Aksjer og marked:

Forventer lavere avkastning fremover

- Jeg tror vi har forskuttert mye avkastning og håper at inntjeningen sakte, men sikkert henter inn aksjekursene, sier Paul Harper

BEDRE ENN VENTET: Mønsteret i kvartalstallene har vært positivt, et flertall av selskapene har gjort det bedre enn ventet, sier Paul Harper. Foto: Stig B. Fiksdal
Publisert 11. feb 2021
Artikkelen er flere år gammel

I denne Utbytte-podkasten snakker aksjestrateg Paul Harper og analytiker Ole-Andreas Krohn om begivenhetene i starten på 2021.

Den åpenbare snakkisen i markedet er GameStop. Aksjemarkedene steg de første tre ukene i januar, men når aksjekursen ble presset opp, så utløste det en rekke ringvirkninger i markedene. Oppgangen ble nullet ut.

- Hedgefondene måtte justere ned hvor mye de hadde lånesolgt aksjer, og en indeks med de mest lånesolgte aksjene steg 37 prosent.

Du må nesten sitte foran skjermen og følge med hele tiden
Paul Harper

Harper forklarer at på grunn av disse begivenhetene, så tvinges også hedgefondene til å justere andre posisjoner for å få en ny balanse i fondene.

- Det ser ut til at denne prosessen har spilt seg ut og momentumet har forsvunnet, sier han videre.

Hvis en situasjon er til sin fordel, så må man være årvåken advarer Harper:

- Skal man dra nytte av situasjoner slik som i GameStop, så må man være rask til å selge når du ser at momentet dabber av. Du må nesten sitte foran skjermen og følge med hele tiden. 

KORTSIKTIG: - På kort sikt kan aksjekursen gå langt utenfor fundamental verdi, sier Paul Harper. Foto: Stig B. Fiksdal

Kort versus lang sikt

Harper forklarer at det i korte perioder er fullt mulig at aksjepris kan gå langt unna fornuftige kurser (fundamentalverdi).

- Prisen er nivået en kjøper er villig til å kjøpe for og selger villig til å selge for. Det trenger ikke å være en sammenheng mellom fundamental verdi og aksjekurs, forklarer han.

På lang sikt vil derimot aksjemarkedet premiere selskapene som gir inntjening, det vil si at selskapene tjener penger.

- Vi har avkastning for S&P500 tilbake til 1871, og vi ser at kursutvikling og inntjeningsutviklingen (normalisert) går i takt med inntjeningen, forklarer Harper.  

Langsiktige aksjonærer må man prøve å ikke blir skremt når indeksen faller
Paul Harper

Vedvarende svingninger?

Harper forklarer i sendingen at vi allerede nå har ni dager med svingninger over én prosent opp eller ned på Oslo Børs. For S&P500 så har det vært åtte slike dager (pluss en på 0.98 prosent) som er det samme som for hele 2017.

- Det har vært en volatil start på året, noe som ikke er helt overraskende, sier han.

Han tror at volatiliteten vi så 2020 blir med oss videre, og dermed høyere enn gjennomsnittet, men lavere enn det vi så i fjor. Høy volatilitet betyr høye svingninger, det går altså mye opp og ned med aksjekursen.

- Svingninger kan være interessante for daytradere, men for langsiktige aksjonærer må man prøve å ikke blir skremt når indeksen faller, forklarer Harper

Bedre enn ventet og svakere enn ventet

Rapporteringssesongen har kommet lenger i Norden enn Norge.

- Mønsteret i kvartalstallene har vært positivt, et flertall av selskapene har gjort det bedre enn ventet, forklarer Harper.

Aksjene til noen av selskapene som gjorde det bedre enn ventet har likevel falt da resultatene ble sluppet.

- Investorene har nok ventet enda bedre resultater i noen tilfeller, understreker Harper. 

Inntjeningsvekst og aksjekurs bør konvergere

Harper forklarer at vi snart er tilbake til den langsiktige trenden i inntjeningsveksten og dermed har tatt igjen det tapte under korona-perioden.

- Når vi ser på aksjekursutviklingen, så har den løpt foran inntjeningsveksten. På ett eller annet tidspunkt må disse nærme seg, enten via økt inntjening eller negative nyheter kan det skje ved at prisen går ned, advarer han.

Han håper at det skal gå relativt greit framover ved at inntjeningen vokser slik at det gjør at aksjekursene baseres på den underliggende inntjeningen.

- Denne rebalanseringen kan prege markedet over flere år og det tilsier en mer moderat avkastning framover, forklarer Harper. 

DNB Spare Foto: DNB

Høy risiko

En høy aksjekurs i forhold til inntjeningen (P/E) gjør at det er risiko for kursfall dersom vi møter skuffelser.

- Aksjene er priset høyt i forhold til historikken, det indikerer høyere risiko for børsfall, sier Harper.

Han forklarer også at høy P/E gir grunn til å tro at det ligger an til svakere avkastning framover enn vanligere fordi inntjeningen man må ta igjen kursene.

- Inntjeningen og aksjekursene gjør at vi kan forvente en snittavkastning på omtrent 4 prosent årlig neste tiår. Det går sjelden i rett linje, men det er noe dårligere enn det vi har hatt siste 20–30 år, sier Harper.

- Det er større fare for at noe skal gå galt nå, og det er fare for at det blir mer opp og ned på børsene. Jeg tror vi har allerede tatt en god del av denne syklusens avkastning på forskudd, fortsetter Harper.

Det ikke er nå du skal ta store veddemål
Paul Harper

Korreksjon kan komme

En markedssyklus defineres gjerne av perioden mellom to resesjoner.

- Trenden er i en positiv retning, men prisingen er så høy at det ikke er nå du skal ta store veddemål. Jeg vil oppfordre til å ha litt kontanter for å utnytte muligheter hvis det kommer en korreksjon, sier Harper.

Han legger til at DNB Markets mener du bør ha en «normaleksponering», med mulighet til å øke aksjeandelen ved en eventuell korreksjon.  

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment verken som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om investeringene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning.  Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.