Unngå disse 5 fellene når du handler aksjer!

De siste tre årene har rekordmange nordmenn begynt å kjøpe aksjer. – Veldig mange ringer DNBs aksjebord for å få hjelp.

SPØR: Som fersk investor er det mange feller du kan gå i. les deg opp eller ring og spør våre rådgivere om du er usikker. Foto: NTB
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 08. nov 2022
Artikkelen er flere år gammel

Dette sier Sindre Vaseng Skaldehaug, som jobber i DNB Markets. 

Ifølge Aksje Norge har "folk flest" flokket til børsen gjennom pandemiårene. I 2020 kom det til 91.000 nye privataksjonærer på børsen, og i 2021 kom det til 68.000. Nybegynnerne utgjør nå 32 % av børsens rundt 545.000 private investorer. 

Kunnskapsbehovet er enormt bekrefter Skaldehaug: – Det er dessverre mange som har overdrevent tro på egne evner. Meglerne som sitter på support i DNB Markets har hatt lange dager. 

Under oppsummerer vi de vanligste fem fellene ferske investorer går i, og hvordan de kunne vært unngått.

I aksjemarkedet kommer du langt med ydmykhet og kunnskap, sier Sindre Vaseng Skaldehaug i DNB Markets. Foto: Stig B. Fiksdal

Felle 1: Å kjøpe aksjer uten å forstå markedet

Mange av de ferske investorene de på aksjebordet snakker med har en litt overdrevet tro på at kjøp av aksjer alltid vil lønne seg, sier Skaldehaug. De har kanskje fått tips på et forum på nett, så hiver de seg i gang. 

- Det finnes nærmest ubegrenset med aksjer å velge blant i verdens aksjemarkeder. Det å plukke den riktige aksjen, den som øker i verdi, krever forståelse både av hva som påvirker markedet og selskapet som opererer i det.

- Dessverre mislykkes mange  nybegynnere fordi de ikke tar seg tid til å lære først, sier Skaldehaug.  

Før du går i gang råder han deg til å stille deg selv følgende spørsmål: Hvorfor skal jeg ta den risikoen det er å plukke aksjer selv?  Hvorfor ønsker jeg ikke  å la en profesjonell forvalter gjøre det for meg? 

Har du ikke gode svar, bør du bruke mer tid på å sette deg inn i hvordan aksjemarkedet fungerer og hva aksjehandel er, sier han. - Du kommer langt med ydmykhet og kunnskap!

Felle 2: Du velger aksjer mer eller mindre tilfeldig

En aksje er en eierandel i et selskap, det vet de fleste. Og for at aksjene til et selskap skal stige i verdi, så må gjerne selskapet overraske markedet positivt på en eller annen måte. Aksjekurser stiger som regel på forventningen om at det skal gå bra på et framtidig tidspunkt. 

- I takt med at nybegynnerne har toget inn på børsen, ser vi at flere og flere kjøper aksjer i selskaper som befinner seg i en tidlig fase, sier Skaldehaug.

De kan ha lest om en aksje på et aksjeforum, de kan ha fått tips av en uerfaren venn, eller de kjøper kun fordi selskapet har en kjent merkevare.

- Det kan virke som om mange kjøper mer eller mindre tilfeldig, sier megleren. Enkelte aner ikke en gang hva selskapet de kjøper aksjer i driver med.  

Å investere kortsiktig i vekstaksjer er ofte ren gambling
Sindre Vaseng Skaldehaug

- Å kjøpe aksjer uten å sette seg inn i hva selskapet driver med, hvordan utsiktene til inntjening ser ut framover … ja, det er virkelig risikosport. Ofte kan de forventede inntektene ligge mange år fram i tid, om de i det hele tatt kommer.

- Det minste du burde ta deg tid til før du investerer, er å lese deg opp, råder Skaldehaug. 

- Søk kunnskap om selskapene du er interessert i.  

Er du ny i gamet, og ikke helt stødig på å lese regnskapstall og årsrapporter selv, støtt deg på analyser gjort av erfarne analytikere, tipser Skaldehaug. 

- Her i DNB Markets har vi en anerkjent analyseavdeling som hver uke kommer med anbefalinger, basert på grundige analyser. Som kunde av oss finner du disse innlogget i vår aksjehandel.

Noen ligger også åpent ute på våre nettsider; analyser og anbefalinger .

Felle 3: Du er ute etter raske penger i et marked som stiger langsiktig

Skaldehaug forteller at historisk har aksjemarkedet steget mer enn de fleste andre markeder, over tid. Med «over tid» snakker vi minimum 5–6 år. Og da snakker vi om markedet som helhet. Enkeltaksjer, altså aksjer i ulike selskaper, kan svinge langt mer i verdi enn markedet som helhet. Spesielt såkalte vekstaksjer, som ofte er populære blant nybegynnere i aksjemarkedet.

