis boliglånsrenten skulle stige med 5 prosent poeng, opplyser hun.

Folkvord minner om at du også bør være klar over at banken – når den skal påse at du samlet sett ikke får mer enn fem ganger inntekt i gjeld – må ta med både boliglån, studielån og hvor stor kredittkortramme du har på kortet ditt.

Slik vurderer banken betalingsviljen din

– Når vi skal vurdere betalingsviljen din, ser vi på hvordan du sparer, hvor stort forbruk du har, hvordan du bruker kredittkortet ditt og om du betaler regningene dine. Hvis du gjør det og har et forbruk tilsvarende det som brukes i SIFOs referansebudsjett – og dessuten har vært dyktig til å spare – er det positivt. Hvis du har betalingsanmerkning derimot, så får du ikke lån. Vi må hver dag svare nei på lånesøknader fra personer som har betalingsanmerkning.

Kausjon eller medlåntakere kan gjøre boligkjøp mulig

Studenter og andre med lav inntekt kan også få boliglån hvis de har godt med sparemidler og god økonomisk kontroll.

Foreldrene skal være klar over at de som medlåntakere blir solidarisk ansvarlig for hele barnets gjeld
Hanna Folkvord

– Har de ikke nok egenkapital kan de som nevnt likevel få lån hvis noen stiller som realkausjonist for egenkapitalen de mangler. Det vi si at for eksempel foreldre lar banken ta pant i boligen sin for et beløp tilsvarende den egenkapitalen som barnet mangler. Har du som student heller ikke solid nok inntekt eller betalingsevne, kan foreldrene også stille som medlåntakere. Foreldrene skal imidlertid være klar over at de da blir solidarisk ansvarlig for hele barnets gjeld og at det kan legge begrensninger for hva de selv kan gjøre, for eksempel bytte bolig eller kjøpe fritidsbolig.

Hva risikerer medlåntakere og kausjonister?

– Hvis foreldre har kausjonert for manglende egenkapital på for eksempel 500.000 kroner for en sønn, og vedkommende ikke overholder gjeldsforpliktelsene sine, kan banken gjøre kausjonen gjeldende. Det vil si at foreldrene da må innfri de 500.000, for eksempel med oppsparte midler eller ved å ta opp eget privat lån. Har ikke foreldrene tilstrekkelig betalings- eller betjeningsevne på det aktuelle tidspunktet, kan banken kreve at foreldrenes bolig, som banken har pant i, selges for å få realisert de 500.000 kronene. Hvis foreldrene dessuten er medlåntakere, er de også solidarisk ansvarlig for at hele lånet tilbakebetales, ikke bare for den manglende egenkapitalen.

Når kan mulige medlåntakerne og kausjonister tekke seg ut?

– Dette skjer ikke før barnet søker om å få overta hele lånet på egne hender, eventuelt sammen med samboer eller ektefelle. Det kan gjøres ved å sende en mail til aktuell rådgiver. Banken vil innvilge dette hvis barnet, eventuelt sammen med samboer, kan klare utgiftene i SIFO referansebudsjettet i tillegg til å kunne betjene boliglån, studielån og eventuelt andre lån hvis renten skulle stige med 5 inntil prosentpoeng!  Lånet kan heller ikke overstige 5 ganger barnets inntekt.

Opplever du at mange unge bare lar dette skure og gå, at mange har medlåntakere og kausjonist selv etter at de kan klare å betjene lånet alene?

– Nei, vi erfarer at de fleste unge gjerne vil stå på egne bein så fort som mulig, men det kan jo ta noen år før de kommer dit. Det kan gå utover foreldrenes handlingsfrihet. Vi snakker ofte med foreldre som ønsker lån til hytte eller oppussing, men som vi må si nei til fordi de står heftet for all gjelden til barna også.

Nå kan du også sjekke hvor stor samlet kredittramme du har

Gjeldsportalen/gjeldsregisteret er nå åpnet. Alle finansforetakene i Norge er fra 1. juli 2019 pålagt å rapportere inn alle personkunders forbruksgjeld og kredittrammer.

Hovedhensikten er at banker og andre långivere skal få et bedre grunnlag for å vurdere lånesøknader.

Det er din totale kredittramme som er interessant for långiverne, ikke hvor mye du faktisk har brukt av den.

– Dette er en normal misforståelse. Bankene ser ikke bare på hvor mye du faktisk har i forbruksgjeld, men også på hvor mye du totalt sett har i kredittramme. Har du flere kredittkort og kanskje anledning til å trekke til sammen 300.000 kroner eller mer, kan det fort bidra til at du får nei på en søknad om boliglån – selv om du ikke har en eneste krone utestående på kredittkortet ditt, forklarer Svein Ove Karstensen, daglig leder i finansnæringens egen gjeldsportal, Norsk Gjeldsinformasjon.

– Noen tror at det holder å klippe i stykker kortet hvis du ikke vil bruke det mer. Men klippingen fjerner ikke kredittrammen. Vil du bli kvitt kredittrammen, så må du kontakte den enkelte kortutstederen og si opp kortet, presiserer han.

Norsk Gjeldsinformasjon har derfor også utviklet gode spørrenettsider for norske forbrukere. Der kan du logge deg inn via mobil, nettbrett eller PC og hente ut full oversikt over egen forbruksgjeld og total kredittramme. Tjenesten er gratis for personkunder.

Les mer om dette og sjekk egen forbruksgjeld og kredittrammer på Norsk Gjeldsinformasjons egne nettsider: norskgjeld.no

Du kan også hente ut slik informasjon på Evrys gjeldsregisteret.com

Her kan du lese hele saken på DNB Nyheter om at gjeldsportalen/gjeldsregisteret nå er åpnet

Banken ser etter betalingsevne, betalingsvilje og sikkerhet

Det er flere faktorer som spiller inn når banken vurderer om du kan få boliglån og i så fall hvor mye. Kort fortalt ser banken på om du har tilstrekkelig betalingsevne, betalingsvilje og sikkerhet. Alle kunder vurderes individuelt

Les mer om ulike typer boliglån og veiledende priser her

Fastrente = forsikring

Med fastrentelån har du full kontroll over låneutgiftene i en avtalt periode. Du velger selv hvor mye av lånet du vil ha fastrente på. Du kan for eksempel velge å ha fastrente på 60 prosent av lånebeløpet og flytende på resten

Fastrente for unge