Oslo Børs historisk dyrt priset

Når bør jeg selge aksjene mine?

Mange aksjeeiere begynner å bli skvetne og ringer oss i DNB Markets, sier aksjemegler Skaldehaug. Her er hans råd.

RÅD: Sindre Vaseng Skaldehaug forteller hva du bør tenke på før du beslutter å selge aksjene dine. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 20. jul 2021
Artikkelen er flere år gammel

Sindre Vaseng Skaldehaug har tidligere jobbet i Private Banking hvor de gir formuende personer råd om investering og forvaltning. Nå jobber han på Aksjebordet i DNB Markets og følger aksjemarkedet og -kundene tett.

- Mange spør oss om når de bør selge aksjene sine, sier han. Det kan vi selvsagt ikke svare konkret på, som meglere skal vi være nøytrale.

Dersom du ikker er i stand til å ta en salgsbeslutning selv er meglerens beste råd at du bør diskutere med en rådgiver i banken som kjenner din økonomiske situasjon godt. 

Noen generelle råd kan jeg imidlertid gi, sier han. 

Rådene er oppsummert nederst i artikkelen.

LITT SKVETNE: Det har vært urolig på Oslo Børs den siste tiden og mange aksjeeiere har blitt litt skvetne, samtidig ligger børsen på høye nivåer. Foto: NTB scanpix

Sørg for å ha en idé om aksjekursen er høy eller lav

Aksjemegleren starter med å si at alle som kjøper aksjer bør kjenne markedet de er i, og de bør vite en del om selskapet de har aksjer i, og om markedet selskapet opererer i.

- Aksjemarkedet er et fritt marked, og prisen på en aksje styres i stor grad av etterspørsel. Som i ethvert fritt marked ønsker kjøpere å kjøpe billig, og selgere å selge dyrt, sier Skaldehaug. 

Aksjemegleren vil bruke boligmarkedet som et eksempel: Folk flest kjenner til hvordan det fungerer. Boligmarkedet er også i stor grad styrt av tilbud og etterspørsel.

- De fleste som eier bolig i Norge, vet om markedet er trått eller godt der de bor. De vet også ofte hva naboene solgte for, og om det er noe som tilsier at markedet vil bli bedre i framtiden. Alt dette gir dem en ganske god idé om hva de kunne solgt sin egen bolig for, sier han.

Du må vite om aksjene du eier er høyt eller lavt priset
Sindre V. Skaldehaug

Ifølge Skaldehaug bør du ha det slik med aksjene du eier også: - Du bør vite om aksjen for tiden er lavt priset, eller høyt priset. Om det finnes flest kjøpere eller flest selgere i markedet, sier han.

Hvis din vurdering tilser at aksjen er høyt priset, basert både på vurderinger av tilbud, etterspørsel og selskapets framtidsutsikter, ja da kan det være et godt salgstidspunkt.

Vurder også hvor godt diversifisert din portefølje er. Har du lagt alle eggene dine i en og samme kurv, eller eier du aksjer som forventes å utvikle seg i ulik retning? En portefølje med ulike aksjer i ulike markeder vil redusere forventet avkastning, men også senke risikoen for kraftige fall. 

Når du bør selge aksjer handler mer om deg enn om markedet

At prisen på en aksje for tiden ligger høyt, eller at markedet akkurat nå er litt ruglete, må ikke bety at prisen blir lavere i framtiden. Et selskap kan også utvikles og gå inn i nye markeder, noe som kan øke etterspørselen.

- Det er nærmest umulig å «time» markedet, sier Skaldehaug. Derfor bør ditt salgstidspunkt i stor grad handle om hvilke mål du har med investeringen.  

– Er målet ditt å tjene raske penger bør du selge når du har gevinst. Men sett deg regler: Selg på en viss kurs eller etter en viss prosentvis økning. Feilen mange gjør her er at de blir for grådige, de vil bare tjene litt til … så er plutselig gevinsten borte igjen.

Salgstidspunkt bør handle mer om deg enn om aksjen
Sindre V. Skaldehaug

Har du verken tid eller råd til kursfall, vær bevisst på når du må selge for å unngå krise i egen økonomi, sier han. - Ta tapet før det blir for stort, men husk grunnregelen i aksjemarkedet som er at du aldri må investere mer enn du har råd til å tape!

For å sikre deg kan du benytte noe vi kaller «Stop loss», sier han videre. Stop loss kan legges inn på en aksjepost inntil 30 dager frem i tid. Med Stop loss kan du sette en grense for hvor stort tap du vil ta før posten din automatisk selges. Du kan følge med selv og justere limit, eller utvide gyldigheten på ordren.

Dersom du har god tid og mer langsiktige mål, skal du imidlertid ikke stresse over et kursfall eller tre. – Tid gjør ofte underverker i aksjemarkedet, sier aksjemegleren. 

Å gå ut for så å gå inn igjen, er ingen vinneroppskrift.

Noen tenker de skal slå markedet ved å gå kjapt inn og ut av en aksje. Kjøpe lavt og selge høyt innenfor et kort tidsrom. - Svært få klarer det med særlig hell, sier Skaldehaug. Tvert imot, undersøkelser viser at de aller fleste taper på en slik strategi.

Aksjemarkedet er et langsiktig marked, og de mest vellykkede investorene er gjerne langsiktige. Gjennom historien har aksjemarkedet nemlig steget til stadig nye høyder, avbrutt av relativt kortsiktige og hyppige fall. 

HAR HENTET SEG INN ETTER KORONA: Her ser du utviklingen på Oslo Børs’ hovedindeks siste fem år per 20.7.2021. Foto: Euronext

Mange private investorer solgte seg ut i panikk under koronakrisens tidlige fase. Det samme skjedde under finanskrisen. - De som gikk motsatt vei, kjøpte når alle andre solgte, har stort sett tjent veldig godt på det, sier megleren.

Apple er et godt eksempel her. Under finanskrisen falt aksjen kraftig i verdi fordi mange solgte seg ut. De som likevel hadde troen på at folk ville fortsette å kjøpe iPhone og Mac og at selskapet var innovativt og godt drevet, kjøpte.

Aksjekursen til Apple har i løpet av de 12 årene etterpå steget med godt over 2.500 prosent ...

- Aksjemarkedet er i utgangspunktet et sted for langsiktige investeringer, sier Skaldehaug. Det er greit å ha i bakhodet.

Fem råd for å hjelpe deg med å ta en salgsbeslutning

1.       Ha alltid målet ditt klart, husk at et godt salgstidspunkt handler mer om deg og hva du vil oppnå enn om markedet.

2.       Vær bevisst på om du investerer langsiktig eller kortsiktig. Trenger du ikke pengene før om flere år, bør du ikke selge ved et midlertidig kursfall.

3.       Kjenn markedet og aksjen, du må alltid vite når prisen er god eller når den er dårlig.

4.       Lag deg gjerne egne regler, for eksempel at du skal selge så snart kursen er oppe på et visst nivå.

5.       Ikke bli grådig, det er mange som har vært millionærer på papiret men som endte opp med lite bare fordi de ville tjene litt til …

Merk: Å kjøpe og selge aksjer innebærer høy risiko fordi verdien i verdipapirer svinger med tilbud og etterspørsel. Historisk avkastning i aksjemarkedet vil aldri være noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, aksjeselskapets utvikling, din egen dyktighet, kostnader for kjøp og salg, samt skattemessige forhold.

Innholdet i denne artikkelen er verken ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om investeringer, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon.