Slik kjøper du deg inn i en leilighet

– Mange ferske samboere spør meg om hvordan de kan kjøpe seg inn i den andres bolig. Her er mine beste råd.

KJØPE SEG INN: – Det er flott at så mange er bevisste på å sikre sin egen økonomi og selvstendighet ved å ville kjøpe seg inn, sier Sandmæl. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 07. jun 2024
Artikkelen er flere år gammel

Det sier forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl. 

– Først vil jeg si at det er flott at så mange er bevisste på å sikre sin egen økonomi og selvstendighet ved å ville kjøpe seg inn, fortsetter hun. 

– Å eie sin egen bolig gir forutsigbarhet, og er som regel mer lønnsomt enn å leie. Hvis du ikke kjøper deg inn, vil det jo være som om du leier en del av din partners bolig. 

Det er ingen rett å få kjøpe seg inn

Selv om du allerede har flyttet inn til kjæresten og har bodd der en stund, har du ingen rett til å kjøpe deg inn. Ifølge Sandmæl er det helt opp til den som eier boligen.

– De fleste som ønsker å satse sammen ser imidlertid fordelen av å dele på låneutgifter og vedlikeholdskostnader, som par vil dere jo også sannsynligvis få bedre råd, sier Sandmæl, og fortsetter:

– Når begge er eiere har dere også fordelen av å føle dere mer likeverdige i forholdet. 

Bli enige om hva boligen er verdt

Er dere enige i at dere vil eie sammen, må dere finne ut hva boligen er verdt. Det gjør dere ved å bestille en ny verdivurdering.

– Når dere har funnet ut av hvor mye det vil koste å kjøpe seg inn, må den som skal kjøpe finne ut hva han eller hun har råd til. Snakker dere med en rådgiver i banken, vil dere får hjelp til det, sier Sandmæl. 

– De fleste ønsker ofte å kjøpe halve boligen slik at eierandel blir lik, men det avhenger selvsagt av betalingsevne og egenkapital, legger hun til. 

Trenger du å snakke med noen i banken? Avtal samtale med en rådgiver i banken her

BOLIGVERDIEN: – Før du kjøper deg inn, må dere finne ut hva boligen er verdt. Så tar dere kontakt med banken og ordner lånet, sier Sandmæl. Foto: Stig B. Fiksdal

Eierandelen bestemmes av hva du har råd til         

– Eierbrøken, eller avtalen som viser hvem som eier hvor mye av boligen, avgjøres ofte av økonomien til den som vil kjøpe seg inn, sier Sandmæl.   

– Har du ikke råd til å kjøpe halve, kan du kjøpe en mindre andel nå, og mer etter hvert. De fleste vil nok synes at det er bedre å ha en 20–30 prosents eierandel enn å fortsette å være 100 prosent leietaker hos din egen samboer.

Kjøper du deg ikke inn, vil du ifølge Sandmæl som regel heller ikke ha noen rett til noen andel av eventuell gevinst den dagen boligen selges igjen.

– Det gjelder uansett hvor lenge dere har bodd sammen eller hvor mange daglige utgifter du har tatt, sier Sandmæl og fortsetter: 

– Har du derimot vært med på å øke verdien av boligen, ved å for eksempel være med å pusse opp, kan du ha krav på vederlag. Dette er ofte advokatmat, og kan være vanskelig å bevise, så spar på alle kvitteringer som dokumenterer det du eventuelt har bidratt med av større summer.

Overtar en del av lånet på boligen

Den som eier boligen i dag, har sannsynligvis allerede et boliglån i banken. Banken vil forholde seg til boligens verdi når sikkerhet for lån gis. 

– La oss si du skal kjøpe deg inn med én million kroner på en bolig som er verdt tre millioner kroner. Din samboer har 2,5 millioner i lån i dag. Du låner hele summen, sier Sandmæl, og fortsetter: 

– Når du kjøper deg inn vil du med andre ord overta ansvaret for å betale på én million, slik at din samboers gjeldsbyrde går fra å være 2,5 til 1,5 millioner kroner. Din eierandel blir da 1/3 av boligens verdi.

Skulle du ha råd og mulighet til å kjøpe halve boligen, må du totalt ha lån og egenkapital på 1,5 millioner kroner i dette tilfellet.

- Når du kjøper deg inn betaler du enten ut en del av lånet, eller overtar en avtalt andel av lånet. Spesifiser eierandel i et skjøte og kontrakt. Foto: NTB Scanpix

Du må betale dokumentavgift på din andel

Dersom det er en selveierbolig du skal kjøpe deg inn i, må du også betale dokumentavgift på 2,5 prosent på din eierandel. 

– Har du kjøpt deg inn med én million kroner skal du altså betale 25.000 kroner på toppen, minner Sandmæl om.

På en borettslagsleilighet er det ingen dokumentavgift, men dere bør uansett tinglyse din andel hos Kartverket. Det koster noen få hundrelapper. For aksjeleiligheter er det forretningsfører i boligselskapet som er «tinglysingsmyndighet», og man må få notert sin eierandel hos forretningsfører.

– Er dere gift slipper dere, da ektefeller fritt kan overføre eiendom seg imellom. Det kan også gis unntak fra dokumentavgiften i enkelte tilfeller, ifølge Kartverket.

Uansett om dere er gift eller ikke, må dere fylle ut et skjøte for å gjøre overføringen av eierandel offisiell. 

Spesifiser hvem som eier hva i samboerkontrakten

– Når alt er ordnet med lån og fordeling av fellesutgifter, er det viktig å få alt ned i en samboerkontrakt, sier Sandmæl. 

– Hvis det er «opplest og vedtatt» hvem som eier hvor mye, vil dere unngå mye krangling om forholdet skulle ta slutt, eller om boligen selges underveis, fortsetter hun. 

Når boligen selges igjen, vil den som eier 1/3 av boligen ha rett på 1/3 av salgsgevinst, eller tilsvarende måtte dekke 1/3 av eventuelt tap. 

– Skal partneren senere kjøpe deg ut, må han eller hun også måtte betale 1/3 av en ny verdivurdering på det tidspunktet dere går hvert til deres, sier Sandmæl.