Markedssyn oktober - vi tar aksjer opp til nøytralvekt

graf

Tilfredsstillende vekst- og inntjeningsbilde er fortsatt de viktigste driverene i aksjemarkedet. Det er imidlertid mange utfordringer knyttet til en så langvarig oppgang som vi har lagt bak oss. Vi tror derimot ikke de materaliserer seg med det aller første. Vi vekter opp japanske aksjer fra under- til nøytralvekt. I renteporteføljen gjør vi ingen endringer og vi er fortsatt undervektet lange internasjonale obligasjoner.

Allokering mellom renter og aksjer

Vi tar aksjer opp til nøytralvekt i porteføljene. USA har innført 10 prosent toll på kinesisk import, tilsvarende 250 milliarder USD. Om lag halvparten av eksporten fra Kina til USA er nå tollbelagt. Til tross for disse tiltakene ser det ut som aksjemarkedet, særlig i fremvoksende økonomier hadde forventet et verre utfall. Vi tror ikke amerikanerne kommer med ytterligere tiltak før etter kongressvalget i november. Med mindre fokus på handelskrig ligger det til rette for at aksjemarkedet retter fokus mot et mer tilfredsstillende vekst- og inntjeningsbilde. I en slik fase ønsker vi ikke å ligge undervektet aksjer og tar derfor aksjer opp til nøytralvekt.

 

Effektiv rente på internasjonale kredittobligasjoner handles på 3,25 prosent. Den har steget fra ca. 3 prosent i august. Selv om rentene er på vei opp er de fortsatt lave. Renteoppgangen er imidlertid ikke nok til å gjøre slike obligasjoner mer attraktive i forhold til aksjer.

Porteføljeforvalter Kjartan Farestveit markedsoppdatering

matrise
Matrisen over viser anbefalte kortsiktige avvik fra en balansert portefølje fordelt på flere aktiva klasser. Avvikene fra langsiktig fordeling bør ikke utgjøre mer enn 5 til 15 prosent av totalporteføljen for at den kortsiktige risikotakningen ikke skal bli for dominerende. Skaleringen må sees i sammenheng med investors risikovilje og investeringshorisont.
» Les mer

Forbehold

» Les forbehold (disclaimer)