Aksjer for nybegynnere – unngå disse 5 fellene!

Det siste året har rekordmange nordmenn begynt å kjøpe aksjer. - Veldig mange av disse ringer oss for å få hjelp.

HJELPER KUNDENE: Sindre Vaseng Skaldehaug i DNB Markets. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 18. mai 2021
Artikkelen er flere år gammel

Dette sier Sindre Vaseng Skaldehaug, Execution Broker i DNB Markets. 

Ifølge Aksje Norge utgjør nybegynnerne nå 32 % av børsens rundt 500.000 investorer. Veksten av nybegynnere på børsen gjennom denne pandemien har vært enorm, og meglerne som sitter på support i DNB Markets har hatt lange dager. 

Kunnskapsbehovet er enormt bekrefter Skaldehaug: - Det er dessverre mange som har overdrevent tro på egne evner.

Her er meglerens beste tips for å unngå de vanligste fem fellene ferske investorer går i.

Felle 1: Å kjøpe aksjer uten å egentlig vite hva du gjør

- Mitt inntrykk er at mange nå kjøper aksjer mer eller mindre tilfeldig, sier Skaldehaug. - Mange av de ferske investorene vi snakker med har en litt overdrevet tro på at kjøp av aksjer alltid vil lønne seg. De har kanskje fått tips på et forum på nett, så hiver de seg i gang. 

- Det er ikke alltid like smart.

Megleren forteller at det finnes nærmest ubegrenset med aksjer å velge blant. 

- Det å plukke den riktige aksjen, den som øker i verdi, krever masse hardt arbeid og litt flaks. Å kjøpe og selge aksjer med mål om å tjene raske penger mislykkes dermed for mange nybegynnere, sier han.

Før du går i gang råder Sindre deg til å stille deg selv følgende kontrollspørsmål: Hvorfor skal jeg ta den risikoen det er å plukke aksjer selv?  Hvorfor ønsker jeg ikke  å la en profesjonell forvalter gjøre det for meg? 

Har du ikke gode svar, bør du bruke mer tid på å sette deg inn i hva aksjehandel er, sier Skaldehaug. - Du kommer langt med ydmykhet og kunnskap i aksjemarkedet.

Felle 2: Du kjøper aksjer uten å ha satt deg inn i hva du kjøper

En aksje er en eierandel i et selskap, det vet de fleste. Og for at aksjene til et selskap skal stige i verdi, så må gjerne selskapet overraske markedet positivt på en eller annen måte. Aksjekurser stiger som regel på forventningen om at det skal gå bra på et framtidig tidspunkt. 

- I takt med at nybegynnerne har toget inn på børsen, ser vi at flere og flere kjøper aksjer i selskaper som befinner seg i en tidlig fase, sier Skaldehaug.

De kan ha lest om en aksje på et aksjeforum, de kan ha fått tips av en uerfaren venn, eller de kjøper kun fordi selskapet har en kjent merkevare.   

Å investere kortsiktig i vekstaksjer er ofte ren gambling
Sindre Vaseng Skaldehaug

- Å kjøpe aksjer uten å sette seg inn i hva selskapet driver med, hvordan utsiktene til inntjening ser ut framover … ja, det er virkelig risikosport. Ofte kan de forventede inntektene ligge mange år fram i tid, om de i det hele tatt kommer.

- Det minste du burde ta deg tid til før du investerer, er å lese deg opp, råder Skaldehaug. 

- Søk kunnskap om aksjene du er interessert i 

Er du ny i gamet, og ikke helt stødig på å lese regnskapstall og årsrapporter selv, støtt deg på analyser gjort av erfarne analytikere, tipser Skaldehaug. 

- Her i DNB Markets har vi en anerkjent analyseavdeling som hver uke kommer med anbefalinger, basert på grundige analyser. 

Les DNB Markets’ analyser og anbefalinger her.

Felle 3: Du er ute etter raske penger i et marked som stiger langsiktig

Skaldehaug forteller at historisk har aksjemarkedet steget mer enn de fleste andre markeder, over tid. Med «over tid» snakker vi minimum 5–6 år. Og da snakker vi om markedet som helhet. Enkeltaksjer, altså aksjer i ulike selskaper, kan svinge langt mer i verdi enn markedet som helhet. Spesielt såkalte vekstaksjer, som ofte er populære blant nybegynnere i aksjemarkedet.

