Markedskommentar - vi selger oss ned i aksjer

globe med penger
Den geopolitiske risikoen har økt gjennom sommeren (handelskrig, Persiabukten, hard Brexit, Hong Kong) og sannsynligheten for negative utfall på kort sikt er betydelig. Vi tror fortsatt at veksten vil ta seg opp i andre halvår, men utelukker ikke at det blir verre før det blir bedre. 

Vår taktiske vurdering på kort sikt taler derfor i favør av å redusere risikoen i porteføljene. Vi halverte overvekten i aksjer i starten av august, og selger oss i dag (14.08.2019) ytterligere ned til nøytral allokering i aksjer.

Samtidig er det gode argumenter for å ikke bli for negativ

Det kan også gå bra. Selv om det ikke ser slik ut nå, så kan vi ikke utelukke at fornuften seirer, at handelskrigen ikke eskalerer, eller at ikke UK ramler ut av EU uten noen avtaler på plass.

Pengepolitikken er støttende for risikotagning, styringsrenten er kuttet i flere land, og retorikken fra både Federal Reserve og ECB tyder på mer stimuli i løpet av høsten.

Sentralbankene åpner krana - rentene kuttes

graf
Tjenestenæringen og husholdningene, som utgjør den største andelen av økonomien holder fortsatt koken. Fremtidstroen og konsumet blant husholdningene holder seg oppe, takket være sunnere balanser og vekst i disponibel inntekt.

Husholdningenes gjeldsbyrde er redusert siden finanskrisen

graf
Rentene har falt ekstremt mye på kort tid, og den relative verdsettelsen taler i favør av aksjer dersom veksten ikke knekker helt.

Geopolitikk styrer markedet

Svingninger og korreksjoner og av og til en krise er som regel et resultat av «overoppheting» i økonomien eller en brå hendelse i markedet. 

Det markedet ikke liker og ikke klarer å se gjennom er den uforutsigbare og vinglete politikken de tre siste årene. Denne politikken har utviklet seg til handelskrig og en mengde konflikter globalt. 

Det er nå rundt et år til nytt presidentvalg i USA og den sittende presidenten trenger gode markeder og god stemning i USA for å bli gjenvalgt. Vi ser ikke bort fra at retorikken roer seg og at vi går inn i et midlertidig «smulere farvann» til gjenvalg er sikret.

Forbehold

» Les forbehold (disclaimer)