Pensjon:

Gjenlevendepensjon blir omstillingsstønad fra 2024

– Framover kan du få omstillingsstønad i inntil tre år, mens tidligere kunne den vare til du ble pensjonist, sier Stian Revheim.

OMSTILLING: – Fra 2024 vil gjenlevendepensjon bli til omstillingsstønad som varer tre år, eller fram til du blir 67 år, sier Stian Revheim. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 21. nov 2023
Artikkelen er flere år gammel

Dersom ektefellen faller fra, så er dette svært belastende først med alle tanker og følelser som vi intreffe. Deretter kommer det mange små og store praktiske forhold som må ordnes. Økonomiske spørsmål, og økonomisk stress, følger dessverre ofte også med.

Les også: Dette skjer når en bankkunde dør

– Fra 2024 vil gjenlevendepensjon bli til omstillingsstønad som varer tre år, eller fram til du blir 67 år, sier Stian Revheim.

Revheim er pensjonsekspert hos DNB. Han forteller at pensjonssystemet og stønader er kompliserte regelverk å sette seg inn i.

Hvor mye gjenlevende får i omstillingsstønad avhenger av den gjenlevendes lønn.

– Omstillingsstønaden er enklere enn gjenlevendepensjon, du får inntil 2,25 ganger grunnbeløpet i folketrygden, eller 266 895 kroner i 2023, sier Revheim.

Stønaden avhenger av avdødes trygdetid i Norge. 

Avkorting ved lønn over 0,5 G

Riktignok blir det avkorting avhengig av gjenlevendes lønn, all lønn over 0,5 G avkortes med 45 prosent.

– Det betyr at dersom du tjener over 5,5 G, eller 652 000 kroner, får du ikke omstillingsstønad, sier Revheim.

Gjenlevendepensjon hadde et mer komplisert regelverk hvor både den avdødes og gjenlevendes lønn avgjorde hvilken utbetaling du fikk.

– Hensikten med endringen er både modernisering av regelverket, men også sikre at gjenlevende kan skal få hjelp til å forsørge seg selv, sier Revheim.

Han forteller at dersom du er under utdanning eller arbeidstrening kan overgangsstønaden forlenges i inntil to år. 

Hva er omstillingsstønad?
  • En tidsbegrenset stønad som vanligvis varer i kun 3 år.
  • Stønaden kan forlenges i inntil 2 år hvis du trenger hjelp for å komme i arbeid, for eksempel utdanning eller arbeidstrening.
  • Er du født i 1962 eller tidligere og har hatt lav arbeidsinntekt de siste 5 årene før dødsfallet, kan du få stønaden til du blir 67 år.
  • Stønaden er 2,25 ganger grunnbeløpet per år (266 895 kroner), avhengig av avdødes trygdetid.
  • Er inntekten din over 0,5 ganger grunnbeløpet (59 310 kroner), reduseres stønaden.
  • Stønaden er pensjonsgivende inntekt.

Kilde: NAV. 

Overgangsordninger

De som har gjenlevendepensjon og som er født i 1970, eller tidligere, kan ha krav på gjenlevendepensjon fram til de blir 67 år eller går av med pensjon.

– Det er viktig å påpeke at denne endringen ikke påvirker for eksempel etterlattepensjon fra Statens Pensjonskasse, eller rettigheter opparbeidet gjennom pensjonsordninger i privat sektor, sier Revheim.

Hvis du er født i 1962 eller tidligere og har hatt lav lønn de siste fem årene før dødsfallet, kan du få stønad under de nye reglene fram til du blir 67 år.

– Det blir stadig viktigere å ta ansvar for egen økonomiske sikkerhet framover. Gå gjennom hvilke avtaler du får gjennom arbeidsgiver, dersom én av dere ikke har en livsforsikring kan dette være en klok investering for å beskytte hverandre og det kan gi økonomisk trygghet ved uforutsette hendelser, avslutter Revheim.