Illustrasjon av grnne blader
Vi har fem fond med en spesielt grønn profil for deg som er opptatt av miljø i sparingen din. 
 
✓ Godt utvalg Miljøfond 
✓ Oversikt i Spare-appen
 

Hva er miljøfond?

Miljøfond investerer ofte i selskaper som har som mål å være en del av klimaløsningen. Disse driver gjerne med fornybar energi som vind og vannkraft, smart teknologi eller løsninger for å rydde opp i avfallet vårt eller redusere klimagassutslipp. Å investere grønt er ett bidrag til et mer bærekraftig verdenssamfunn. 
 

Under kan du lese mer om våre fem fond med spesiell grønn profil

DNB Miljøinvest

Grønne blader
DNB Miljøinvest er et globalt aksjefond som investerer i selskaper som bidrar til å redusere klimautslipp. Hovedtemaene er fornybar energi og energieffektivisering. Fondet fokuserer primært på energirelaterte klimautslipp. 
 

DNB Grønt Norden

Grønne blader og en grønn globus
DNB Grønt Norden er et nordisk aksjefond som investerer i selskaper som bidrar til å løse miljøproblemer. Fondet investerer ikke i selskaper med høye klimagassutslipp. Investerer ikke i våpen, alkohol eller spillselskaper.
 
 

DNB Global Lavkarbon

Vindmøller
DNB Global Lavkarbon er et globalt aksjefond med lavt karbonavtrykk og fritt for investeringer i fossil energi. Fondet investerer ikke i selskaper med høye klimagassutslipp. Investerer ikke i våpen, alkohol eller spillselskaper.
 

DNB Low Carbon Credit (globalt obligasjonsfond)

boble
DNB Low Carbon Credit er et globalt obligasjonsfond med et lavt karbonavtrykk og inneholder obligasjoner som finansierer grønne prosjekter. Fritt for obligasjoner som finansierer fossil energi. Investerer ikke i selskaper med høye klimagassutslipp.
 
 

DNB Barnefond

jente
DNB Barnefond er et nordisk/globalt aksjefond som er et indeksnært aksjefond hvor 80 prosent normalt investeres i aksjer som er notert i de nordiske markedene. Investerer ikke i selskaper med høye klimagassutslipp. DNB Global Lavkarbon utgjør den globale andelen. 
 
 

Miljøfond i Aksjesparekonto

Fire av DNBs Miljøfond er aksjefond og dermed kan du spare i disse i Aksjesparekonto. Aksjesparekonto gjør det enklere for deg å spare i aksjer og aksjefond, det koster ingenting å opprette og du åpner den på 1-2-3! 

Spare-appen

Spare er appen som hjelper deg å holde oversikt over sparingen din. Sparer du til ferie, bolig, buffer, pensjon, i fond eller aksjer. Vi samler alt så du enkelt kan nå dine mål og oppfylle flere drømmer!
 
 

Husk at:

Historisk avkastning ikke er noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
 

Våre spareprodukter

» Aksjesparekonto 
Kjøp og selg aksjefond uten at det utløser skatt underveis
 
For deg som er opptatt av lave kostnader
 
Optimal sammensetning av aksjer og renter tilpasset alder
 
Spar opptil 40 000 kroner i året og få skattefordeler
 
 
Er en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond 
 
Du må være villig til å akseptere moderate svingninger 
 
Gi en gave som kan vokse i verdi, minstebeløp kr 100
 
Trenger du pengene innen kort tid? Se våre sparekontoer