Ny prismodell for fond

Vi innfører ny prismodell for at du skal vite hva du betaler til hvem når du kjøper fond. Med full oversikt blir det enklere for deg å ta gode valg for din sparing.

Få full oversikt over hva du betaler for

I løpet av neste halvår gjør vi endringer på prising av fond, som gjør det enklere for deg å få oversikt over hva du betaler for og til hvem.

Ny måte å betale for fond du kjøper

Nå blir det et enda tydeligere skille mellom kostnadene du betaler ved kjøp av fond gjennom DNB. Det blir enklere å sammenligne forvaltningskostnaden mellom ulike produsenter og kostnaden mellom ulike distributører.

I dagens prismodell betaler du en avgift til fondsleverandøren, og deler av denne avgiften går til banken som distributør av fondet. I ny prismodell deles prisen som du som kunde betaler i to: et forvaltningshonorar til fondets forvalter og et plattformhonorar til DNB for tjenestene vi leverer direkte til deg som sparer i fond.

Hva betyr endringen for deg?

Det er kun måten vi tar betalt på som vil bli endret. Du trenger ikke å gjøre noe. I god tid før endringen trer i kraft vil du motta informasjon som forklarer hvordan den nye prismodellen vil påvirke deg og dine fond.

Slik blir den nye totalprisen

Totalprisen blir lik eller lavere for de fleste fond som du kan handle igjennom DNBs plattformer, men prisen blir høyere for noen fond. DNBs aktive fond vil få uendret eller lavere pris, mens totalprisen for indeksfond vil bli høyere.

Eksisterende kunder med andeler i DNB fond hvor totalprisen øker vil kunne beholde dagens beholdning med dagens pris. Det samme gjelder for løpende spareavtaler. Kjøp av nye andeler, endringer i spareavtaler eller inngåelse av nye spareavtaler etter innføringen av ny prismodell vil gjennomføres i henhold til nye priser.

Du betaler forvaltningshonorar og plattformhonorar

Eksempelvis prisendring:

Dagens totalprisNy totalprisDagens pris i året ved 10.000 kr i fondet - Eksisterende kunderNy pris i året ved 10.000 kr i fondet - Nye kunder og plasseringer

DNB Global Indeks A

0,20%

0,40%: 0,10% i forvaltning og 0,30% i plattformhonorar

20 kr

40 kr

DNB Teknologi A

1,20%

1,15%: 0,85% i forvaltning og 0,30% i plattformhonorar

120 kr

115 kr

Plattformhonorar

Prisen for plattformhonorar i den nye modellen bestemmes av hvor stor andel aksjer du har i investeringsvalget på fond.

Fond med 0 - inntil 20 % aksjer har et plattformhonorar på 0,15 %

Fond med 20 % - inntil 80 % aksjer har et plattformhonorar på 0,20 %

Fond med 80 % - 100 % aksjer har et plattformhonorar på 0,30 %

Spørsmål og svar om ny prismodell

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB