Aksjer:

DNB Markets anbefaling på Vicore Pharma

Viktig presentasjon fredag som kan løfte aksjen.

AKSJEEKSPERT: Ole-Andreas Krohn i meglerhallen til DNB Markets. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 25. mai 2023
Artikkelen er flere år gammel

Risikoen ved investeringer innen bioteknologi er høy.

Vicore Pharma har i motsetning til Camurus pr. i dag ingen produkter i markedet og dermed ikke omsetning og her venter vi heller ingen omsetning innenfor vår anbefalingshorisont ut 2025. Det selskapet imidlertid har er oppdaterte tall fra en fase IIa studie på behandling av idiopatisk lungefibrose (IPF), en sykdom som reduserer lungekapasiteten og til slutt medfører respirasjonssvikt. Mens dagens behandlingsalternativer, utenom en transplantasjon, bidrar til å bremse progresjonen indikerte resultatene Vicore Pharma la fram forrige fredag at deres behandling i tillegg til først å stabilisere pasienten også etter en tid langsomt kan begynne å reversere tapet av lungekapasitet. Selskapet har i morgen kl. 14.00 invitert til en nærmere gjennomgang av både resultatene fra studien og av de videre planene for utvikling fram til et eventuelt produkt vil kunne gjøres tilgjengelig for pasientgruppen. Vi ser ikke bort fra at oppdateringen vil kunne gi et positivt utslag på verdsettelsen.

På tross av at investeringsrisikoen fortsatt er betydelig både når det gjelder utviklingsarbeidet, behov for ytterligere emisjoner og tidshorisonten har vi en kjøpsanbefaling med et 12-måneders kursmål på SEK 70 pr. aksje. Kursen stengte i går på SEK 20.85 pr. aksje.

Merk: Å kjøpe og selge aksjer innebærer høy risiko fordi verdien i verdipapirer vil svinge med tilbud og etterspørsel. Historisk avkastning i aksjemarkedet er aldri noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, aksjeselskapets utvikling, din egen dyktighet, kostnader for kjøp og salg, samt skattemessige forhold.

Innholdet i denne artikkelen er verken ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om investeringer, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon.