• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

DNB Norge

  • Aktivt forvaltet aksjefond

  • Investerer hovedsakelig i norske verdipapirer på Oslo Børs

Du kjøper DNB Norge fra PC eller i Spare-appen

DNB Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs, men har mulighet til å investere opp til 20 prosent i globale regulerte markeder. Investering i DNB Norge gir normalt en bred eksponering på tvers av sektorer på Oslo Børs.

Les mer om fondet hos Morningstar

Forvalter Eivind Sars Veddeng forteller om DNB Norge

Aksjefond

Aksjefond passer for deg som skal spare i mer enn seks år og som tåler at pengene svinger underveis.

  • Se flere aksjefond

Kjøp fond i Spare

I Spare-appen kan du enkelt kjøpe nye fond og følge med på utviklingen.

DNB Nyheter

DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen
DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen
DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Se flere fond her

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB UngDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB