Fond og sparing

Fortsatt forsiktig med aksjer

Koronaviruset er ikke under kontroll, det gjør at DNBs eksperter fortsatt er undervektet aksjer og overvekt i kredittobligasjoner.

DNB ASSET MANAGEMENT: Torje Gundersen og teamet hans er fortsatt forsiktige med aksjer og plasserer heller i kredittobligasjoner. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 03. jul 2020
Artikkelen er flere år gammel

Koronaviruset er fortsatt ikke under kontroll i viktige land slik som USA, det er en bidragsyter til at forvalterne i DNB Asset Management fortsatt er undervektet i aksjer. I tillegg synes de aksjer begynner å bli dyre etter at aksjekursene har kommet tilbake, mens inntjeningen i selskapene fortsatt viser en koronaeffekt.

- Markedsstemningen var litt mindre positiv i juni, sier Torje Gundersen, lederen av taktisk aktivaallokering i DNB Asset Management.

Aksjemarkedet startet godt i juni, men siste halvdel av måneden gikk det mest sidelengs. Totalt steg markedet med omtrent en prosent. Det globale høyrentemarkedet steg to prosent, etter en oppgang på hele fem prosent i mai. I juni tok det nordiske høyrentemarkedet en sving oppover, DNB High Yield steg nesten fire prosent.

Raskt opp igjen

Positive makrooverraskelser tyder på en V-formet gjeninnhentning.

- Riktignok var en slik gjeninnhentning forventet, men mange av tallene har vært bedre enn ventet. Aktivitetsindikatorer for industrien antyder at bunnen var i april, og at produksjonsvolumet tar seg opp, sier Gundersen.

Vi frykter for utviklingen i smittespredningen og hvordan det påvirker økonomien når landene åpner opp igjen.
Torje Gundersen

V for virusvekst

Gundersen peker samtidig på at det er stor variasjon i spredningen av korona mellom land.

- Smitteraten i Europa er fortsatt lav og i tidligere «problemland» som Storbritannia fortsetter smitteraten å falle. Dessverre ødelegger Brasil, India og solbeltet i USA den globale smittestatistikken, og det kan være årsaken til surnet markedssentiment, sier Gundersen.

Han peker på at smitteraten i noen av statene er verre enn runden med koronavirus i mars og april, og at det kan medføre en ny runde med tiltak for å bremse spredningen av viruset. Tallene viser også at amerikanerne tar innover seg realitetene, eksempelvis har antallet bordbestillinger i restaurantene falt. 

KORONAVIRUS: Dessverre ødelegger Brasil, India og solbeltet i USA den globale smittestatistikken, sier Gundersen. Foto: DNB Asset Management

Økt risiko i økonomien

- Når vi de siste månedene har vært undervektet aksjer til tross for at aksjemarkedet har steget, har det delvis vært begrunnet i en frykt for nye smittebølger når samfunnene åpnes, og at det vil skape ny usikkerhet rundt hvor raskt økonomien henter seg inn igjen, sier Gundersen.

Hans team synes at aksjene, som har gått mye siden bunnen i mars, begynner å bli i dyreste laget.

- Dette gjelder særlig deler av teknologisektoren og noen av de mest populære amerikanske aksjene. I sum utgjør disse selskapene en betydelig del av totalmarkedet, sier Gundersen.

Han er imidlertid ikke like bekymret for verdsettelsen av nordiske og europeiske aksjer, dersom inntjeningsestimatene klokker inn som forventet. I det store og hele er det mye av den samme argumentasjonen som forrige måned.

- Vi gjør derfor ingen endringer i markedssynet i juli.

Les hele Markedssynet hos DNB Private Banking.

MARKEDSSYN: Fortsatt undervekt i aksjer, overvekt i kredittobligasjoner. Foto: DNB Asset Management

Merk: Denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd. Konkrete investeringsråd avhenger av den enkeltes risikovilje, økonomi og livssituasjon. Ønsker du personlige råd rundt egne investeringer bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon.