Hvem betaler utbytte når? Sjekk utbytteoversikten

Generalforsamlinger og utbyttebeslutninger er sikre vårtegn, finn ut hvem som betaler hva og når i vår utbytteoversikt.

VÅR: Generalforsamlinger og utbyttebeslutninger er sikre vårtegn, finn ut hvem som betaler hva og når i vår utbytteoversikt. Foto: NTB
Lesetid 13 min lesetid
Publisert 07. apr 2021
Artikkelen er flere år gammel

Etter et annerledes utbytteår i 2020 ser det ut til at selskapene i år beveger seg mer tilbake mot en normalitet. Pandemien påvirker imidlertid fortsatt utbetalingsnivået og mens enkelte har lagt fraværet av tidligere utbetalinger helt bak seg har andre besluttet å utbetale både tilbakeholdte utbytter for 2019 og ordinære utbytter for 2020.

Scroll ned for å se vår utbytteoversikt

Vi ser imidlertid at de fleste som er i utbytteposisjon satser på å returnere til en normalisering basert på 2020-tallene. Vi ser også at enkelte selskap fortsatt har forslått å holde igjen deler av utbytte og heller gir styret fullmakt til å komme tilbake til saken i løpet av andre halvår eller innen generalforsamlingen i 2022.  Telenor er blant selskapene som har foreslått å splitte et utbytte på NOK 9 pr. aksje med en utbetaling på henholdsvis NOK 5 pr. aksje i juni og NOK 4 pr. aksje i oktober.      

Flere går over til hyppigere utbytter

Vi har de siste årene sett en utvikling i retning av at flere selskap går over til utbytter flere ganger i året, enten to ganger pr. år, en gang pr. kvartal eller til og med månedlig.  Spesielt innen shipping- og energisektorene ser vi at flere selskap har valgt denne tilnærmingen. Men det gjelder ikke bare disse selskapene, også AF-Gruppen, Kid, Entra, Itera, Kitron, Mowi og Selvaag Bolig ser ut til å foretrekke hyppigere utbetalinger til aksjonærene. Med på en aksjekurs på rundt NOK 270 pr. aksje, og basert på styrets forslag, kan aksjonærene i Byggma se fram til slutten av mai og et utbytte på NOK 80 pr. aksje.

Etter det vi forstår er utbyttet basert på flere år med opparbeidet overskuddslikviditet og vi ville derfor være varsomme med å legge dette nivået til grunn for forventede fremtidige utbetalinger i årene fremover.    

Her er utbytte-oversikten:

Eller last ned som PDF

(Teksten er scroll-bar): 

Utbytteoversikt

 

 

 

 

 

(Se kilder under)

 

 

 

 

 

Forventet

Selskap

 

Utbytte

Valuta

Utbyttefrekvens

Eks. dato

Utbetaling

Aker BP ASA

 

0.31

USD

Quarter

10-Feb

18-Feb

Arendals Fossekompani A/S

 

0.70

NOK

Annual

16-Feb

24-Feb

American Shipping Co ASA

 

0.10

USD

Quarter

18-Feb

1-Mar

Epic Gas

 

0.14

USD

Annual

18-Feb

1-Mar

Ocean Yield ASA

 

0.05

USD

Quarter

18-Feb

26-Feb

2020 Bulkers

 

0.13

USD

Monthly

19-Feb

3-Mar

ADS Maritime Holding

 

2.18

USD

Irreg

22-Feb

1-Mar

Klaveness Combination Carriers

 

0.03

USD

Quarter

23-Feb

3-Mar

Okeanis Eco Tankers

 

0.10

USD

None

24-Feb

3-Mar

DNB ASA

 

8.40

NOK

Annual

24-Feb

4-Mar

BW Offshore Ltd

 

0.04

USD

Irreg

25-Feb

5-Mar

Mowi ASA

 

0.32

NOK

Quarter

26-Feb

8-Mar

Sbanken ASA

 

3.15

NOK

Annual

1-Mar

9-Mar

FLEX LNG Ltd

 

0.30

USD

Quarter

2-Mar

17-Mar

Aurskog Sparebank

 

6.00

NOK

Annual

4-Mar

na

BW LPG Ltd

 

0.34

USD

Quarter

4-Mar

16-Mar

Avance Gas Holding Ltd

 

