Mange unge boligeiere har fått foreldrehjelp

Hvor lenge må foreldre være kausjonist eller medlåntaker?

Når og hvordan kan boligeiere som har kausjonist og/eller medlåntaker, overta lånet fullt og helt? Det skjer ikke av seg selv.

UNGE VIL STÅ PÅ EGNE BEN: Finansrådgiver i DNB, Madelen Dørmænen, opplever at de fleste unge ønsker å overta lånet fullt og helt så snart de kan. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 11. mar 2024
Artikkelen er flere år gammel

Rundt én av fire får økonomisk hjelp fra familien til å kjøpe bolig, ifølge Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse.

Finansrådgiver Madelen Dørmenen i DNB på Karl Johans gate i Oslo bekrefter at mange unge boliglånskunder trenger hjelp til å komme seg inn på boliglånsmarkedet.

– Noen mangler egenkapital og trenger derfor en kausjonist. Andre har ikke høy nok inntekt og trenger en medlåntaker. Mange har verken tilstrekkelig egenkapital eller høy nok inntekt og trenger da en kombinasjon av disse, forklarer hun.

Er du under 28 år og vurderer boligkjøp? Avtal møte med en rådgiver her

Slik bruker DNB «Ung-milliarden» til å hjelpe unge inn i boligmarkedet

Søk finansieringsbevis/boliglån her

Du bør ikke være for avhengig av god prisutvikling for å kunne fjerne kausjonisten
Madelen Dørmænen

Sett deg godt inn hva dette innebærer

Dørmænen presiserer at det er viktig at alle involverte setter seg godt inn i hva dette innebærer. Hun informer alltid låntaker, realkausjonist og eventuelt medlåntaker om dette ved låneopptak. Les mer om dette i faktaboksen nederst i artikkelen.

Hun gir også et tips til låntakere som får hjelp:

– Prøv å betale ned mer på lånet dersom det er mulig. Det kan bidra til at du raskere kommer i posisjon til å kunne fjerne kausjonist og / eller medlåntaker. Du bør ikke være for avhengig av god prisutvikling for å kunne fjerne kausjonisten.

TA KONTAKT: Finansrådgiver Madelen Dørmenen er tydelig på at de unge selv må ta kontakt med banken hvis de vil fjerne kausjonist eller medlåntaker. Foto: Stig B. Fiksdal

Unge må selv ta kontakt

Finansrådgiveren er samtidig tydelig på at de unge selv må ta kontakt med banken hvis de ønsker å fjerne kausjonist eller medlåntaker. Det opplever hun at de fleste ønsker.

– De aller fleste som har fått hjelp, kommer etter en tid tilbake til oss med spørsmål om de kan overta lånet fullt og helt, enten alene eller sammen med en kjæreste, sier hun.

Men alle får ikke innfridd ønsket sitt på første forespørsel. 

Disse kravene må oppfylles

Noen krav må være oppfylt før medlåntaker og/eller kausjonist kan fjernes.

1. Alle banker i Norge må rette seg etter myndighetenes utlånsforskrift. I skrivende stund innebærer det fortsatt at:

  • Din eller deres totale gjeld, som inkluderer studielån og total kredittramme, kan ikke overstige 5 x inntekt
  • Du eller dere må ha minimum 15 prosent egenkapital
  • Du eller dere skal kunne tåle at renten stiger med 3 prosentpoeng

2. I tillegg må banken vurdere om du eller dere har god nok betalingsevne, betalingsvilje og sikkerhet.

Finansrådgiveren forklarer hva som ligger i disse begrepene:

Betjeningsevne: Vi ser på om du eller dere vil klare å betjene lånet basert på inntekt og relevante utgifter som renter, avdrag på lån og normale utgifter til livsopphold. Du eller dere må også tåle at renten øker med 3 prosentpoeng.

Betalingsvilje: Dette er din vilje til å betale dine forpliktelser, som f.eks. regninger, i tide. Det foretas kredittsjekk ved alle lånesøknader. Dersom du har betalingsanmerkninger gis det avslag på lånesøknaden.

Sikkerhet: Ved boligkjøp kreves det en egenkapital på minimum 15 prosent. Det vil si at boliglånet ikke kan overstige 85 prosent av den verdien boligen har på det tidspunktet du vil overta.

Kort oppsummert

Dørmænen oppsummerer til slutt dette slik:

– Medlåntaker kan fjernes dersom du eller dere har høy nok inntekt og / eller lav nok gjeld, og sitter igjen med nok til å betjene lånet etter alle andre regninger og utgifter er betalt.

– Kausjonist kan fjernes når boliglånet er innenfor 85 prosent av boligens verdi.

Ung-milliarden gjør det mulig å få boliglån, selv uten hele egenkapitalen. Les mer!

Dette innebærer det å være kausjonist eller medlåntaker

Å være kausjonist og / eller medlåntaker kan legge begrensninger for hva du selv kan gjøre, for eksempel bytte bolig, kjøpe fritidsbolig eller hjelpe et annet barn inn på boligmarkedet.

Det har også en risiko. Hvis du / dere har kausjonert for manglende egenkapital på for eksempel 500.000 kroner for en sønn, og vedkommende ikke overholder gjeldsforpliktelsene sine, kan banken gjøre kausjonen gjeldende. Det vil si at du / dere da må innfri de 500.000, for eksempel med oppsparte midler eller ved å ta opp eget privat lån.

Hvis du / dere ikke har tilstrekkelig betalings- eller betjeningsevne på det aktuelle tidspunktet, kan banken kreve at boligen din / deres, som banken har pant i, selges for å få realisert de 500.000 kronene.

Hvis du / dere dessuten er medlåntakere, er dere også solidarisk ansvarlig for at hele lånet tilbakebetales, ikke bare for den manglende egenkapitalen.