Markedssyn desember - fortsatt overvekt aksjer

graf

Porteføljeforvalter Shakeb Syed sin markedsoppdatering

Aksjemarkedet

Vi benyttet kursfallet i oktober til å vekte opp aksjer til overvekt i porteføljene. Selskapenes resultatutvikling og de globale vekstutsiktene er fortsatt tilfredsstillende. Dette sammen med historisk lave renter og en stimulerende finanspolitikk i flere land gjør at vi er positive til aksjer fremover.

 

Vi må imidlertid regne med større svingninger i kursene siden vi er langt ute i en oppgangsperiode. I aksjeporteføljen tar vi europeiske aksjer fra overvekt- til nøytral.

matrise
Matrisen over viser anbefalte kortsiktige avvik fra en balansert portefølje fordelt på flere aktiva klasser. Avvikene fra langsiktig fordeling bør ikke utgjøre mer enn 5 til 15 prosent av totalporteføljen for at den kortsiktige risikotakningen ikke skal bli for dominerende. Skaleringen må sees i sammenheng med investors risikovilje og investeringshorisont.

Forbehold

» Les forbehold (disclaimer)