0.11

USD

Irreg

4-Mar

19-Mar

Melhus Sparebank

 

7.00

NOK

Annual

12-Mar

25-Mar

SpareBank 1 SR-Bank ASA

 

5.50

NOK

Annual

12-Mar

19-Mar

Aasen Sparebank

 

6.00

NOK

Annual

19-Mar

26-Mar

Nidaros Sparebank

 

5.37

NOK

Annual

19-Mar

18-Mar

Treasure ASA

 

1.50

NOK

Annual

19-Mar

6-May

Sparebanken More

 

4.50

NOK

Annual

24-Mar

6-Apr

Sparebanken Vest

 

4.00

NOK

Annual

25-Mar

7-Apr

SpareBank 1 Nordvest

 

6.50

NOK

Annual

25-Mar

6-Apr

Skue Sparebank

 

6.00

NOK

Annual

25-Mar

7-Apr

Gjensidige Forsikring ASA

 

7.40

NOK

Annual

25-Mar

7-Apr

SpareBank 1 Nord Norge

 

1.27

NOK

Annual

26-Mar

14-Apr

SpareBank 1 SMN

 

1.30

NOK

Annual

26-Mar

7-Apr

Sparebank 1 Oestlandet

 

1.75

NOK

Annual

26-Mar

7-Apr

Sparebanken Ost

 

3.50

NOK

Annual

26-Mar

9-Apr

Jæren Sparebank

 

7.50

NOK

Annual

26-Mar

8-Apr

Sparebanken Telemark

 

5.50

NOK

Annual

26-Mar

8-Apr

Sparebanken Sor

 

14.00

NOK

Annual

26-Mar

8-Apr

Arcus ASA

 

1.66

NOK

Annual

29-Mar

7-Apr

Sparebank 1 Ostfold Akershus

 

3.50

NOK

Annual

31-Mar

12-Apr

Pioneer Property

 

2.13

NOK

Quarter

31-Mar

13-Apr

Norbit ASA

 

0.30

NOK

Irreg

5-Apr

18-May

SpareBank 1 BV

 

1.90

NOK

Annual

9-Apr

19-Apr

Storebrand ASA

 

3.25

NOK

Annual

9-Apr

20-Apr

Protector Forsikring ASA

 

3.00

NOK

Annual

9-Apr

19-Apr

Bakkafrost P/F

 

3.65

DKK

Annual

12-Apr

30-Apr

North Energy

 

0.45

NOK

Annual

15-Apr

23-Apr

Borregaard ASA

 

2.50

NOK

Annual

15-Apr

23-Apr

Subsea 7 SA

 

2.00

NOK

Irreg

15-Apr

na

Wilson ASA

 

0.60

NOK

Annual

15-Apr

na

ABG Sundal Collier Holding ASA

 

0.83

NOK

Annual

21-Apr

29-Apr

Scatec Solar ASA

 

1.09

NOK

Annual

21-Apr

7-May

Fjordkraft Holding ASA

 

3.50

NOK

Annual

22-Apr

na

Kitron ASA

 

0.35

NOK

Semi-Anl

22-Apr

3-May

Wilh Wilhelmsen Holding ASA

 

5.00

NOK

Semi-Anl

23-Apr

6-May

Entra ASA

 

2.50

NOK

Semi-Anl

26-Apr

4-May

Elkem ASA

 

0.15

NOK

Irreg

28-Apr

6-May

Norwegian Finans Holding ASA

 

5.00

NOK

None

28-Apr

6-May

Webstep AS

 

1.60

NOK

Annual

29-Apr

6-May

Selvaag Bolig ASA

 

3.00

NOK

Semi-Anl

30-Apr

14-May

TOMRA Systems ASA

 

3.00

NOK

Annual

5-May

na

Europris ASA

 

2.70

NOK

Annual

6-May

18-May

Veidekke ASA

 

5.75

NOK

Annual

6-May

19-May

Norsk Hydro ASA

 

1.25

NOK

Annual

7-May

19-May

Kongsberg Gruppen ASA

 

8.00

NOK

Annual

7-May

20-May

Schibsted ASA

 

2.00

NOK

Annual

7-May

18-May

AF Gruppen ASA

 

6.50

NOK

Semi-Anl

12-May

25-May

Equinor ASA

 

