Aksjehandel

Sparer kvinner smartere enn menn i nedgangstider?

Mye kan tyde på at menn både er mer risikovillige og mer utålmodige enn kvinner i aksjemarkedet, sier Kristin Skaug i AksjeNorge.

FORSKJELLER: Det er store forskjeller mellom kvinner og menn i aksjemarkedet sier Kristin Skaug i AksjeNorge.
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 02. apr 2020
Artikkelen er flere år gammel

Lederen av AksjeNorge mener at det nettopp kan være risikoviljen og ønsket om kjapp gevinst som ligger bak den skjeve kjønnsfordelingen i aksjemarkedet. Menn oppgir nemlig langt høyere risikovilje enn kvinner.

- Om lag 7 av 10 som kjøper og selger aksjer i Norge er menn, 3 av 10 kvinner, sier hun.

Ifølge Skaug har denne fordelingen vært ganske konstant i flere tiår.

Tall fra DNB Markets viser dessuten at selv om antallet kvinnelige kunder er nær 30 prosent, så står kvinnene likevel for under 10 prosent av handlene. Kvinner på børs er altså langt mindre aktive.

9 av 10 aksjehandler utføres av menn.

OMDISKUTERT: Boka Women of the Street var mye omdiskutert da den kom ut. Foto: DNB

Hovedforskjellene på kvinner og menn i aksjemarkedet

I boka «Women of the Street – Why female money managers generate higher return (And how you can too)» skriver den amerikanske forfatteren Meredith Jones om forskjellen mellom kvinner og menn som investorer.  

Forfatteren tar til orde for at kvinners tålmodighet og valg av "stødigere" aksjer, er en fordel når aksjemarked opplever nedgangstider, som nå. 

Jones skisserer opp følgende forskjeller mellom kjønnene i aksjemarkedet:

Menn

 • Går oftere ut og inn av en aksje
 • Kjøper typisk i sykliske selskap, eks. innen olje, shipping, teknologi og reiseliv
 • Eier gjerne flere aksjer
 • Har overdreven tro på sin egen timing
 • Gjør det best i oppgangstider

Kvinner

 • Eier sine aksjer lenger
 • Kjøper i typisk defensive selskap, eks. bank og forsikring
 • Eier gjerne bare en aksje
 • Satser langsiktig, heller enn på timing
 • Gjør det gjerne best i nedgangstider
Sykliske og defensive aksjer

Sykliske aksjer svinger mer i verdi fordi de er mer avhengig av den generelle økonomien. Defensive aksjer svinger gjerne mindre fordi de er i selskap som normalt gjør det greit uavhengig av opp- og nedturer.

 • Sykliske aksjer er f.eks aksjer i flyselskap, oljeselskap og teknologiselskaper.
 • Defensive aksjer er f eks aksjer innenfor dagligvare, helse og finans.

Aksjemarkedet har alltid gått mest opp – over tid

Historien viser at aksjemarkedet, tross utallige nedturer, går mest opp. Det er nettopp derfor bankens rådgivere anbefaler det å ha et perspektiv på minst fem år i aksjemarkedet.

- Det er derfor lurt å ha en plan med sparingen, og holde seg til den, også gjennom nedgangstider. Setter du strenge regler for deg selv så blir det lettere å holde seg i skinnet når det stormer som verst, sier hun.

Du skal ha tid til å holde ut en nedtur
Kristin Skaug

- Er du utålmodig gjør det gjerne at du avbryter den opprinnelige planen din fordi det dukker opp noe som virket som en mulighet til kjapp gevinst, sier Skaug.

Skaug forteller at historien dessverre viser at mange av oss har tapt mye på å gå hurtig ut og inn av aksjer i et forsøk på å slå markedet. Og minner samtidig på at det er viktig å huske at sparing i aksjer er langsiktig sparing, noe som bør skje over mange år.

- Normalt pleier vi å si at 3 av 4 børsår er gode år. Men å vite hvilke år som er gode og dårlige er praktisk talt umulig, avslutter hun.

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment verken som investeringsråd eller anbefalinger. 

Ønsker du personlige råd rundt egne investeringer bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon."

Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning.  Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.