Hvilke aksjer bør jeg kjøpe?

- Å basere seg på flaks er ingen god strategi for å tjene penger på aksjer, sier Marius Brun Haugen i DNB Markets.

OSLO BØRS: Det trengs kunnskap for å finne vinneraksjer. Foto: NTB
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 01. jul 2021
Artikkelen er flere år gammel

Her gir han og aksjestrateg Paul Harper deg rådene for å lykkes som investor.

Marius Brun Haugen er kjent programleder fra podkasten Utbytte. Han holder jevnlige aksjekurs for nybegynnere og lager markedsoppdateringer for aktive investorer.  

Paul Harper er aksjestrateg i DNB Markets analyseavdeling. 

Den siste tiden har de lagt merke til at flere enn før handler i aksjer som er blitt «hausset opp» og anbefalt i sosiale medier. Ofte aksjer som innebærer høy risiko. 

KJENNER MARKEDET: Marius Brun Haugen driver blant annet finanspodkasten "Utbytte". Foto: Stig B. Fiksdal

Husk at de som anbefaler aksjer ofte har en egen agenda

- Det vil alltid være investorer med sin egen agenda i aksjemarkedet, sier Brun Haugen. Derfor er det viktig å være kritisk til all informasjon du får. Til syvende og sist er det alltid du som tar din egen investeringsbeslutning, minner han om.  

Brun Haugen understreker at det er mange som sitter på god kunnskap om ulike markeder. Samtidig er det også noen som påstår å vite, uten at det nødvendigvis stemmer. 

- Å delta i ulike aksjeforum kan være et veldig nyttig supplement til å lese nyheter, årsrapporter og analyser fra meglerhusene, sier han. Men vær alltid kritisk! 

- Når du først bestemmer deg for å satse pengene dine er det greit å være trygg på at kjøpet er basert på god informasjon. Hos oss får for eksempel alle aksjehandelskunder tilgang til analyser og konkrete aksjeanbefalinger fra topprangerte analytikere. 

AKSJESTRATEG: Paul Harper har mange års erfaring som DNB Markets aksjestrateg. Foto: Stig B. Fiksdal

Kunnskap øker sannsynligheten din for å lykkes

- Ønsker du å investere i aksjer bør bruke litt tid sette deg inn i markedets mekanismer, sier Paul Harper.

Kunnskap øker nemlig sjansene dine for å lykkes i aksjemarkedet. 

Paul Harper er en av aksjestrategene i DNB Markets’ analyseavdeling. Han følger det norske aksjemarkedet tett og legger ukentlig ut anbefalinger til meglerhusets kunder. 

Selskap som «skryter» av store framtidige inntekter er langt verre å regne hjem
Paul Harper

To viktige faktorer for å finne vinneraksjene

Harpers beste råd er: Skaff deg kunnskap og erfaring. Begynn med et selskap du kjenner til fra før. Sett deg inn i hva selskapet gjør: Hva tjener de penger på, og hva er deres markedsposisjon? Se også på markedet disse opererer i, vil markedet deres vokse i fremtiden? 

Tenk over hva du tror oddsen er for at «ditt selskap» skal lykkes framover før du investerer.

- Selskap med historikk og som jevnlig legger ut tall er lettest å gjøre en kontantstrømsanalyse på. Selskap som aldri har tjent penger, men som «skryter» av store framtidige inntekter er langt verre å regne hjem, sier Harper.

Da må du se på andre forhold.

Profesjonelle analyser og konkrete aksjetips

Å gjøre gode analyser krever mye tid. DNB Markets har en stor analyseavdeling hvor profesjonelle analytikere jobber lange dager for å finne selskapene de mener vil bli vinnere framover. 

- Vi gjør både makroanalyser, bransjeanalyser og rene kontantstrømsanalyser, samt tekniske analyser hvor vi ser på trend, støtte, motstand, kursformasjoner og volum. Alt for å forsøke å identifisere hvilke selskaper som blir vinnerne framover, sier Harper. 

MEGLERHALLEN: DNB Markets har en stor analyseavdeling hvor profesjonelle analytikere jobber for å finne selskapene de mener vil bli vinnere. Foto: NTB scanpix

Store og solide

Har du verken den tiden eller kunnskapen som kreves å følge ulike selskap, mener aksjestrategen at analysene han og kollegaene tilbyr er et godt alternativ. 

Ønsker du å prøve deg på analyse selv, anbefaler han å begynne med de store solide selskapene på Oslo Børs. 

- Informasjon som årsrapporter og kvartalsrapporter fra disse ligger lett tilgjengelig, sier Harper. I tillegg er disse aksjene analysert av flere meglerhus, slik at du kan lese rapporter fra ulike analytikere.

STORE OG SOLIDE: Begynn med de store og solide selskapene på Oslo Børs. Foto: NTB

Hvilke kjennetegn har typiske vinneraksjer?

- Det finnes dessverre ingen fasit på hvordan du sikkert kan identifisere de beste aksjekjøpene, sier Harper. 

Han sier at uforutsette ting vil kunne skje, nye konkurrenter kan komme på banen eller en pandemi kan inntreffe. 

Aksjestrategen minner om at risikoen for å bomme alltid vil være der, men at poenget er at en god analyse øker sjansene for å vinne. 

- Å skaffe seg kunnskap er suksesskriterium nummer en, sier Harper. 

Han blir raskt supplert av Brun Haugen: 

- Ha en klar formening om hvorfor du kjøper en aksje, legg en plan for investeringen din og følg den. Da har du gode forutsetninger for å lykkes. 

Under har vi laget en liten liste over åtte forhold vi mener kjennetegner mange «vinneraksjer»:

Vinneraksje? 8 spørsmål du bør kunne svare ja på før du kjøper aksjen:
  1. Vil du si at selskapet opererer i en bransje med gode fremtidsutsikter?  
  2. Mener du selskapet har en god strategi for å lykkes i markedet de opererer i, spesielt sett opp mot konkurrentene?  
  3. Har selskapet etter din mening en ledelse som klarer å skape verdier?  Har de f.eks. tidligere vist at de klarer å utvikle nye produkter og tjenester for å møte skiftende kundebehov?  
  4. Har selskapet fornøyde kunder?  Er de kjent for å gi god service? Har de et godt omdømme? 
  5. Har selskapet fornøyde og lojale ansatte?  Tiltrekker de seg beste folkene? 
  6. Er selskapet finansielt solid?  Har de nok kapital og motstandsdyktighet i tilfelle økonomiske nedgangstider, og har de vist evne til å omstille seg?  
  7. Er selskapet tilpasningsdyktig overfor lover og regler?  Konsekvensene ved å ikke følge lovgivingen er gjerne enorme bøter og tap av både kunder og omdømme. 
  8. Har selskapet fornuftige prisingsmultipler relativt til sammenlignbare selskap? Hvis prisingen av aksjen er høyere, er det en god grunn til det? 

Føler du at du har mye å lære? Sjekk ut Aksjer og børs fra A til Å.

Merk: Å kjøpe og selge aksjer innebærer høy risiko fordi verdien i verdipapirer svinger med tilbud og etterspørsel. Historisk avkastning i aksjemarkedet vil aldri være noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, aksjeselskapets utvikling, din egen dyktighet, kostnader for kjøp og salg, samt skattemessige forhold.

Innholdet i denne artikkelen er verken ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om investeringer, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon.