Aksjer og marked:

Står vi ovenfor en resesjon i verden?

VIDEO: Hvor finner forvalteren muligheter i dagens marked, og hva er de viktigste forholdene de vurderer nå?

ENERGIKRISEN: Norge bidrar så godt vi kan til å fylle opp Europas gasstanker og sikre forsyningen av energi. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 1 min lesetid
Publisert 15. sep 2022
Artikkelen er flere år gammel

Energikrisen gjør at Norge har blitt en troverdig leverandør av gass og olje til Europa. Det gir også rekordinntekter til selskapene som har store gassinntekter. Hvordan tenker DNB Norge-forvalteren Eivind Veddeng Sars rundt situasjonen med høy inflasjon og høye energipriser?

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning.  Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.