I DNB er vi opptatt av å opptre ansvarlig og bærekraftig. Våre fond investerer ikke i tobakk, pornografi, kontroversielle våpen, selskaper med vesentlig virksomhet innen kull og oljesand eller selskaper som er i brudd med internasjonale standarder og normer. Til deg som er bevisst på miljøeffekten av sparingen din har vi i tillegg satt ned prisen på fem fond med en spesiell grønn profil som du kan lese mer om under.

Se listen over hvilke miljøfond som har fått ny pris

Miljøfond

Fondsnavn Gammel pris  Ny pris 
DNB Miljøinvest 1,75 % 1,50 %
DNB Grønt Norden 1,75 % 1,40 %
DNB Global lavkarbon 0,75 % 0,60 %
DNB Barnefond 0,50 % 0,40 %
DNB Low Carbon Credit Nytt fond 0,50 %
*Pris er i denne sammenheng brukt som benevnelsen for årlig forvaltningshonorar. 
 

DNB Miljøinvest (globalt aksjefond)

Grønne blader


Investerer i selskaper som bidrar til å redusere klimautslipp.
• Hovedtemaene er fornybar energi og energieffektivisering.
• Fokuserer primært på energirelaterte klimautslipp.

Forvaltningshonorar: 1,50 % pr. år

» Kjøp DNB Miljøinvest

» Kjøp DNB Miljøinvest N-klasse
Lavere årlig fastpris, men med en plattformavgift 

DNB Grønt Norden (nordisk aksjefond)

Sollys gjennom grønne blader


Investerer i selskaper som bidrar til å løse miljøproblemer.
• Investerer ikke i selskaper med høye klimagassutslipp.
• Investerer ikke i våpen, alkohol eller spillselskaper.

Forvaltningshonorar: 1,40 % pr. år

» Kjøp DNB Grønt Norden

 

» Kjøp DNB Grønt Norden N-klasse

Lavere årlig fastpris, men med en plattformavgift 

 

DNB Global Lavkarbon (globalt aksjefond)

Vindmøller


Globalt aksjefond med lavt karbonavtrykk og fritt for investeringer i fossil energi.
• Investerer ikke i selskaper med høye klimagassutslipp.
• Investerer ikke i våpen, alkohol eller spillselskaper.

 Forvaltningshonorar: 0,60 % pr. år

» Kjøp DNB Global Lavkarbon

 

» Kjøp DNB Global Lavkarbon N-klasse

 

DNB Low Carbon Credit (globalt obligasjonsfond)

boble


Globalt obligasjonsfond med lavt karbonavtrykk og inneholder obligasjoner som finansierer grønne prosjekter.
• Fritt for obligasjoner som finansierer fossil energi.
• Investerer ikke i selskaper med høye klimagassutslipp.
• Investerer ikke i våpen, alkohol eller spillselskaper.


Forvaltningshonorar: 0,50 % pr. år

 

DNB Barnefond (nordisk/globalt aksjefond)

jente


Indeksnært aksjefond hvor 80 prosent normalt investeres i aksjer som er notert i de nordiske markedene.
• Investerer ikke i selskaper med høye klimagassutslipp.
• Investerer ikke i våpen, alkohol eller spillselskaper.
• DNB Global Lavkarbon utgjør den globale andelen.


Forvaltningshonorar: 0,40 % pr. år

Slik sparer du smart i fond

Hnd som kjenner p gress i en eng

  • Start en spareavtale med trekk samme dag som du får lønn.
  • Spar langsiktig og fast hver måned.
  • Følg med på investeringene dine i Spare-appen.
  • Du kjøper fondsandeler i både gode og dårlige tider, det sikrer bedre avkastning over tid.
Andre fordeler med månedlig sparing i fond er:
  • Du kjøper fondsandeler i både gode og dårlige tider, det sikrer bedre avkastning over tid.   
  • Pengene dine kan enkelt tas ut og spareavtalen kan enkelt avsluttes dersom du trenger det.   
  • Mulighet til bedre avkastning enn på sparekonto.

Miljøfond i Aksjesparekonto

Fire av DNBs miljøfond er aksjefond og dermed kan du spare i disse i Aksjesparekonto. Aksjesparekonto gjør det enklere for deg å spare i aksjer og aksjefond, det koster ingenting å opprette og du åpner den på 1-2-3!

» Les mer om Aksjesparekonto


Pssst! Har du i tillegg appen Spare - har du til enhver tid full oversikt over sparingen din, rett i lomma!

» Les mer om og last ned Spare

Husk at:

Historisk avkastning ikke er noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Se også: aksjefondse alle våre fond