• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Ny prismodell for fond

DNB vil innføre ny prismodell for fond for at du skal vite hva du betaler for. I ny prismodell deles prisen du som kunde betaler i to: et forvaltningshonorar til fondets forvalter og et plattformhonorar til DNB for tjenestene vi leverer direkte til deg som sparer i fond.

Hva betyr endringen for deg?

Det er kun måten vi tar betalt på som vil bli endret. Du trenger ikke å gjøre noe. I god tid før endringen trer i kraft vil du motta informasjon som forklarer hvordan den nye prismodellen vil påvirke deg og dine fond.

Du betaler forvaltningshonorar og plattformhonorar

Eksempelvis prisendring:

Dagens totalprisNy totalprisDagens pris i året ved 10.000 kr i fondet - Eksisterende kunderNy pris i året ved 10.000 kr i fondet - Nye kunder og plasseringer

DNB Teknologi A

1,20%

1,15%: 0,85% i forvaltning og 0,30% i plattformhonorar

120 kr

115 kr

Plattformhonorar

Prisen for plattformhonorar i den nye modellen bestemmes av hvor stor andel aksjer du har i investeringsvalget på fond.

Fond med 0 - inntil 20 % aksjer har et plattformhonorar på 0,15 %

Fond med 20 % - inntil 80 % aksjer har et plattformhonorar på 0,20 %

Fond med 80 % - 100 % aksjer har et plattformhonorar på 0,30 %

Spørsmål og svar om ny prismodell

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB