DNB Global Indeks – En suksesshistorie:

- Det største og mest populære indeksfondet vi har

DNBs indeksforvaltning ti år: - Indeksfondene er store suksesser, sier indeksforvalter Eirik Torbjørn Hauge.

FORVALTER INDEKSFOND: - Vi har passert 79 milliarder kapital i indeksfondene, DNB Global Indeks er vårt mest populære fond, sier Eirik Hauge. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 16. sep 2021
Artikkelen er flere år gammel

DNB lanserte sine første indeksfond for drøyt ti år siden. Fra sin spede begynnelse har disse fondene nå passert 79 milliarder kroner i forvaltningskapital.

- Det investeres hele tiden i indeksfondene våre, det ble nettotegnet for 6,5 milliarder kroner i 2020, og tegningen fortsetter å øke i 2021. Vi nådde 12 milliarder nettotegning i september, sier Eirik Torbjørn Hauge, porteføljeforvalter for alle indeksfondene i DNB Asset Management.

Midlene kommer både fra institusjoner og privatpersoner. DNBs første indeksfond var DNB Norge Indeks og DNB Global Indeks, som på ti år har vokst til henholdsvis 8,4 milliarder og 44 milliarder kroner i forvaltningskapital.

- DNB Global Indeks er det største og mest populære indeksfondet vi har, og det er naturlig fordi det er et fond som kan brukes som grunnmur i porteføljen, sier Hauge.

DNB Global Indeks har de siste ti årene gitt en årlig avkastning på 17,5 prosent (per 31.8.21). Hundre kroner investert i da fondet ble startet i september 2010 har blitt til omtrent 466 kroner i september 2021. 

FØLGER INDEKS: - DNB Global Indeks er det største og mest populære indeksfondet vi har, sier Eirik Hauge. Foto: DNB Asset Management

Indeksfond en global suksess

Hauge sier at dette fondet er naturlig sted å starte for nybegynnere, men også erfarne fondssparere investerer i fondet.

- I USA utgjør indeksfond nå over halvparten av fondsbransjen, og andelen ser ut til å bare vokse til fordel for indeksfond, sier Hauge.

Hauge påpeker at det er flere gode egenskaper med indeksfondene. Det ene er at fondene er billige og enkle. Investorer får markedsavkastningen minus kostnadene ved å drifte fondet.  Det andre er at du får en bred eksponering mot aksjemarkedet. 

OSLO BØRS: Hovedindeksen til Oslo Børs (OSEBX) er en av indeksene fondene følger. Foto: NTB scanpix

Hvorfor fungerer indeksfond så bra?

Indeksfondsforvaltere, slik som Eirik Hauge, kjøper aksjene ved å følge en standard «oppskrift». De kjøper rett og slett aksjer i forhold til markedsverdien til selskapene. 

I DNB Global Indeks er største posisjon i Apple, med omtrent 4,2 prosent av markedsverdien til fondet. Sammenlagt er det mer enn 1 500 selskaper i fondet.

- Det er svært få aksjer som står for hele avkastningen til aksjemarkedet. Resten av aksjemarkedet har gitt lavere avkastning enn rentesparing, sier Hauge.

Derfor er det viktig at fondene inneholder disse vinnerne, fordi de bidrar til at man får avkastningen som finnes i markedet.

- Indeksfond vil eie både vinnere og tapere, men med et så stort antall aksjer i fondet, vil vi treffe vinnerne og få markedets avkastning, sier Hauge.

DNB Global Indeks A har for tiden fire stjerner Morningstar Rating, det betyr at fondet har slått 67,5 prosent av alle konkurrentene i samme kategori.

- Indeksfond er en utmerket måte å komme i gang med sparing i aksjemarkedet på, du vet hva du får og du får det til en lav kostnad, sier Hauge.

I denne podkasten forteller Joakim Embu, indeksforvalter i KLP, at indeksfondene har vist seg irriterende vanskelige å slå. 

Utvalget vokser

I 2018 lanserte DNB ytterligere sju indeksfond, fire av fondene er geografisk orientert, slik som globale vekstmarkeder, DNB USA Indeks, DNB Europa Indeks, DNB Norden Indeks og to er globale sektorfond (industrisektor- og materialsektorfond). Det siste fondet, DNB Barnefond, ble konvertert fra aktivt fond til indeksfond.

- Vi skal være forsiktige med å spå, men det er lite som tyder på at indeksfond blir mindre populært i årene framover, sier Hauge.

Hauge påpeker at DNBs indeksfond følger DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer, og investerer blant annet ikke i atomvåpen, tobakk, også videre. For detaljer, klikk her.

*Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.