Fond og sparing:

Avkastningsforventninger de neste 8–10 årene

– Anslagene er lavere enn historisk avkastning, vi har økt de fleste anslagene for framtidig avkastning, sier Tore André Lysebo.

HØYERE RENTE: – Sentralbankenes signaler om «higher for longer», og økte behov for realinvesteringer trekker i retning av høyere renter, sier Lysebo. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 04. mar 2024
Artikkelen er flere år gammel

DNBs fagmiljø i avdelingen Wealth Management Investment Office (WMIO) har årlig drøftet langsiktige avkastningsforventninger for de viktigste investeringsformene.

– Estimatene er ikke ment til å brukes til markedstiming, men heller søke å gi verdifull innsikt til hvilke muligheter det er til å høste langsiktige risikopremier i finansmarkedene, sier Tore André Lysebo.

Lysebo er investeringsdirektør i WMIO. Han forteller at det alltid vil være usikkerhet rundt slike anslag, og den ekstraordinært raske renteoppgangen i Vesten er en nyttig påminner om nettopp denne usikkerheten.

– Forventet årlig avkastning er fremdeles lavere enn historisk avkastning for alle aktiva. Imidlertid har alle aktiva, med unntak av aksjer og alternative investeringer, høyere forventet avkastning sammenlignet med anslagene vi rapporterte for ett år siden, sier Lysebo. 

Høyere renter over lengre periode

Det er nettopp økningen i rentene, og særlig renten korrigert for inflasjon, realrenten, som i stor grad står bak revideringene av anslagene.

– Sentralbankenes signaler om «higher for longer», sammen med økte behov for realinvesteringer trekker i retning av høyere renter, inklusiv høyere realrenter, sier Lysebo.

Han peker på at de siste årene har det bygget seg opp geopolitiske spenninger, brems i globaliseringen, og flere terskler for internasjonal handel, eksemplifisert blant annet ved angrep på skip i sjøveiene rundt Suezkanalen.

– Mindre globalisering, økt fokus på energisikkerhet, og mindre demografisk drahjelp fortsetter å trekke i retning av utfordringer for økonomisk vekst på litt sikt, sier Lysebo.

Lavere vekst innebærer også lavere inntjeningsvekst for selskapene og dette slår også inn i mer krevende utsikter for langsiktig avkastning. 

Foto: DNB Wealth Management Investment Office

Ansvarsfraskrivelse

Innholdet i artikkelen er å anse som markedsføringsføringsmateriale fra DNB og skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investors situasjon. DNB påtar seg ikke noe ansvar som følge av at innholdet i artikkelen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. 

Anslagene er usikre og tar ikke hensyn til skatt. Informasjonen er ment som generell veiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Informasjonen er videre ikke ment som et personlig råd på noen måte, og utgjør ikke personlig investeringsrådgivning.

Mottakeren av Informasjonen må ikke foreta strategiske beslutninger på basis av denne Informasjonen, og bør foreta sin egen individuelle vurdering av hvorvidt en strategi eller en handling er egnet eller hensiktsmessig. DNB Wealth Management Investment Office kan ikke garantere at Informasjonen er eksakt, korrekt eller komplett, og har ingen forpliktelse til å oppdatere Informasjonen.

DNB Wealth Management Investment Office fraskriver seg ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap som skyldes tolkning eller bruk av denne Informasjonen.

DNB Bank ASA er registrert i foretaksregisteret med organisasjonsnummer NO 984 851 006 og er under tilsyn av Finanstilsynet. Detaljer om regulering av lokale tilsynsmyndigheter utenfor Norge er tilgjengelig på forespørsel