Skattemeldingen:

Dette er satsene for verdsettelsesrabatt

Så mye verdsettelsesrabatt får du på verdien av bolig, næringseiendom, aksjer og rentefond ved beregning av formuesskatt.

SKATTEMELDING: – Verdsettelsesrabatten gir lavere formueskatt fordi noen formuesgoder verdsettes lavere enn omsetningsverdi, sier Ivar Slettedal., Foto: SBF Skatteadvokater AS
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 07. mar 2024
Artikkelen er flere år gammel

Du får noe rabatt på verdien av aksjer og aksjeandeler i fond ved beregning av formuesskatt.

Verdsettelsesrabatten gjør at skattemessig verdi av formuesgoder blir lavere og reduserer dermed formuesskatten for alle som er i formuesposisjon. Formuesskatten er inntil 1,1 prosent av skattbar formue.

– Verdsettelsesrabatten gjør at du kan spare skatt ved å investere i formuesgoder som verdsettes lavere enn omsetningsverdien. Ved å investere 5 millioner kroner i børsnoterte aksjer, så vil grunnlaget for formuesskatt være 1 million kroner lavere enn om du setter 5 millioner kroner på konto. Da sparer du 10.000 kroner i formuesskatt, sier advokat Ivar Slettedal i SBF Skatteadvokater AS.

SBF Skatteadvokater AS er eid av Skattebetalerforeningen.

Verdsettelsesrabatten har endret seg

Verdsettelsesrabatten på aksjer og næringseiendom med videre har endret seg over tid og var på et tidspunkt 45 prosent, men er blitt redusert til 20 prosent for inntektsåret 2023.

– Verdsettelsesrabatten for egen bolig er på inntil 75 prosent. Denne rabatten er først og fremst begrunnet med at egen bolig er et grunnleggende gode som derfor bør beskattes moderat, sier Slettedal.

Satsene for verdsettelsesrabatt

  • Aksjer / aksjefond: Verdsettelsesrabatt på 20 prosent for 2023
  • Rentefond: Ingen verdsettelsesrabatt
  • Kombinasjonsfond: På faktisk aksjeandel er verdsettelsesrabatten 20 prosent, mens på faktisk renteandel gis ingen rabatt.
  • Primæreiendom: 75 prosent, men for delen av primærbolig som overstiger 10 millioner er rabatten på 30 prosent for 2023.
  • Fritidseiendom: 70 prosent i 2023
  • Sekundæreiendom: Null prosent i 2023
  • Næringseiendom: 20 prosent i 2023

Listen er forkortet, se hele listen hos Skatteetaten.

Verdsettelsesrabatten og formuesskatten

Hensikten med verdsettelsesrabatten er å finne skattemessig verdi på dine eiendeler, slik at det kan beregnes formuesskatt til stat og kommune.

For skatteklasse 1 er formuesskatten totalt 1 prosent for formue over 1,7 millioner kroner for inntektsåret 2023. Formue over 20 millioner kroner skattes med 1,1 prosent.

Innholdet i artikkelen er å anse som markedsføringsføringsmateriale fra DNB og skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investors situasjon. DNB påtar seg ikke noe ansvar som følge av at innholdet i artikkelen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.