DNB Global Indeks – En suksesshistorie:

- Det største og mest populære indeksfondet vi har

- DNBs største indeksfond står til seks på Dine Pengers fondsterninger, sier indeksforvalter Eivind Aukrust.

INDEKSFOND: - Vi har passert 123 milliarder kapital i indeksfondene, DNB Global Indeks er vårt mest populære indeksfond, sier Eivind Aukrust. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 19. des 2023
Artikkelen er flere år gammel

DNB lanserte sine første indeksfond for drøyt ti år siden. Fra sin spede begynnelse har disse fondene nå passert 123 milliarder kroner i forvaltningskapital.

– Indeksfondene pleier å se en jevn og god tegning og er ofte et av DNBs fond som mottar størst nettotegning, sier nytiltrådt porteføljeforvalter Eivind Aukrust i DNB Asset Management.  

Midlene kommer både fra institusjoner og privatpersoner. DNBs første indeksfond var DNB Norge Indeks og DNB Global Indeks, som på drøyt ti år har vokst til henholdsvis 12,3 milliarder og 74,5 milliarder kroner i forvaltningskapital.

– DNB Global Indeks er det største og mest populære indeksfondet vi har, og det er naturlig fordi fondet passer som hovedingrediens i aksjesparingen, sier Aukrust.

DNB Global Indeks har de siste ti årene gitt en årlig avkastning på 14,4 prosent (per 31.11.23). Hundre kroner investert i da fondet ble startet i september 2010 har blitt til omtrent 587 kroner i 18.12.2023. Per  18.12.2023 har fondet terningkast 6 hos Dine Penger.

Se hvorfor det er fire store fordeler med indeksfond: 

Indeksfond en global suksess

Aukrust sier at dette fondet er naturlig sted å starte for nybegynnere, men også erfarne fondssparere syns det er verdt å investere i indeksfond.

– I USA utgjør indeksfond nå over halvparten av fondsbransjen, og andelen ser ut til å bare vokse til fordel for indeksfond også i Norge, sier Aukrust.

Aukrust påpeker at det er flere gode egenskaper med indeksfondene. Det ene er at fondene er billige og enkle. Investorer får markedsavkastningen minus kostnadene ved å drifte fondet. Det andre er at du får en bred eksponering mot aksjemarkedet. 

FØLGER INDEKS: - DNB Global Indeks er det største og mest populære indeksfondet vi har, sier Eivind Aukrust. Foto: DNB

Hvorfor fungerer indeksfond så bra?

Indeksfondsforvaltere, slik som Aukrust, kjøper aksjene ved å følge en standard «oppskrift». De kjøper rett og slett aksjer i forhold til markedsverdien til selskapene.

I DNB Global Indeks er største posisjon i Apple, med omtrent 5,1 prosent av markedsverdien til fondet. Sammenlagt er det omtrent 1 500 selskaper i fondet.

– Det er svært få aksjer som står for hele avkastningen til aksjemarkedet. Resten av aksjemarkedet har gitt lavere avkastning enn rentesparing, sier Aukrust.

Derfor er det viktig at fondene inneholder disse vinnerne, fordi de bidrar til at man får avkastningen som finnes i markedet.

– Indeksfond vil eie både vinnere og tapere, men med et så stort antall aksjer i fondet, vil vi treffe vinnerne og få markedets avkastning, sier Aukrust.

DNB Global Indeks A har for tiden fire stjerner av Morningstar Rating per 31.11.2023, det betyr at fondet har slått 67,5 prosent av alle konkurrentene i samme kategori.

– Indeksfond er en utmerket måte å komme i gang med sparing i aksjemarkedet på, du vet hva du får og du får det til en lav kostnad, sier Aukrust.

Utvalget vokser

I 2018 lanserte DNB ytterligere sju indeksfond, fire av fondene er geografisk orientert, slik som globale vekstmarkeder, DNB USA Indeks, DNB Europa Indeks, DNB Norden Indeks og to er globale sektorfond (industrisektor- og materialsektorfond). I tillegg ble DNB Barnefond konvertert fra aktivt fond til indeksfond.

– Vi lanserte i 2021 DNB Klima Indeks, et indeksfond som følger EUs krav for å være investert i henhold til Parisavtalen, sier Aukrust.

Investerer du i dette DNB Klima Indeks vil sparepengene bli investert i bedrifter som bidrar til en bedre verden, samtidig som du får en bred og billig eksponering til verdens aksjemarkeder.

– I høst lanserte vi også DNB Global Enhanced Index, som hvor vi tar større friheter rundt selskapshendelser for å forsøke å få litt bedre resultater, sier Aukrust. 

– Vi skal være forsiktige med å spå, men det er lite som tyder på at indeksfond blir mindre populært i årene framover, både gjennom innovasjon og at flere får øynene opp for spareformen, sier Aukrust.

Aukrust påpeker at DNBs indeksfond følger DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer, og investerer blant annet ikke i atomvåpen, tobakk, også videre. For detaljer, klikk her.

Innholdet i artikkelen er å anse som markedsføringsføringsmateriale fra DNB og skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investors situasjon. DNB påtar seg ikke noe ansvar som følge av at innholdet i artikkelen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.