Investering for nybegynnere

Unngå disse 3 fellene når du handler aksjer!

De siste årene har rekordmange nordmenn begynt å kjøpe aksjer. – Veldig mange ringer DNBs aksjebord for å få hjelp.

SPØR: Som fersk investor er det mange feller du kan gå i sier Trym Smedsrud. les deg opp eller ring og spør våre rådgivere om du er usikker. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 27. apr 2023
Artikkelen er flere år gammel

Dette sier Trym Gjerstad Smedsrud, som jobber i på aksjebordet i DNB. 

Ifølge Aksje Norge har antall aksjonærer ved Oslo Børs økt med nesten 50 prosent siden 2019. Den største økningen kom gjennom pandemiårene, men tilstrømmingen fortsatte gjennom fjoråret til tross for et turbulent aksjemarked. 

– Med nærmere 200 000 nye aksjonærer på Oslo Børs de siste tre årene er det mange nybegynnere, sier Smedsrud. Og i et marked preget av tøffere tider, ser vi at det er flere kunder med overdreven tro på egne evner. Disse går ofte i de typiske nybegynnerfellene. 

Går du med tanker om å begynne å kjøpe aksjer har megleren noen tips til hva du bør unngå, og hvordan du heller bør gå fram. 

KUNNSKAP: I aksjemarkedet kommer du langt med ydmykhet og kunnskap, sier Trym G. Smedsrud på DNBs aksjebord. Sett deg inn i hva du kjøper! Foto: NTB

Felle 1: Å kjøpe aksjer mer eller mindre tilfeldig

Det globale aksjemarkedet gir et hav av muligheter. Trym Smedsrud sier at skal du lykkes som investor er det grunnleggende å skaffe seg kunnskap om selskapet du vil kjøpe aksjer i. Du må også forstå markedet det opererer i. Å bare hoppe på anbefalinger fra venner, nettforum eller sosiale medier gir som regel et dårlig beslutningsgrunnlag. I alle fall alene. 

– Vi ser ofte at nybegynnere hiver seg  nærmest ukritisk på aksjer som har steget mye på kort tid og som har vært «hypet» opp i nettforum og i avisene. Mange kaster seg på uten selv å ha vurdert risikoen. 

Les om selskapet, konkurrentene og markedet de opererer i

Og når enda flere hiver seg på går kursen ofte ytterligere opp, og de føler seg smarte. Samtidig stiger fallhøyden. Mer proffe investorer kan benytte anledningen til å selge unna for å sikre gevinst, og før du vet ordet av det snur aksjekursen brått.

– Blir fallet brutalt, må du ta en vurdering på om du skal vente til kursen henter seg inn igjen eller om du skal selge med tap.

Dette er kanskje den vanligste fellen nybegynnere går i
Trym Smedsrud

Megleren sier at de som har kjøpt en aksje i et selskap de har lest om og forstått, også gjerne har lettere for å «sitte stille i båten» når kursfallet kommer.

– Har du en grunnleggende tro på et selskap kan et kursfall like gjerne fremstå som en god kjøpsmulighet, sier han.

Mitt råd:  Gjør dine aksjekjøp basert på analytikeres selskapsanalyser og anbefalinger. Les mest mulig om selskapet, konkurrentene og markedet de opererer i. Bruk hodet og ta en risiko du er komfortabel med.

Felle 2:  Å jakte raske penger i et marked som stiger langsiktig

Mange ferske investorer har et ønske om «raske penger». Dette er sjeldent en god strategi for å lykkes, sier Smedsrud.  – De aller fleste lærer da også, gjerne på den harde måten, at det ikke er lett.  

Han forteller at historisk har aksjemarkedet over tid steget mer enn de fleste andre markeder. Med «over tid» snakker vi minimum 5–6 år. Og da snakker vi om markedet som helhet. Enkeltaksjer, altså aksjer i ulike selskaper, kan svinge langt mer i verdi enn markedet som helhet. Spesielt såkalte vekstaksjer, som ofte er populære blant nybegynnere i aksjemarkedet.

KREVENDE: – Det å plukke den riktige aksjen, den som øker i verdi, krever masse hardt arbeid og litt flaks. Foto: Stig B. Fiksdal

Dette kan være ekstremt risikofylt

– Vekstaksjer er aksjer som ofte prises høyt i forhold til selskapets inntjening, forklarer Smedsrud.– De kalles vekstaksjer nettopp fordi analytikere og investorer forventer høy vekst, ofte mange år fram i tid.

Samtidig svinger vekstaksjer gjerne mer i verdi på kort sikt enn andre aksjer, nettopp fordi kursen er mer avhengig av hva markedet «tror» enn av selskapenes faktiske inntjening.

– Å forutsi hvordan verdien utvikler seg i denne type selskaper, er ofte vanskelig, fortsetter han: Å treffe med både kjøps- og salgstidspunkt er enda vanskeligere, fordi verdien svinger både kraftigere og hyppigere. 

Hva er så poenget hans? Jo, å investere kortsiktig i vekstaksjer er ekstremt risikofylt. Å spekulere i kortsiktig gevinst betyr også at du må være beredt på å tape mye.  

– Mitt råd: Vit hva du kjøper aksjer i og ha en langsiktig plan, da er det lettere å være rasjonell når det svinger.

Felle 3: Den vanligste fellen: Du sitter på aksjene for lenge

Smedsrud sier at dette kanskje er den vanligste fellen nybegynnere går i.

– Mange er mer redde for å gå glipp av gevinst enn de frykter å måtte selge med tap. 

Aksjemarkedet er preget av enormt mye psykologi, følelser slår inn og tåkelegger det rasjonelle, sier han. 

Smedsrud mener at spesielt nybegynnere ofte går gjennom noen følelsesbaserte sykluser før de lærer. Alt fra panikken når de ser røde tall, til grådigheten som slår inn når avkastningen er både to- og tresifret, og de føler at de bare «må» skvise ut de siste prosentene før et salg. 

Verden er full av fattige folk som ikke tok gevinst
Jan Petter Sissener

– Jeg hørte på en podkast der den kjente investoren Jan Petter Sissener sa at verden er full av fattige folk som ikke tok gevinst, mens «the billionaire always sold too early». Det er noe å tenke over, sier Smedsrud.

Han sier at at skal du lykkes som investor må du klare å selge når det har gått skikkelig bra, og du må tørre å kjøpe når det har gått skikkelig dårlig. Stikk i strid med hva flertallet klarer.

Mitt råd: Sett regler for deg selv. For eksempel kan du ha som en regel at når kursen på en aksje når en ny høyde, så selger du. Finn regler som fungerer for deg. Poenget er å «tvinge» seg selv til å være rasjonell.

Lykke til!

Merk: Å kjøpe og selge aksjer innebærer høy risiko fordi verdien i verdipapirer vil svinge med tilbud og etterspørsel. Historisk avkastning i aksjemarkedet vil aldri være noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, aksjeselskapets utvikling, din egen dyktighet, kostnader ved kjøp og salg, samt skattemessige forhold.