Markedssyn februar - fortsatt optimistiske til vekst

graf

Januar ble en bra måned i henhold til vårt markedssyn. Svakere dollar, sterkere norsk krone og stigende lange statsrenter kombinert med høyere råvare- og energipriser bidro til dette. Risikopremier i både aksje- og kredittmarkedene er også fallende og vi opprettholder derfor vårt nøytrale syn til aksjer.

Oppjusterte vekstanslag

Risikoviljen i markedene er høy og negative nyheter synes ikke å påvirke markedene. Verken budsjettproblemer i USA, Angella Merkels utfordringer med å få på plass et regjeringssamarbeid i Tyskland, eller amerikansk toll på solcellepaneler og vaskemaskiner har gitt nevneverdige utslag.

 

Vekstoptimismen er høy og inntjeningsestimatene har fortsatt den positive trenden fra 2017 så vi gjør derfor ingen endringer i markedssynet denne måneden. IMF (Det internasjonale pengefondet) publiserte en ny utgave av World Economic Outlook i januar. Vekstanslagene for 2018 og 2019 ble begge oppjustert med 0,2 prosentpoeng til 3,9 prosent. Økningen skyldes i hovedsak bedre vekstutsikter i USA, Eurosonen og Japan. Vekstanslagene for fremvoksende økonomier ble imidlertid holdt uendret denne gangen.

matrise
Matrisen over viser anbefalte kortsiktige avvik fra en balansert portefølje fordelt på flere aktiva klasser. Avvikene fra langsiktig fordeling bør ikke utgjøre mer enn 5 til 15 prosent av totalporteføljen for at den kortsiktige risikotakningen ikke skal bli for dominerende. Skaleringen må sees i sammenheng med investors risikovilje og investeringshorisont.
» Les hele markedssynet her

Forbehold

» Les forbehold (disclaimer)