- Vekstaksjer er aksjer som ofte prises høyt i forhold til selskapets inntjening, forklarer Skaldehaug. - De kalles vekstaksjer nettopp fordi en overvekt av investorer forventer høy vekst, ofte mange år fram i tid.

Samtidig svinger vekstaksjer gjerne mer i verdi på kort sikt enn andre aksjer, nettopp fordi kursen er mer avhengig av hva markedet «tror» enn av selskapenes faktiske inntjening.

- Å forutsi hvordan verdien utvikler seg i denne type selskaper, er ofte vanskelig, sier Skaldehaug. - Og å treffe med både kjøps- og salgstidspunkt er enda vanskeligere, fordi verdien svinger mer og hyppigere. 

- Poenget mitt? Å investere kortsiktig i vekstaksjer er ofte ren gambling. Å spekulere i kortsiktig gevinst betyr det også at du må være beredt på å tape en del. 

KREVENDE: - Det å plukke den riktige aksjen, den som øker i verdi, krever masse hardt arbeid og litt flaks. Foto: Stig B. Fiksdal

Felle 4: Du har sett en aksje stige kraftig i verdi, så du kjøper den

- Vi ser ofte at nybegynnere hiver seg på og kjøper en aksje de har sett stige kraftig i pris på kort tid. Og når enda flere hiver seg med går kursen ofte ytterligere opp. Da får de en kortsiktig bekreftelse på at de har vært “smarte”, forteller Skaldehaug.  

Samtidig stiger fallhøyden. 

- At en aksje har steget kraftig, trenger ikke bety at den vil fortsette å stige i verdi, advarer Skaldehaug. 

- Brått skjer det motsatte, kursen faller, og fallet kan utløse en flukt fra aksjen. Skjer det kan fallet bli brutalt. Opplever du det, må du enten ha tid til å vente til kursen henter seg inn igjen, eller du må selge med tap. 

I en sånn situasjon er det nok lettere å «holde seg rolig» dersom hjemmeleksen er gjort på forhånd, mener megleren. 

- Har du tro på selskapet, kan et kursfall også bety en kjøpsmulighet.

Var det for å tjene penger, eller for å være en langsiktig eier i selskapet?
Sindre Vaseng Skaldehaug

Samtidig er et viktig å huske at det er lenger opp enn det er ned, sier han. For å ta et eksempel: 

Du investerer i aksjer som koster 100 kroner per aksje.  Så faller verdien med 50 %, ned til 50,- kroner per aksje. For å komme tilbake til 100 kroner per aksje, må aksjekursen stige 100 %. 

- Rådet mitt er derfor: Ikke kjøp aksjer i et selskap basert på historisk vekst. Som kjøper må du være opptatt av framtidig vekst.  Og har du tro på framtidig vekst, se på fall som en kjøpsmulighet! 

Felle 5: Du «forelsker deg» i en aksje og klarer ikke å selge

Denne «fellen» er det mange som går i, sier Skaldehaug. Han forklarer: 

- En investor kan ha en aksje der kursoppgangen har vært veldig god gjennom en periode. Han kunne ha solgt med god gevinst, men samtidig er han så fornøyd med sin investering at han gjerne vil se den stige enda mer i verdi, før han skal selge.

- Det er dette jeg kaller å «forelske» seg i en aksje.

For å tjene på en investering må en investor klare å selge mens verdien er høy, sier han. - For mange selger de aksjene som går dårlig, med tap, i stedet for å selge de som går godt, med gevinst. 

Selvfølgelig er det opp til hver og en, jeg vil bare minne om at du bør handle i tråd med egne mål. Spør deg selv hvorfor du kjøpte aksjene i utgangspunktet: Var det for å tjene penger, eller for å være en langsiktig eier i selskapet?

Skal du lykkes som investor, må du klare å selge når det har gått skikkelig bra, og du må tørre å kjøpe når det har gått skikkelig dårlig. 

Lykke til!

Merk: Å kjøpe og selge aksjer innebærer høy risiko fordi verdien i verdipapirer vil svinge med tilbud og etterspørsel. Historisk avkastning i aksjemarkedet vil aldri være noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, aksjeselskapets utvikling, din egen dyktighet, kostnader ved kjøp og salg, samt skattemessige forhold.