Fond og sparing:

Større forskjell mellom vinneraksjene og taperaksjene i år

Etter et godt aksjeår i 2020, tror aksjestrateg Paul Harper at det blir viktigere å velge riktige aksjer i 2021.

GRUNN TIL OPTIMISME: - Vi går fra Trump til Biden, det tror vi er bra for markedene, sier Dag Hammer. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 07. jan 2021
Artikkelen er flere år gammel

Denne artikkelen er et kort sammendrag fra podkasten Utbytte, der Dag Hammer, forvalter av aksjefondet DNB SMB, diskuterer små og mellomstore bedrifter sammen med aksjestrateg Paul Harper. Programleder er Marius Brun Haugen.

I 2020 steg Oslo Børs Hovedindeks 4,6 prosent og SMB-indeksen steg 6,5 prosent. Begge disse indeksene måtte derimot se seg slått av verdensindeksen, MSCI World, som økte med nesten 13 prosent målt i norske kroner, ifølge tall hentet fra Morningstar.

En ekstrem berg-og-dal-bane

Hammer og Harper blir bedt om å kort beskrive 2020.

- Det er ikke uten grunn at korona ble årets nyord. Markedet falt kraftig på starten på 2020, og deretter kom en fantastisk oppgang. Det har vært en ekstrem berg-og-dal-bane. SMB-fondet er opp nesten 47 prosent i 2020, sier Hammer.

- I tillegg til korona er det er vanskelig å komme unna Merkur Market, vi må vel tilbake til 1999 for å se tilvarende markedsstemning på Oslo Børs. Det har kommet svært mange nye selskaper på børs og mange av selskapene har fått en optimistisk verdsettelse, sier Harper.

Med mange nye selskaper betyr det også mange nye investeringsmuligheter, fastslår programleder Haugen.

Opptur etter mange vanskelige år i SMB

Hammer forklarer i et blogginnlegg at det har vært mange år med ørkenvandring i SMB-aksjer. Både høy energiandel og aksjer som kom inn med høy verdi og som falt til null, har vært utfordrende for referanseindeksen Oslo Børs Small Cap.

- Aksjer med positivt momentum ble forfremmet til hovedindeksen, mens selskaper med negativt momentum havnet i SMB-universet, skriver Hammer.

Momentum viser til at selskaper som har gjort det bra tenderer til å fortsette å gjøre det bra en stund til, og vice versa.

Hammer peker også på at indeksering har gjort at innskuddene har gått til investering i de største selskapene. 

Grunn til fortsatt optimisme i 2021

Under korona ble markedene godt støttet oppunder av sentralbankene verden over, samt politisk vilje til å komme med redningspakker. Vi er ikke helt ute av skogen enda, påpeker Hammer:

- Vi er fortsatt avhengige av sentralbankene, og spesielt lave renter er viktig i situasjonen nå, men det er fortsatt grunn til å være optimistisk for 2021.

Hammer nevner blant annet at vi går fra Trump til Joe Biden som president i USA, at vi går fra virus til vaksine og at veksten kommer tilbake i verdensøkonomien. Riktignok har deler av markedene gått mye i løpet av 2020, noe som bør være i bakhodet selv for langsiktige investorer.   

- Oppsiden er naturlig nok mindre nå enn for et halvår siden, sier Hammer.

Harper istemmer:

- Det er et bedre vekstbilde for selskapene nå enn det vi har sett på en stund. Det tror jeg vil være positivt, spesielt for verdiaksjene.

Verdiaksjene er godt representert i Norge, og Harper viser til statistikk:

- Hele oppgangen i USA den siste tiden har vært drevet av vekstaksjene, mens verdiaksjene i USA har gått omtrent som Oslo Børs. Dersom vi ser en dreining fra vekst til verdi så tror jeg det vil komme Oslo Børs til gode, sier Harper.

VIKTIGERE Å PLUKKE AKSJER: - Jeg tror det blir større forskjell mellom vinner- og taperaksjer i 2021, sier aksjestrateg Paul Harper. Foto: Stig B. Fiksdal

Aksjeplukking enda viktigere

Inngangen til det nye aksjeåret tar med seg bagasjen der vi forlot 2020.

- Vi starter 2021 med relativt høy prising, så vi kan ikke forvente at vi får en multippelekspansjon på indeksnivå. Avkastningen blir mer avhengig av den inntjeningsveksten som selskapene klarer å levere, forteller Harper.

Multippelekspansjon betyr at eksempelvis kursene går opp uten at inntjeningen til selskapene har fulgt etter. Han peker på at han tror at man må jobbe litt mer for å kunne identifisere hvilke aksjer som klarer å levere denne inntjeningsveksten.

- Jeg tror dermed det blir større forskjell mellom vinneraksjene og taperaksjene i år, sier Harper.

Han minner oss om at det ikke nødvendigvis blir rosenrødt:

- Det kan bli litt ruglete underveis. 

*Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.