Markedssyn juni - Opp som en løve og ned som en skinnfell

graf klode

Markedene var volatile i mai. En sterk start på måneden ble etterfulgt av rente- og børsfall. Økt geopolitisk risiko bidrar til at vi beholder aksjer på undervekt i juni. Samtidig er vekst og inflasjonsbildet sterkt nok til at vi liker sykliske aksjer bedre enn defensive, er positive til kredittrisiko, og foretrekker kort rentebinding fremfor lang.

Allokering mellom renter og aksjer

Vi beholder aksjer på en moderat undervekt i porteføljene. Vi baserer markedssynet vårt på grundige analyser av global vekst, penge- og finanspolitikk samt verdivurderinger. Det er som regel de viktigste driverne for avkastningen i finansmarkedene.

I mai var det geopolitiske forhold som påvirket markedene. Nye sanksjoner mot Iran løftet oljepris, inflasjonsforventninger og renter i starten av måneden. Politisk uro i Italia ga rente- og børsfall mot slutten. Så ble det også klart at USAs handelskrig langt fra er over.

Økt geopolitisk risiko gjør at vi er mer forsiktig i risikotagningen. I øyeblikket samstemmer dette godt med det faktum at vi ser noe svakere vekst globalt og at aksjemarkedet er høyt priset. Vi beholder derfor en moderat undervekt i aksjer inn i juni.

Se markedsoppdatering med porteføljeforvalter Torje Gundersen

matrise mai
Matrisen over viser anbefalte kortsiktige avvik fra en balansert portefølje fordelt på flere aktiva klasser. Avvikene fra langsiktig fordeling bør ikke utgjøre mer enn 5 til 15 prosent av totalporteføljen for at den kortsiktige risikotakningen ikke skal bli for dominerende. Skaleringen må sees i sammenheng med investors risikovilje og investeringshorisont.
» Les mer

Forbehold

» Les forbehold (disclaimer)