Markedssyn april - Trump truer med handelskrig

skyline

Vi tar aksjer ned til undervekt i markedssynet for april. Resultatveksten i aksjemarkedet er sterk, men markedet er høyt priset og sårbart for en korreksjon som følge av en eskalerende handelskrig. Vi liker norske aksjer ettersom vi er positive til oljepris og norske kroner. Innen rentesegmentet er vi fortsatt positive til kredittrisiko og er derfor overvektet nordiske High yield obligasjoner.

Ingen grunn til panikk, men risikobildet er endret

Gode globale vekstutsikter har så langt støttet et positivt syn på aksjer. Dette kan raskt endres når USA nå eskalerer omfanget av toll på importvarer. Den amerikanske presidenten  annonserte i går nye tollsatser på kinesisk import og Kina svarer med samme mynt.

 

På samme tid er verdsettelsen av aksjemarkedet høy og en normalisering av rentene reduserer risikopremien i aksjer. Ut i fra disse faktorene mener vi sannsynligheten for en korreksjon i markedet er betydelig og vi tar aksjer til undervekt i porteføljen.

 

Norges Banks endrede inflasjonsmål får ingen konsekvenser for vårt syn på renter. Til tross for en svak start på året tror vi fortsatt obligasjoner vil gjøre det bedre enn pengemarkedsplasseringer i 2018. Aller best liker vi nordisk High yield obliasjoner som har en effektiv rente på rundt 6 prosent.

matrise
Matrisen over viser anbefalte kortsiktige avvik fra en balansert portefølje fordelt på flere aktiva klasser. Avvikene fra langsiktig fordeling bør ikke utgjøre mer enn 5 til 15 prosent av totalporteføljen for at den kortsiktige risikotakningen ikke skal bli for dominerende. Skaleringen må sees i sammenheng med investors risikovilje og investeringshorisont.
» Les mer

Forbehold

» Les forbehold (disclaimer)