Markedssyn desember - "Goldilock", verken for kaldt eller for varmt

graf

Makrobildet er lite endret den siste måneden. Veksten fortsetter og de toneangivende sentralbankene, med unntak av sentralbanken i England, observerer fortsatt inflasjon under inflasjonsmålene. I november har det vært en liten korreksjon i verdipapirmarkedene. Målt i norske kroner er imidlertid korreksjonen nærmest usynlig da kronefallet veier opp for korreksjonen i internasjonale aksjer. Enkelte sykliske sektorer har falt relativt til stabile sektorer og kredittpåslagene har trukket noe ut, men ikke nok til at vi endrer vårt markedssyn. Vi opprettholder derfor nøytralvekt i aksjer og beholder samme innretning i både aksje- og renteporteføljen.

"Goldilock-scenario"

I undersøkelsen for november av «Global Fund Manager Survey» tror 56 prosent på et «Goldilock-scenario», det vil si vekst høyere enn trendvekst kombinert med fortsatt lav eller moderat inflasjon. Begrepet «Goldilock» er tatt fra eventyret hvor prinsesse Gullhår vil ha det akkurat passe, verken for kaldt eller for varmt.

Markedsoppdatering

matrise
Matrisen over viser anbefalte kortsiktige avvik fra en balansert portefølje fordelt på flere aktiva klasser. Avvikene fra langsiktig fordeling bør ikke utgjøre mer enn 5 til 15 prosent av totalporteføljen for at den kortsiktige risikotakningen ikke skal bli for dominerende. Skaleringen må sees i sammenheng med investors risikovilje og investeringshorisont.

» Les hele markedssynet her

Forbehold

» Les forbehold (disclaimer)