Markedssyn august: Money for nothing

graf

“Now look at them yo-yos, that’s the way you do it
You play the guitar on the MTV
That ain’t workin, that’s the way you do it
Money for nothing ...”


Dire Straits

I 1985 kunne Mark Knopfler fortelle oss at å spille gitar på MTV var måten å få “Money for nothing”. Hadde sangen blitt skrevet i dag hadde den gjerne fokusert på yngre generasjoner som setter sin lit til at aksjemarkedet stadig blir drevet oppover av finans- og pengepolitisk stimuli. Aksjemarkedet er forankret i fundamentale forhold. Men aksjemarkedet har steget mye uten at makrotallene har vært tilsvarende sterke, og samtidig har smittetallene begynt å øke på ny. Vi holder derfor aksjer på en moderat undervekt.

graf

Kilde: FactSet/DNB Asset Management


Lav vekst i Q2, men selskaper leverer over forventing
En rekke selskaper har rapportert Q2 tall. Forståelig nok forventet analytikerne svake tall fra selskapene. Selv om ting er ille har flere selskaper rapportert bedre resultat enn konsensus. For europeiske aksjer lå det inne en forventing om en nedgang i nettoinntekt på 61% mot Q2 2019, mens selskapene som har rapportert kan vise til en nedgang på 56%. For amerikanske selskaper var det forventet en nedgang på 44%, mens de som har rapportert har hatt en nedgang på 35%.  Dette er svake tall, men ikke fult så ille som fryktet. Aksjemarkedet har i stor grad valgt å se igjennom de svake tallene i håp om at ting vil ta seg raskt tilbake.


Gjenåpning fører til økte smittetall
Den globale smitteveksten av Corona fortsatte å øke gjennom måneden. I Europa og Asia har man i stor grad klart å begrense spredning som følge av tydelige tiltak fra det offentlige.  Dette har gjort det mulig for en rekke land i Europa og Asia å åpne med relativt små tilbakeslag. Vi begynner dog å se tegn til økt smitte i enkelte europeiske land.  I fremvoksende økonomier har det fortsatt vært en betydelig økning i smittetallene. Økningen har i stor grad vært drevet av India og Brazil.


I motsetning til Europa og Asia valgte mange stater i USA å åpne før det var anbefalt av helsemyndighetene. Den tidligere åpningen har vært med å bidra til at smittetallene i USA har fortsatt å øke. Visse ting tyder på at antall daglige smittede har nådd en topp og man håper at veksten i smittede i USA vil avta gradvis. Nå begynner man dessverre å se tegn til at smitten akselererer i enkelte stater i USA, og at den økte smitten påvirker økonomien negativt.


Det er stor usikkerheter rundt når en vaksine vil være på plass. Det er blant eksperter blitt en økende forventning til at en vaksine vil være på plass neste år. Det er over 160 vaksiner som er under utvikling og flere har begynt med større testing. Håp om en snarlig vaksine gjør at også flere velger å se gjennom de svake Q2 tallene. 


Momentum i økonomien avtar
Det har vært sterkt momentum i økonomien gjennom Q2 og en rekke økonomiske indikatorer overrasket positivt.  I USA ble det i juli rapportert en rekke sterke tall innen blant annet arbeidsmarkedet og konsum. Flere mer høyfrekvente datapunkter fra slutten av måneden tyder dog på at den innhentingen man har hatt i økonomien begynner å miste moment og at ting begynner å se lit mer ruglete ut. Det har blitt rapportert en økning i «initial jobless claims» to uker på rad. Det var de første gangene det ble rapportert en økning siden mars, noe som bidro til usikkerhet til hvor raskt økonomien vil hente seg tilbake. Økte smittetall I USA har bidratt til å bremse gjenåpningen, noe som igjen har lagt press på arbeidsmarkedet. I slutten av juli kom det også rapporter fra USA som tydet på at optimismen hos forbrukere har falt, at antall restaurantbestillinger har flatet ut og at veksten i offentlig transport og flyreiser har avtatt.   

graf

Kilde: FactSet/DNB Asset Management

Vil spenninger mellom USA og Kina være katalysatoren for økte investeringer?
Både i USA og Europa er det forventet at private investeringer skal bidra betydelig til veksten i 2021. Den økte spenningen mellom Kina og USA gjør at mange er ukomfortable med landets avhengighet av kinesiske varer. Dette kan føre til at arbeidsplasser flyttes tilbake til USA. Dersom mye av produksjonen skal flyttes vil det kreve betydelige investeringer. Et fortsatt anspent forhold mellom USA og Kina vil bringe med seg mye negativt, men i det korte bilde kan det har positive effekter på investeringer.


Undervekt aksjer og overvekt renter
Aksjesektorene vi er mest positive til er helse, industri og syklisk konsum.  Etter at aksjemarkedene utviklet seg sterkt frem til tidlig juni, har utviklingen over sommeren vært mer blandet.  Særlig dersom vi regner avkastningen i norske kroner. Gjennom juli har dollaren svekket seg betydelig. Usikkerhet rundt konsekvensene av pengetrykking er et bidrag til svakere dollar kurs.


Selv om globale aksjer steg i lokal valuta i juli, bidrar den sterke utviklingen i NOK til at avkastningen ble negativ regnet i norske kroner. De samme faktorene som har bidratt til en svekket dollarkurs, i tillegg til at flere investorer leter etter en trygg havn, har bidratt til at gullprisen har skutt fart oppover.


Globale aksjer har steget mye sett i forhold til den store usikkerheten rundt hvor sterk gjeninnhentingen faktisk blir, særlig dersom økte smitte gjør at man må stenge ned på ny. Etter vårt syn er derfor aksjemarkedet priset noe på den dyre siden, og vi velger å beholde en moderat undervekt inn i august.


Vi er overvekt nordisk høyrente og norske investment grade obligasjoner. Kredittspreadene innen både investment grade- og høyrente obligasjoner har trukket noe inn gjennom sommeren, men ligger fortsatt over hva de gjorde før corona traff. Vi synes de fortsatt er attraktive, sett i forhold til sannsynligheten for mislighold og konkurser. Vi tror heller ikke statsrentene skal mye opp med det første, slik at vi mener det er lite sannsynlighet for kurstap som følge av renteoppgang.

matrise

Skrevet av Kjetil Aga, junior porteføljeforvalter DNB Asset Management.

Forbehold

» Les forbehold (disclaimer)