Aksjer

Hvem betaler utbytte når? Sjekk utbytteoversikten

Finn ut hvilke selskap på Oslo Børs som har besluttet å betale ut utbytte, hvor mye per aksje og når, i vår utbytteoversikt.

Er du interessert i utbytteaksjer på Oslo Børs? Finn ut hvilke selskap som betaler hva og når i vår utbytteoversikt. Foto: NTB
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 05. jan 2023
Artikkelen er flere år gammel

Vi er nå midt inne i den siste rapporteringssesongen for fjoråret og en del selskaper har allerede annonsert utbytte og dato for utbetaling. Børsmeldinger og  utbyttevarsler kan komme til ulike tider, så er du svært interessert i aksjeselskap som betaler utbytter bør du lese vår daglige morgenrapport. Morgenrapporten publiseres hver virkedag tidlig på morgenen. Rapporten finner du innlogget i vår aksjehandel  under fanen "Analyser".  

Scroll ned for å se vår utbytteoversikt 

Etter at selskapene som følge av pandemien holdt utbytteveksten tilbake så vi en normalisering av utbyttetakten i 2022. Så fort utbytte er endelig besluttet utbetalt vil aksjen kun handles ekskludert utbytte. I de tilfelle selskapene så langt ikke har offentliggjort en endelig dato for når aksjen handles ekskludert utbytte har vi lagt til grunn at dette vil skje dagen etter generalforsamlingen. Her må vi derfor ta et forbehold om at det kan komme endringer.  

Enkelte selskap velger å splitte det vedtatte utbyttet med enten halvårlige, kvartalsvise eller helt uregelmessige utbetalinger. Vi skal forsøke å følge med for dere alle og oppdaterer listen under så snart vi plukker opp annonserte utbytteutbetalinger fra selskapenes børsmeldinger.

Hva er utbytte?

Når du eier aksjer i et selskap så har du rett på din andel av verdien selskapet skaper. Har selskapet gjort det bra et år, kan generalforsamlingen beslutte å betale ut utbytte. Utbytte er en kontant utbetaling per aksje. Noen kaller dette også direkteavkastning.

Hvor mange aksjer du eier avgjør størrelsen på et eventuelt utbytte, og antall stemmer du har på generalforsamlingen.

Lær mer om aksjer og børs her.

Hva er utbytte?

Når du eier aksjer i et selskap så har du rett på din andel av verdien selskapet skaper. Har selskapet gjort det bra et år, kan generalforsamlingen beslutte å betale ut utbytte. Utbytte er vanligvis en kontant utbetaling per aksje. Noen bruker også betegnelsen direkteavkastning, som er den prosentvise avkastningen basert på aksjekursen.

Hvor mange aksjer du eier avgjør størrelsen på et eventuelt utbytte, og antall stemmer du har på generalforsamlingen.

Flere går over til hyppigere utbytter

De siste årene har vi sett en utvikling i retning av at stadig flere selskap går over til utbytter flere ganger i året, enten to ganger pr. år, en gang pr. kvartal eller til og med månedlig.  Spesielt innen shipping- og energisektorene ser vi at flere selskap har valgt denne tilnærmingen. 

Utbytteoversikt  - Sist oppdatert 5. januar 2023

I tabellen under vil vi oppdatere varslede utbyttedatoer minimum en gang i måneden. Merk imidlertid at utbyttevarsler gis med ujevne mellomrom og at denne oversikten neppe vil være komplett til enhver tid. Følg med på børsmeldinger eller les DNB Markets' daglige morgenrapport for å holde deg oppdatert.Selskap   Utbytte Valuta Utbyttefrekvens Eks. dato Utbetaling
Equinor   0,90 USD Kvartalsvis 9. januar 25. januar
Noram Drilling   1,00 NOK Uregelmessig 13. januar 20. januar
2020 Bulkers   0,09 USD Månedlig 20. januar 31. januar
Hunter Group   0,51 NOK Uregelmessig 23. januar 26. januar
Hunter Group (2)   1,80 NOK Uregelmessig 30. januar 7. februar
Hunter Group (3)   0,04 NOK Uregelmessig 28. februar 28. februar
MPC Container Ships AS   0,07 USD None 28. februar 28. februar
OKEA ASA   1,00 NOK kvartalsvis 15. mars 15. mars
Gjensidige Forsikring ASA   8,25 NOK Årlig 31. mars 31. mars
Pareto Bank ASA   3,86 NOK Årlig 12. april 12. april
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Kilder: Selskaper, Newsweb, Bloomberg, Infront, DNB Markets        
Om aksjer og utbytte
  • Hva er utbytte? Et utbytte er når selskapene betaler en andel av overskuddet ut til aksjonærene. Utbetalingen skjer normalt årlig, halvårlig eller kvartalsvis, men kan også utbetales ekstraordinært.
  • Hvorfor betaler ikke alle selskaper utbytte? Det kan være forskjellige årsaker. Noen selskaper prioriterer å bruke overskuddet til å finansiere videre vekst. Selskaper som har dårlig inntjening har ikke råd til å prioritere utbytte.
  • Hva skjer med aksjekursen når et selskap betaler utbytte? Når et børsnotert selskap betaler utbytte faller (alt annet like) kursen tilsvarende størrelsen på utbyttet. Dagen dette skjer settes av selskapet som betaler utbyttet og omtales som «ex-utbytte».
  • Hva menes med uttrykket dividend yield eller direkteavkastning? Direkteavkastning er et mål på utbytte i forhold til aksjekursen og beregnes ved å dele utbytte per aksje på prisen per aksje.

I videoen over ser du Paul Harper, aksjestrateg i DNB Markets, forklare mer om utbytter og hva du bør være oppmerksom på dersom det er en del av din investeringsstrategi.

(*) Denne rapporten er utarbeidet av DNB Markets, et forretningsområde i DNB Bank ASA. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DNB Markets garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i rapporten reflekterer DNB Markets’ oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og DNB Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi. DNB Markets påtar seg ikke noe ansvar, verken for direkte eller indirekte tap, som følge av at rapporten legges til grunn for investeringsbeslutninger. Her kan du lese den fulle versjonen