Aksjefond

Aksjefond passer for deg som skal spare i mer enn seks år og som tåler at pengene svinger underveis. Du kan velge mellom aktiv forvaltning eller indeksforvaltning.

  • Godt utvalg aksjefond

  • Følg aksjefondene dine i Spare-appen

Se våre aksjefond
Se våre aksjefond

Hva er et aksjefond?

Et aksjefond er et fond der minst 80 % av pengene er plassert i aksjer. Med et aksjefond har du eierandeler i mange bedrifter, som gjør at risikoen spres. Verdien på et aksjefond vil svinge, og derfor anbefaler vi en spareperiode på minimum seks år.

Forventet årlig avkastning på et aksjefond er cirka tre til fem prosent mer enn på sparekonto i en periode på minst seks år. Du kan ta ut pengene fra aksjefondet når du selv vil, og hvis du får igen mer penger enn du har satt inn i aksjefondet må du skatte av overskuddet.

Se våre aksjefond

Et aksjefond kan være aktivt eller passivt forvaltet

Et aksjefond kan forvaltes etter ulike retningslinjer. Hovedkategoriene er aktiv og passiv forvaltning (indeksforvaltning).

  • Aktiv forvaltning innebærer at fondsforvalteren velger en annen sammensetning av verdipapirer i fondet enn sammensetning av fondets referanseindeks for på denne måten å forsøke å skape meravkastning.
  • Passiv forvaltning innebærer at fondets portefølje kun har små avvik fra referanseindeksen det følger. Blant annet fordi indeksfondet ikke har forvaltere som prøver å skape meravkastning i forhold til indeksen, er kostnadene lavere enn for aktivt forvaltede fond.

Få oversikt over fondene dine

Med Spare kan du enkelt kjøpe, selge og følge utviklingen av fondene dine.

  • Les mer og last ned Spare

Gi fond i gave

Gi en gave som kan vokse i verdi!

Aksjefond med Silje Sandmæl

Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl forklarer hvordan et aksjefond fungerer.

DNB Aktiv 100

Dette fondet har normalt en aksjeandel på 100 %. Du skal spare lengre enn seks år og tåler at verdien svinger tildels mye underveis.

Aksjesparekonto

Alle som sparer i fond med mer enn 80 % aksjer bør ha en Aksjesparekonto. Kjøp, selg eller bytt aksjefond uten at det utløser skatt underveis.

Andelsklasser på fond

På denne siden finner du informasjon om de ulike andelsklassene på DNB fondene.

Ofte stilte spørsmål om aksjefond

Se filmen som forklarer Aksjefond

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.

Våre fondsprodukter

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB