Aksjer:

DNB Markets anbefalte aksjer

Ingen endringer i DNB Markets portefølje denne uken.

DNB MARKETS AKSJESTRATEG: Paul Harper. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 08. jul 2024
Artikkelen er flere år gammel

«Anbefalte aksjer» er en ukeportefølje med våre anbefalinger. Porteføljen og endringene gjennomgås og sendes ut hver mandag morgen, og rapporten med ukens endelige kurser (se beregningsmetode under) sendes ut som e-post hver mandag ettermiddag.

Ukens endringer:

 • Ut: Ingen
 • Inn: Ingen

I porteføljen inngår dermed:

 • Atea
 • Elopak 
 • Equinor 
 • Europris 
 • Protector 
 • Sparebank1 SR-Bank 
 • Storebrand 
 • Subsea 7 
 • Vår Energi,
 • Wallenius Wilhelmsen

I vår beregning av avkastning baserer vi inn- og utkursen på åpningskursene mandag morgen. Porteføljen er likevektet og ukens avkastning reflekterer dermed et samlet gjennomsnitt av kursutviklingen for alle aksjene gjennom uken. For selskaper på OBX-indeksen bruker vi gjennomsnittlig kurs fram til kl. 10 på mandag, mens vi for andre aksjer bruker gjennomsnittet fram til kl. 12.  Avkastningen for OSEBX beregnes fra kurs kl. 10.00 mandag.             

Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DNB Markets garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i rapporten reflekterer DNB Markets’ oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og DNB Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en personlig anbefaling om investeringsstrategi. DNB Markets påtar seg ikke noe ansvar, verken for direkte eller indirekte tap, som følge av at rapporten legges til grunn for investeringsbeslutninger. For informasjon om publiserte investeringsanbefalinger og potensielle interessekonflikter i henhold til Market Abuse Regulation (MAR), vennligst se dnb.no/disclaimer/MAR. For komplett disclaimer knyttet til denne nyhetssaken se «rapporter og analyser på DNB Nyheter» på dnb.no/disclaimer.