Har du feriebolig i utlandet?

Gode råd til boligkjøpere og eiere av eiendom i utlandet under koronakrisen.

SOL OG VARME. Mange nordmenn eier egen fritidsbolig i Sør-Europa, og en del av disse har fått hjelp av DNB i Luxembourg for å nå sommer-drømmen sin. Foto: Scanpix
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 25. jun. 2020
Artikkelen er flere år gammel

Koronapandemien har brakt med seg mye usikkerhet, også for nordmenn som eier feriebolig i utlandet og for dem som vurderer å kjøpe. 

- Vi opplever at mange har behov for å snakke med banken nå. Vi strekker oss langt for å hjelpe, sier Knut Øvreeide, kredittsjef hos DNB Luxembourg.

Mange nordmenn fått lån til å kjøpe feriebolig i Spania, Portugal og Frankrike hos DNBs filial i Luxembourg. 

– Det er greit å ha en samarbeidspartner som snakker samme språk og forstår utfordringen du er oppe i, slår han fast.

VIL HJELPE. Knut Øvreeide, kredittsjef i DNB Luxembourg. Foto: DNB Lisbeth Ganer

Låne og betale i samme valuta

Dersom du er av dem som nylig har kjøpt eller vurderer å kjøpe, anbefaler Øvreeide å ta kontakt med banken for å diskutere finansieringsløsninger. 

Som hovedregel råder DNB Luxembourg kundene til å låne i den valutaen du kjøper i. Det reduserer risikoen knyttet til valutasvingninger. 

Det er også mulig å endre hvilken valuta lånet står i i løpet av lånets løpetid. Det kan for eksempel være aktuelt for dem som allerede eier eiendom finansiert med lån i norske kroner. 

En del som har kjøpt bolig under bygging  tar også tar kontakt med banken nå. 

- For noen av dem som har finansiert kjøpet i euro kan totalkostnaden i norske kroner ha økt relativt mye fra kontraktsinngåelse. Vi råder derfor dem som skal overta bolig snart om å ta en prat med oss før overtagelse for å vurdere alternative finansieringsløsninger, sier Øvreeide. 

MANGES FAVORITT. Ved siden av Sverige er Spania det mest populære reisemålet for nordmenn, ifølge SSB. Foto: Scanpix

Stor usikkerhet

Etterspørselen etter sjøhytter i Norge har vokst kraftig de siste månedene, men det er fortsatt usikkert hvor markedet for feriebolig i utlandet er på vei. 

- Så langt ser jeg ikke noe som tilsier at det vil bli et stort fall i markedet, men vi vet ennå ikke  hvordan prisene vil bli påvirket, sier Øvreeide.

Usikkerheten er fortsatt stor.

- Men dersom det blir et fall i boligprisene, kan det være et gunstig tidspunkt for å gjøre et godt kjøp, mener han. 

 

Tap av leieinntekter 

Reiserestriksjonene som er innført av hensyn til smittevern gjør at mange nå kan se langt etter inntekter fra utleie av ferieboligen sin, og dette er også noe mange tar kontakt for å diskutere med banken. 

- Mange som tidligere har leid ut sin ferieeiendom i utlandet opplever nå at leieinntektene faller bort, og særlig ser vi at det gjelder de som baserer seg på kortsiktige leiekontrakter, sier Øvreeide. 

DNB Luxembourg legger som hovedregel til grunn at den som får låne til kjøp av feriebolig skal klare å betjene dette lånet uten leieinntekter.

- Man skal ikke tømme kassen helt når man investerer i fritidsbolig, og vi er opptatt av at kundene tar høyde for å klare uforutsette hendelser, sier han. 

Han understreker at DNB Luxembourg likevel har forståelse for at manglende leieinntekter påvirker kundenes finansielle situasjon. 

- Dette er en ekstrem situasjon, og vi er blant annet villig til å vurdere avdragsutsettelser i en periode for de som trenger dette, sier Øvreeide. 

Grundige vurderinger

Øvreeide minner om at med stor usikkerhet kan man risikere å gjøre både gode og dårlige handler, gode og dårlige valg.

 - Derfor gjelder det å tenke grundig gjennom hva man skal gjøre, og det gjør vi gjerne sammen med deg.

DNB Luxembourgs kontor er åpent og i full drift, selv om de fleste jobber hjemmefra.