Markedssyn oktober - It’s the end of the world as we know it

graf

Vi beholder aksjer på nøytralvekt, men vi øker allokeringen i fremvoksende markeder og selger oss ned i sykliske konsumaksjer. Som følge av dette økes undervekten i amerikanske aksjer og US dollar, mens overvekten i finans, energi og teknologi sektorene økes. Rentedelen av porteføljen er uendret.

Likviditeten strammes gradvis

Den amerikanske sentralbanken varslet at den fra oktober vil starte nedsalget av obligasjoner kjøpt i perioden 2008-2014 gjennom såkalt kvantitative lettelser. Balansen skal gradvis reduseres fra dagens beholdning på 4.500 milliarder US dollar til rundt halvparten frem mot år 2022. Dette var godt kommunisert på forhånd, og mange tror ECB (Europeiske sentralbanken) følger etter om ett års tid. Mer uventet var det at FED signaliserte renteheving i desember, og flere til neste år, selv om inflasjonen fortsatt er et godt stykke under målet. Sentralbankene vil nok gå gradvis frem i normaliseringen av pengepolitikken, men dette er en ny verden for markedet å forholde seg til.

For oss er dette signalet på slutten av en periode hvor veksten ikke har vært sterkere enn at sentralbankene har fortsatt å gi gass, hvilket har vært positivt for både aksjer og obligasjoner. I kombinasjon med høy verdsettelse og geopolitisk risiko er dette grunnen til at vi beholder aksjer på nøytral vekting til tross for at vi øker den sykliske eksponeringen i porteføljen. Vi tror avkastningen i aksjer blir bedre enn andre aktiva de neste 6 månedene, men anser risikoen for en korreksjon underveis som høy.

Se forvalter Anette Hjertø sin markedsoppdatering

matrise
Matrisen over viser anbefalte kortsiktige avvik fra en balansert portefølje fordelt på flere aktiva klasser. Avvikene fra langsiktig fordeling bør ikke utgjøre mer enn 5 til 15 prosent av totalporteføljen for at den kortsiktige risikotakningen ikke skal bli for dominerende. Skaleringen må sees i sammenheng med investors risikovilje og investeringshorisont.

» Les hele markedssynet her