Grønne investeringer:

Sterk vekst i bærekraftige fond

Forvalterne av DNB Grønt Norden har truffet godt med selskapene de satser på.

MULIGHETER I GRØNT: Tarjei Lode, Øyvind Fjell og Hans-Marius Lee Ludvigsen. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 09. sep. 2020
Artikkelen er flere år gammel

Bærekraftige fond har gjort det godt under koronakrisen. Morningstar har gått gjennom resultatene til denne typen fond, og fant at de bærekraftige fondene klarte seg bedre enn tradisjonelle fondene i første kvartal i år. Funnene ble lagt fram i en rapport som ble publisert i juni i år.

I Norden har det vært lange tradisjoner for å integrere bærekraft inn i forvaltningen av alle fond. DNB Grønt Norden A er et av fondene som har strengere kriterier enn resten av DNBs fond. DNB Grønt Norden A steg med 18,37 prosent de første åtte månedene av 2020, mens søsterfondet DNB Norden A steg med 15,51 prosent. Begge fondene følger referanseindeksen VINX Benchmark Cap NR NOK, og denne indeksen steg med 12,41 prosent i samme periode. Alle tall kommer fra Morningstar.

Hvorfor har DNB Grønt Norden gjort det bedre enn søsterfondet?

- DNB Grønt Norden har fått god drahjelp av kursutviklingene i selskaper som Quantafuel, Vestas og Scatec Solar, sier Tarjei Lode, analytiker i DNB Asset Management.

Vestas finnes i begge fondene, men Fjell og teamet har tidvis hatt større andel av Grønt-fondet i Vestas.

Det er ikke bare i Norden at denne tendensen har vært gjeldende, MSCIs globale ESG-indekser tenderer til å ha gitt bedre avkastning de åtte første månedene av 2020. De samme tendensene finnes i indeksene fra konkurrenten Morningstar og Sustainalytics.

- Vi kom inn i 2020 med en ganske defensiv tilt, sier Lode før han fortsetter:

- Vi har unngått de store taperne, det er grunnen til at det har gått bra for begge fondene i år.

Som følge av utviklingen i markedet har teamet tatt porteføljene i mer syklisk retning. 

Sverige er ofte først i løypa
Tarjei Lode
Fjell har forvaltet aksjefondet DNB Grønt Norden siden november 2018 og kan vise til solide resultater Foto: DNB Asset Management

Etterspurte fond

Morningstar rapporterer at omtrent en av tre fondskroner i Europa ble satt inn i bærekraftige fond i første halvår av 2020, på tross av at disse fondene utgjør et lite mindretall.

Fond med særlige bærekraftskrav utgjorde 2,8 prosent av tegningen i DNB-fond de første åtte månedene i 2019. I samme periode i 2020 steg dette til 5,2 prosent.

Trendene har strukturell medvind, både fra europeiske politikeres ønske om at alle skal bidra til å oppfylle Parisavtalen og fra investorer som søker å dreie porteføljene mot en bærekraftig fremtid. Derfor ligger ofte Europa foran mange andre regioner, for eksempel har Morningstars Sustainability Atlas fremhevet Sverige og Danmark som land som utmerker seg positivt på bærekraftsområdet.

- Sverige ligger ofte først i løypa, forteller Lode.

Mange leter etter det samme

Han forklarer også at når mange investorer leter etter de samme mulighetene må aksjekursene følge etter. I tillegg er mange dyktige og høyt kvalifiserte arbeidstakere som gjør at selskapene er klare til å gripe muligheter når de byr seg.

- Når myndighetene går så sterkt til verks, med store målsettinger innen kort tid, da vil fokuset endre seg fra fossilt til fornybart. Dermed må vi regne nytt på potensialet i fornybarselskapene, forklarer Lode.

VESTAS: Vindkraftgenerator ved Brønderslev i Danmark. Foto: NTB Scanpix

Mange investeringsmuligheter i Norden

I en bloggpost skriver Lode at de bærekraftige selskapene i Norden klarte seg godt tidlig i pandemien. Et eksempel som trekkes frem er danske Chr. Hansen Holding A/S, som utvikler og produserer naturlige enzymer og tilsetningsstoffer til mat- og drikke-industrien, kosttilskudd og dyremat.

Aksjen er opp 42,6 prosent i år frem til 1. september, ifølge Morningstar Direct. Dermed har selskapet bidratt positivt til DNB Grønt Nordens resultater i år.

I et annet blogginnlegg går Lode i dybden på Vestas Wind Systems A/S, et annet dansk selskap der kjernevirksomheten er design, produksjon, drift og vedlikehold av vindturbiner.

Aksjen er opp 49,2 prosent målt i norske kroner i samme periode. Vestas er en viktig bidragsyterne til DNB Grønt Norden sin avkastning i 2020 på grunn av avkastning og at fondet har hatt en stor andel av midlene investert.

- Vestas er en dansk utvikler og produsent av vindturbiner, selskapet har røtter tilbake til 1800-tallet, men vindturbiner startet de med på 1970-tallet, skriver Lode.

Ekstra trykk på bærekraft

DNB Grønt Norden har omtrent 7 prosent av fondet investert i selskapet, og det er nest største posisjon.

I dette blogginnlegget lister Lode opp en lang rekke selskaper som bidrar på hver sin måte i et bærekraftig samfunn.

- Vi har en kombinasjon etablerte selskaper i porteføljen, som Vestas, og tidligfaseselskaper som Quantafuel. Quantafuel skal gjenvinne plast og de får penger for å motta plasten og for å selge sluttproduktet, forklarer Lode.

Han forteller at selskapene må passe filosofien til teamet, som kombinerer momentum og fundamentale faktorer. I DNB Grønt Norden må også investeringene tilfredsstille de strengere kravene som ligger til grunn, men Lode er rask til å påpeke at begge fondene forvaltes på tilsvarende måte.

- DNB Grønt Norden egner seg til de som ønsker et Norden-fond med ekstra trykk på bærekraft, avslutter Lode. 

ESG hva er det?

Bærekraftige investeringer blir som oftest delt inn i tre hovedgrupper, miljø-, sosiale- og selskapsstyringsforhold. Disse grupppene forkortes gjerne til ESG etter de engelske betegnelsene (Environmental, Social & Governance). 

*Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.