Miljøfond - Fokus på miljø i sparingen din

Green Globe
Miljøfond passer for deg som er bevisst på miljøeffekten av sparingen din. På denne siden får du oversikt over fond med en spesiell grønn profil. Start en grønn spareavtale i dag!
 

Hva er et miljøfond?

Miljøfond investerer ofte i selskaper som har som mål å være en del av klimaløsningen. Disse driver gjerne med fornybar energi som vind og vannkraft, smart teknologi eller løsninger for å rydde opp i avfallet vårt eller redusere klimagassutslipp.  Å investere grønt er ett bidrag til et mer bærekraftig verdenssamfunn. 
 
Våre fond investerer ikke i tobakk, pornografi, kontroversielle våpen, selskaper med vesentlig virksomhet innen kull og oljesand eller selskaper som er i brudd med internasjonale standarder og normer.
 

DNB Miljøinvest (globalt aksjefond)

Grønne blader

DNB Miljøinvest investerer i selskaper som bidrar til å redusere klimautslipp.
• Hovedtemaene er fornybar energi og energieffektivisering.
• Fokuserer primært på energirelaterte klimautslipp.

Forvaltningshonorar: 1,50 % pr. år

» Les mer om DNB Miljøinvest
» Kjøp DNB Miljøinvest

 

» Les mer om DNB Miljøinvest N
» Kjøp DNB Miljøinvest N-klasse

Lavere årlig fastpris, men med en plattformavgift 

DNB Grønt Norden (nordisk aksjefond)

Hånd på grønne strå

DNB Grønt Norden investerer i selskaper som bidrar til å løse miljøproblemer.
• Investerer ikke i selskaper med høye klimagassutslipp.
• Investerer ikke i våpen, alkohol eller spillselskaper.

Forvaltningshonorar: 1,40 % pr. år   

 

» Les mer om DNB Grønt Norden
» Kjøp DNB Grønt Norden

 

» Les mer om DNB Grønt Norden N 

» Kjøp DNB Grønt Norden N-klasse

Lavere årlig fastpris, men med en plattformavgift 

 

DNB Global Lavkarbon (globalt aksjefond)

Vindmøller

DNB Global Lavkarbon er et globalt aksjefond med lavt karbonavtrykk og fritt for investeringer i fossil energi.
• Investerer ikke i selskaper med høye klimagassutslipp.
• Investerer ikke i våpen, alkohol eller spillselskaper.

 Forvaltningshonorar: 0,60 % pr. år

 

» Les mer om DNB Global Lavkarbon

» Kjøp DNB Global Lavkarbon

 

» Les mer om DNB Global Lavkarbon N-klasse

» Kjøp DNB Global Lavkarbon N-klasse

Lavere årlig fastpris, men med en plattformavgift

DNB Low Carbon Credit (globalt obligasjonsfond)

boble

DNB Low Carbon Credit er et globalt obligasjonsfond med lavt karbonavtrykk og inneholder obligasjoner som finansierer grønne prosjekter.
• Fritt for obligasjoner som finansierer fossil energi.
• Investerer ikke i selskaper med høye klimagassutslipp.
• Investerer ikke i våpen, alkohol eller spillselskaper.


Forvaltningshonorar: 0,50 % pr. år
 

DNB Barnefond (nordisk/globalt aksjefond)

jente

DNB Barnefond er et indeksnært aksjefond hvor 80 prosent normalt investeres i aksjer som er notert i de nordiske markedene.
• Investerer ikke i selskaper med høye klimagassutslipp.
• Investerer ikke i våpen, alkohol eller spillselskaper.
• DNB Global Lavkarbon utgjør den globale andelen.


Forvaltningshonorar: 0,40 % pr. år

 

Slik sparer du smart med spareavtale i fond

Sparegris
Med en månedlig spareavtale i fond kjøper du fondsandeler både i gode og dårlige tider, det kan sikre bedre avkastning over tid. Start en spareavtale med trekk samme dag du får lønn og spar langsiktig hver måned. Du kan når som helst endre beløp eller stoppe sparingen. Minste beløp er som regel kroner 100. Slik går du fram:
  • Velg "Kjøp" på ønsket fond på denne siden eller i fondshandel i nettbanken
  • Logg inn og skriv inn ønsket beløp i feltet "fast sparing", trykk "kjøp" og velg deretter dato du vil pengene skal trekkes på 
  • Følg med på utviklingen i fondene dine i Spare-appen
 

Få full oversikt over dine fond i Spare

sparemuligheter
Har du appen Spare har du til en hver tid full oversikt over utviklingen på dine fond, rett i lomma! 
 
 

Miljøfond: Forvalterne har posisjonert seg for ny vekst

sigurdsen-rom-2019
» Les saken på DNB Nyheter

Ansvarlige og bærekraftige investeringer

 

Miljøfond i Aksjesparekonto

Fire av DNBs miljøfond er aksjefond og dermed kan du spare i disse i Aksjesparekonto. Aksjesparekonto gjør det enklere for deg å spare i aksjer og aksjefond, det koster ingenting å opprette og du åpner den på 1-2-3!

» Les mer om Aksjesparekonto


 

Husk at:

Historisk avkastning ikke er noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Se også:

» Aksjefond