- Vekstaksjer er aksjer som ofte prises høyt i forhold til selskapets inntjening, forklarer Skaldehaug. - De kalles vekstaksjer nettopp fordi en overvekt av investorer forventer høy vekst, ofte mange år fram i tid.

Samtidig svinger vekstaksjer gjerne mer i verdi på kort sikt enn andre aksjer, nettopp fordi kursen er mer avhengig av hva markedet «tror» enn av selskapenes faktiske inntjening.

- Å forutsi hvordan verdien utvikler seg i denne type selskaper, er ofte vanskelig, fortsetter han: Å treffe med både kjøps- og salgstidspunkt er enda vanskeligere, fordi verdien svinger mer og hyppigere. 

- Poenget mitt? Å investere kortsiktig i vekstaksjer er ofte ren gambling. Å spekulere i kortsiktig gevinst betyr også at du må være beredt på å tape en del. 

KREVENDE: - Det å plukke den riktige aksjen, den som øker i verdi, krever masse hardt arbeid og litt flaks. Foto: Stig B. Fiksdal

Felle 4: Du har sett en aksje stige kraftig i verdi, så du kjøper den

- Vi ser ofte at nybegynnere hiver seg på og kjøper en aksje de har sett stige kraftig i pris på kort tid. Og når enda flere hiver seg med går kursen ofte ytterligere opp. Da får de en kortsiktig bekreftelse på at de har vært “smarte”, forteller Skaldehaug.  

Samtidig stiger fallhøyden. 

- At en aksje har steget kraftig, trenger ikke bety at den vil fortsette å stige i verdi, advarer Skaldehaug. 

- Brått skjer det motsatte, kursen faller, og fallet kan utløse en flukt fra aksjen. Skjer det kan fallet bli brutalt. Opplever du det, må du enten ha tid til å vente til kursen henter seg inn igjen, eller du må selge med tap. 

I en sånn situasjon er det nok lettere å «holde seg rolig» dersom hjemmeleksen er gjort på forhånd, mener megleren. 

- Har du tro på selskapet, kan et kursfall også bety en kjøpsmulighet.

Var det for å tjene penger, eller for å være en langsiktig eier i selskapet?
Sindre Vaseng Skaldehaug

Samtidig er et viktig å huske at det er lenger opp enn det er ned, sier han. For å ta et eksempel: 

Du investerer i aksjer som koster 100 kroner per aksje.  Så faller verdien med 50 %, ned til 50,- kroner per aksje. For å komme tilbake til 100 kroner per aksje, må aksjekursen stige 100 %. 

- Rådet mitt er derfor: Ikke kjøp aksjer i et selskap basert på historisk vekst. Som kjøper må du være opptatt av framtidig vekst.  Og har du tro på framtidig vekst, se på fall som en kjøpsmulighet! 

Felle 5: Du «forelsker deg» i en aksje og klarer ikke å selge

Denne «fellen» er det mange som går i, sier Skaldehaug. Han forklarer: 

- En investor kan ha en aksje der kursoppgangen har vært veldig god gjennom en periode. Han kunne ha solgt med god gevinst, men samtidig er han eller hun så fornøyd med sin investering at de gjerne vil se den stige enda mer i verdi, før et salg.

- Det er dette jeg kaller "å forelske seg i en aksje".

For å tjene på en investering må en investor klare å selge mens verdien er høy, sier han. - Altfor mange selger heller de aksjene som går dårlig, med tap, i stedet for å selge de som går godt, med gevinst. 

Selvfølgelig er det opp til hver og en, jeg vil bare minne om at du bør handle i tråd med egne mål. Spør deg selv hvorfor du kjøpte aksjene i utgangspunktet: Var det for å tjene penger, eller for å være en langsiktig eier i selskapet?

Skal du lykkes som investor, må du klare å selge når det har gått skikkelig bra, og du må tørre å kjøpe når det har gått skikkelig dårlig. 

Lykke til!

Fakta om Oslo Børs
  • 544 403 privatpersoner eier aksjer og egenkapitalbevis 
  • En tredjedel av disse begynte med aksjehandel de siste 3 årene
  • Privatpersoner eier for en verdi av 174,4 mrd kroner
  • Privatpersoners aksjeverdier utgjør ca 4,5 % av børsen
  • Privatpersoner under 40 år drar veksten

Tall 2021 fra AksjeNorge. Les mer her.

Merk: Å kjøpe og selge aksjer innebærer høy risiko fordi verdien i verdipapirer vil svinge med tilbud og etterspørsel. Historisk avkastning i aksjemarkedet vil aldri være noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, aksjeselskapets utvikling, din egen dyktighet, kostnader ved kjøp og salg, samt skattemessige forhold.