• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Indeksfond

Aksjefond for deg som er opptatt av lave kostnader.

Kvinne sitter ved bord i kontorlandskap og ser på pc
  • Godt utvalg indeksfond

  • Lave kostnader

  • Full oversikt over sparingen din med Spare-appen

Hva er et indeksfond?

Indeksfond er et aksjefond som passer for deg som er opptatt av lave kostnader og har en sparehorisont på mer enn seks år. Du kan oftest velge mellom to forskjellige typer fond, indeksfond eller aktive fond. En type aksjefond heter indeksfond.

Indeksfondet skal bare følge utviklingen til en børsindeks, ikke forsøke å slå den. Slike fond er derfor billigere å drifte enn aktivt forvaltede fond. Dette kommer deg som kunde til gode ved at forvaltningshonoraret blir vesentlig lavere. Lave kostnader vil kunne være positivt for den avkastningen du oppnår på sparepengene dine i et langsiktig perspektiv.

Se våre indeksfond

Et Aksjefond kan være aktivt eller passivt forvaltet

Et aksjefond kan forvaltes etter ulike retningslinjer. Hovedkategoriene er aktiv og passiv forvaltning (indeksforvaltning).

Aktiv forvaltning innebærer at fondsforvalteren velger en annen sammensetning av verdipapirer i fondet enn sammensetning av fondets referanseindeks for på denne måten å forsøke å skape meravkastning.

Passiv forvaltning innebærer at fondets portefølje kun har små avvik fra referanseindeksen det følger. Blant annet fordi indeksfondet ikke har forvaltere som prøver å skape meravkastning i forhold til indeksen, er kostnadene lavere enn for aktivt forvaltede fond.

Hvem passer indeksfond for?

Indeksfond passer for deg som er opptatt av lave kostnader. Verdien av et aksjefond kan gå både opp og ned og du må derfor tåle svingninger på sparepengene dine.

Våre indeksfond

Dame i bobil

DNB Klima Indeks

DNB Klima Indeks er et indeksnært globalt aksjefond. Indeksen er satt sammen for å være i tråd med Parisavtalen.

  • Mer om DNB Klima Indeks
Skyskrapere

DNB Global Indeks

Fondet er et indeksnært aksjefond som er passivt forvaltet. Det investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i utviklede økonomier.

Far og sønn

DNB Barnefond

DNB Barnefond er et indeksnært aksjefond hvor omlag 80 prosent investeres i aksjer som er notert i de nordiske markedene.

Atlanterhavsveien

DNB Norge Indeks

DNB Norge Indeks er et indeksnært aksjefond som gir en bred eksponering i norske selskaper.

Det Hvite Hus

DNB USA Indeks

DNB USA Indeks er et indeksnært aksjefond som gir en bred eksponering mot det amerikanske aksjemarkedet.

London-skyline

DNB Europa Indeks

DNB Europa Indeks er et indeksnært aksjefond som gir en bred eksponering mot det europeiske aksjemarkedet.

stockholm.jpg

DNB Norden Indeks

DNB Norden Indeks er et indeksnært aksjefond som gir en bred eksponering mot det nordiske aksjemarkedet.

Rio de Janeiro Brasil

DNB Global Emerging Markets Indeks

DNB Global Emerging Markets Indeks er et indeksnært aksjefond som investerer i fremvoksende markeder over hele verden.

Jorda med grafer i bakgrunnen

DNB Global Marked Valutasikret

DNB Global Marked Valutasikret er et indeksnært aksjefond som investerer gjennom DNB Global Indeks, men sikrer valutaeksponeringen i fondet.

Hav-vind-unsplash-2000x2995

DNB Global Materialsektor Indeks

DNB Global Materialsektor Indeks A er et indeksnært aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper innenfor materialsektoren.

Robot på varelager

DNB Global Industrisektor Indeks

DNB Global Industrisektor Indeks A er et indeksnært aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper innenfor industrisektoren

Ulike typer aksjefond

DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen
Gave overrekkes over bord

Gi fond i gave

Gi en gave som kan vokse i verdi!

Bilde av noen som sitter på gulvet med Spare-appen på mobil

Få oversikt over fondene dine

Med Spare kan du enkelt kjøpe, selge og følge utviklingen av fondene dine.

Ofte stilte spørsmål om Indeksfond

Bærekraft i fond og i vår rådgivning

Dame i drivhus

SFDR er forordningen i EUs handlingsplan for bærekraftig finans. SFDR skal sørge for at finansinstitusjoner publiserer finansielle produkters investeringsstrategi, investeringsformål og faktiske investeringer.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko og forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.

Våre fondsprodukter

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech Blog

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.noJobb hos oss

© DNB