DNB vil innføre ny og enklere prismodell for fond

I år lanserer DNB en ny prismodell for fond, som skal gjøre det enklere for kunden å få oversikt over hva man betaler for.

FOND: DNBs aktive fond vil få uendret eller lavere pris, mens prisen for indeksfond vil i hovedsak bli uendret eller høyere. Foto: NTB scanpix
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 10. feb 2021
Artikkelen er flere år gammel

- Interessen for sparing og investering har økt kraftig de siste årene, og stadig flere velger å spare i fond i DNB. Vi skal fortsette å videreutvikle våre digitale løsninger for sparing og investering, og vi jobber kontinuerlig med å sikre kundene bred tilgang til egne og andres fond, og tilby konkurransedyktige priser og løsninger, sier Håkon Hansen, konserndirektør i Wealth Management. 

Med innføring av ny prismodell skal det bli enda tydeligere for kunden hva fondsprisen består av. Omlegging til ny prismodell er også en konsekvens av nye regler på verdipapirmarkedet (Mifid II-direktivet).

- Finans har tradisjonelt ikke vært gode nok på å gjøre fondssparing forståelig og tilgjengelig for folk flest. Det vil vi gjøre noe med, blant annet med en enklere prismodell og i større grad synliggjøre hva man betaler for og til hvem, sier Hansen.

Tydeligere skille mellom produksjon og distribusjon

Fremover vil prisen kundene betaler deles i to; et forvaltningshonorar til fondets forvalter, og et plattformhonorar til DNB som distributør for tjenestene banken leverer direkte til kunden ved sparing i fond.

På denne måten skal det bli enklere å sammenligne forvaltningskostnadene mellom ulike produsenter og kostnaden mellom ulike distributører.

Plattformhonoraret er det kunden betaler for tilgang til DNBs handelsplattformer. Dette er tjenester som alle DNBs fondskunder har tilgang til – uavhengig av hvilket fond man velger å kjøpe.

Prisen for plattformhonorar i den nye modellen bestemmes av hvor stor andel aksjer du har i investeringsvalget på fond. Det betyr plattformhonoraret er lavere for rente- og kombinasjonsfond enn for aksjefond.

Plattformhonoraret for DNBs indeks og aktive fond vil være likt.

- I dag får kundene våre tilgang til de samme tjenestene uavhengig av om man har et indeksfond eller et aktivt fond. Vi mener derfor det er mer rettferdig at man betaler lik pris på plattformhonoraret for disse fondene. I ny prismodell vil dette gjenspeiles i vår pris til kunden, sier Bengt Olav Lund, direktør sparing og pensjon for personkunder i DNB.

Gode digitale løsninger

DNBs plattformhonorar dekker et bredt utvalg av nyttige tjenester for den som kjøper fond gjennom DNB, blant annet handelsløsningene i nettbank, på dnb.no og i Spare.

DNB legger ned mye ressurser utvikling av gode løsninger for kundene.

- Den siste tiden har vi investert tungt i videreutvikling av Spare-appen, som nylig åpnet for dem som ikke er kunder i DNB. 2020 ble også året hvor rekordmange tok appen i bruk. Fremover vil Spare oppdateres løpende med ny og mer personalisert funksjonalitet, som vil komme alle våre kunder til gode, sier Lund.

Slik blir den nye totalprisen

Totalprisen for de aller fleste DNB-fond vil gå ned, mens totalprisen for DNBs indeksfond vil gå opp.

Kunder som har andeler i DNB-indeksfond vil kunne beholde dagens beholdning i eksisterende prismodell. Det samme gjelder for løpende spareavtaler. Kjøp av nye andeler, endringer i spareavtaler eller inngåelse av nye spareavtaler må imidlertid gjøres på ny prismodell.

FOND: DNBs aktive fond vil få uendret eller lavere pris, mens prisen for indeksfond vil i hovedsak bli uendret eller høyere. Foto: DNB

Kunder vil få informasjon i Spare og nettbanken

- Vi er opptatt av å ivareta kundene våre med god informasjon om prisendringen og hvordan dette vil påvirke den enkelte, sier Bengt Olav Lund.

Alle som handler fond gjennom DNB vil motta informasjon om innføringen av den nye prismodellen i Spare og nettbanken. Dette vil skje i god tid før endringen trer i kraft.

På eksterne fond er vi i dialog for å finne ut hvordan dette skal løses fremover. 

Prisen for plattformhonorar i den nye modellen bestemmes av hvor stor andel aksjer du har i investeringsvalget på fond.

Fra 0 - inntil 20 % aksjer har et plattformhonorar på 0,15 %
Fra 20 % - inntil 80 % aksjer har et plattformhonorar på 0,20 %
Fra 80 % - 100 % aksjer har et plattformhonorar på 0,30 %

Faktaboks Mifid II

Mifid II står for “Markets in Financial Instruments Directive”, og er et EU-direktiv som gjelder handel med finansielle verdipapirer (blant annet aksjer, obligasjoner, fondsandeler og derivater) og markedsplassene der verdipapirene handles. 

Et viktig formål med direktivet er å styrke investorbeskyttelsen og øke transparensen, for å øke tilliten til de europeiske verdipapirmarkedene.

Økt transparens skal blant annet gjøre det tydelig for kunden hva de betaler for, slik at det også blir enklere å sammenligne priser og tilbud. 

Kilde: Finanstilsynet