Markedssyn februar - Dr. Jekyll and Mr. Hyde

penger graf

Etter en svak avslutning på fjoråret for aksjemarkedene har 2019 startet sterkt for de fleste børser. Både MSCI World og Hovedindeksen på Oslo Børs er opp med rundt 4 prosent. Aksjemarkedene i fremvoksende markeder har gjort det best i januar med en oppgang på rundt 5 prosent, målt i norske kroner. Blant vinnersektorene globalt finner vi energi- og finansaksjer. Våre porteføljer har hatt en god start på året ettersom vi har en overvekt mot aksjer. Vi har overvekt mot Norge og fremvoksende markeder samt sektorene energi og finans.

Frem og tilbake er dobbelt så langt

Vi beholder de samme overvektene inn i februar. Markedene preges fortsatt av mye politisk usikkerhet, men vi tror markedene priser inn et for pessimistisk syn når det gjelder geopolitikk, globale vekstutsikter og selskapenes resultatutvikling.

 

Har vi rett er det fortsatt mer oppside i aksjemarkedet. Hovedindeksen på Oslo Børs står nå i 833 poeng, hvilket er et godt stykke under siste toppnotering i september i fjor på 946 poeng. Vi tror sannsynligheten er stor for en ny toppnotering i løpet av året. Det betyr i så fall at Oslo Børs vil kunne stige med minst 14 prosent fra dagens nivå.

Porteføljeforvalter Torje Gundersen sin markedsoppdatering

matrise


MSCI gjorde i slutten av 2018 en endring i sin klassifisering av aksjesektorer. Telekomsektoren ble omdøpt til Communication Services og flere selskaper som tidligere var i teknologisektoren ble flyttet til den nye sektoren. Reklassifiseringen har medført at vårt markedssyn tilsier en nøytral vekt både i teknologi- og kommunikasjonssektoren uten at vi aktivt har gjort noen endringer i porteføljen.


Matrisen over viser anbefalte kortsiktige avvik fra en balansert portefølje fordelt på flere aktiva klasser. Avvikene fra langsiktig fordeling bør ikke utgjøre mer enn 5 til 15 prosent av totalporteføljen for at den kortsiktige risikotakningen ikke skal bli for dominerende. Skaleringen må sees i sammenheng med investors risikovilje og investeringshorisont.
» Les mer

Forbehold

» Les forbehold (disclaimer)