Markedssyn april - det blåser litt på børsen, men vi står han av

graf

Vi gjør ingen endringer i markedssynet for april, og beholder aksjer og kredittobligasjoner på overvekt.

Aksjemarkedet

Aksjemarkedene har startet året sterkt, norske aksjer er opp 9 prosent og globale aksjer mer enn 10 prosent. Aksjekursene har steget til tross for et svakt økonomisk bakteppe.

 

Mars var mer turbulent, med større svingninger i løpet av dagen, men børsene ser likevel ut til å ende i pluss.

Se forvalterne diskutere markedssynet

matrise
Matrisen over viser anbefalte kortsiktige avvik fra en balansert portefølje fordelt på flere aktiva klasser. Avvikene fra langsiktig fordeling bør ikke utgjøre mer enn 5 til 15 prosent av totalporteføljen for at den kortsiktige risikotakningen ikke skal bli for dominerende. Skaleringen må sees i sammenheng med investors risikovilje og investeringshorisont.
» Les mer

Forbehold

» Les forbehold (disclaimer)