Markedssyn for april: Turbulens før landing

graf

Et delt bilde har begynt å danne seg når det kommer til hvordan COVID-19 pandemien utvikler seg. USA, Storbritannia og Israel er land som er godt i gang med vaksineringen og ser fallende smittetall. Med den nåværende vaksinetakten øyner de muligheten for en snarlig gjenåpning. I Europa har ikke vaksinasjonstakten vært like imponerende. En liten andel av befolkningen er vaksinert og man opplever økende smittetall. Dette bidrar til nye nedstigninger og at gjenåpning stadig blir flyttet lengre ut i tid. Troen på gjenåpning gjør oss positive til aksjemarkedet, men usikkerhet rundt når vi ser en normalisering og hvor mye rentene vil stige, gjør at vi holder aksjer på nøytral.

Markedsoppdatering fra Private Banking

matrise

Forskjeller kommer til syne
Makrodata har fortsatt å være positive gjennom mars og gir fortsatt signal om syklisk oppsving. Marktotallene har på aggregert nivå overasket positivt. Den siste tiden har dog privat konsum skuffet. Dette henger sammen med utviklingen i korona situasjonen. I Europa har vaksinasjonstakten vært treg, og kun en liten del av befolkningen er blitt vaksinert. Her opplever man stigende smittetall og frykt for muterte virusvarianter. Dette har igjen bidratt til nye runder med nedstegninger, og sådd tvil om hvor raskt økonomiene henter seg inn igjen.

Andre land som USA, Storbritannia og Israel har klart å vaksinere en vesentlig del av befolkningen. I de landene ser man at smittetallene faller. Det danner seg derfor et delt bilde av når de forskjellige landene vil kunne åpne opp. For noen øyner man snarlig gjenåpning, mens for andre vil det ta lengre tid.  Det som kanskje er viktigst å konstatere er at vaksinene fungerer.

Stigende renter vil gi mindre rom for aksjemarkedet til å skuffe
Selv om gjenåpningen lar vente på seg, er vi positive til at etterspørsel fra både det private og offentlige vil ta seg opp. Vi forventer en moderat avkastning i aksjemarked i inneværende år, men ser for oss at det kan svinge mer enn normalt.

Renteoppgangen vi har hatt i år er med å bidra til volatiliteten. Vi tror rentene skal fortsetter oppover på sikt, men neppe raskt og kraftig. Stigende rente bidrar til at obligasjoner vil bli mer attraktive relativt til aksjer og gi aksjer mindre rom for å skuffe på nedsiden. Vi er positive til aksjer på mellomlangsikt, men ser at de er utsatt hvis det skulle komme skuffelser. Vi mener derfor det er riktig å ligge nøytralvektet aksjer.  

Biden kjører en tøff linje mot Kina
Covid-19 preger fortsatt mye av nyhetsbildet, men det er også andre risikofaktorer som kan påvirke aksjemarkedet. Biden viser ikke tegn til å tone ned den harde linjen den forrige administrasjonen hadde ovenfor Kina. Det har heller blitt en mer samlet front mot Kina. Biden har klart å få med både EU og Storbritannia på sanksjoner mot kinesiske tjenestemenn.

I midten av mars ble det avholdt samtaler mellom USA og Kina i Alaska. Anklagene haglet fra begge sider av bordet. USA anklager blant annet Kina for tyveri av intellektuelle rettigheter, ulovlige handelsbarriere, folkemord og undertrykkelse av demokrati i Hong Kong. Kina på sin side ønsker at USA fjerner tariffer Trump innførte og kritiserer USA for å blande seg i saker de anser som Kinas interne anliggende.

De harde linjene bidrar til geopolitiske spenning som igjen gir utslag i økonomien. Vi ser at flere land ønsker å ta hjem produksjonskapasitet, noe som igjen er med på å drive investeringer og endre eksisterende verdikjeder. Intel annonserte for eksempel nylig at de skal investere nesten 200 milliarder kroner for å kunne produserer databrikker i USA.

Vi foretrekker sykliske aksjer
Vi gjør ingen endringer i porteføljeinnretning for april og ligger fortsatt nøytralt vektet aksjer.

Vi tror at gjenåpning vil bidra til økt etterspørsel fra både det private og offentlige. Vi ligger derfor fortsatt overvekt sykliske sektorer. Usikkerhet når gjenåpningen vil materialisere seg bidrar til at vi holder på nøytralvekt aksjer i porteføljen.

Allokeringen i rentedelen av porteføljen ligger også stabilt inn i april.  Tidligere i år tok vi ned durasjonen i porteføljen noe. Dette ble gjort med bakgrunn i reflasjonshistorien og frykt for økt inflasjon og økte renter. Rentene har i våre øyne ikke steget så mye at det blir attraktivt å flytte eksponering fra aksjemarkedet til rentemarkedet.

Høyrenteobligasjoner er fortsatt en attraktiv plassering når vi ser på den relative verdsettelsen. Vi opprettholder derfor vår overvekt innen nordiske høyrenteobligasjoner.

graf

Markedssynet er skrevet av DNB Asset Management.

Forbehold

» Les forbehold (disclaimer)