0.12

USD

Quarter

12-May

27-May

Bouvet ASA

 

22.00

NOK

Annual

21-May

2-Jun

Leroy Seafood Group ASA

 

2.00

NOK

Annual

27-May

na

Reach Subsea ASA

 

0.15

NOK

Irreg

27-May

3-Jun

Kid ASA

 

4.40

NOK

Semi-Anl

28-May

9-Jun

Norway Royal Salmon ASA

 

3.00

NOK

Annual

28-May

7-Jun

Austevoll Seafood ASA

 

3.50

NOK

Annual

28-May

na

Telenor ASA

 

5.00

NOK

Semi-Anl

28-May

na

Byggma ASA

 

80.00

NOK

Annual

28-May

8-Jun

Bonheur ASA

 

4.00

NOK

Annual

28-May

7-Jun

BEWI

 

0.42

NOK

Annual

4-Jun

15-Jun

Salmar ASA

 

20.00

NOK

Annual

9-Jun

na

Kilder: Selskaper, Newsweb, Bloomberg, Infront, DNB Markets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forventet

Selskap

 

Utbytte

Valuta

Utbyttefrekvens

Eks. dato

Utbetaling

2020 Bulkers

 

0.13

USD

Monthly

19-Feb

3-Mar

Aasen Sparebank

 

6.00

NOK

Annual

19-Mar

26-Mar

ABG Sundal Collier Holding ASA

 

0.83

NOK

Annual

21-Apr

29-Apr

ADS Maritime Holding

 

2.18

USD

Irreg

22-Feb

1-Mar

AF Gruppen ASA

 

6.50

NOK

Semi-Anl

12-May

25-May

Aker BP ASA

 

0.31

USD

Quarter

10-Feb

18-Feb

American Shipping Co ASA

 

0.10

USD

Quarter

18-Feb

1-Mar

Arcus ASA

 

1.66

NOK

Annual

29-Mar

7-Apr

Arendals Fossekompani A/S

 

0.70

NOK

Annual

16-Feb

24-Feb

Aurskog Sparebank

 

6.00

NOK

Annual

4-Mar

na

Austevoll Seafood ASA

 

3.50

NOK

Annual

28-May

na

Avance Gas Holding Ltd

 

0.11

USD

Irreg

4-Mar

19-Mar

Bakkafrost P/F

 

3.65

DKK

Annual

12-Apr

30-Apr

BEWI

 

0.42

NOK

Annual

4-Jun

15-Jun

Bonheur ASA

 

4.00

NOK

Annual

28-May

7-Jun

Borregaard ASA

 

2.50

NOK

Annual

15-Apr

23-Apr

Bouvet ASA

 

22.00

NOK

Annual

21-May

2-Jun

BW LPG Ltd

 

0.34

USD

Quarter

4-Mar

16-Mar

BW Offshore Ltd

 

0.04

USD

Irreg

25-Feb

5-Mar

Byggma ASA

 

80.00

NOK

Annual

28-May

8-Jun

DNB ASA

 

8.40

NOK

Annual

24-Feb

4-Mar

Elkem ASA

 

0.15

NOK

Irreg

28-Apr

6-May

Entra ASA

 

2.50

NOK

Semi-Anl

26-Apr

4-May

Epic Gas

 

0.14

USD

Annual

18-Feb

1-Mar

Equinor ASA

 

0.12

USD

Quarter

12-May

27-May

Europris ASA

 

2.70

NOK

Annual

6-May

18-May

Fjordkraft Holding ASA

 

3.50

NOK

Annual

22-Apr

na

FLEX LNG Ltd

 

0.30

USD

Quarter

2-Mar

17-Mar

Gjensidige Forsikring ASA

 

7.40

NOK

Annual

25-Mar

7-Apr

Jæren Sparebank

 

7.50

NOK

Annual

26-Mar

8-Apr

Kid ASA

 

4.40

NOK

Semi-Anl

28-May

9-Jun

Kitron ASA

 

0.35

NOK

Semi-Anl

22-Apr

3-May

Klaveness Combination Carriers

 

0.03

USD

Quarter

23-Feb

3-Mar

Kongsberg Gruppen ASA

 

8.00

NOK

Annual

7-May

20-May

Leroy Seafood Group ASA

 

2.00

NOK

Annual

27-May

na

Melhus Sparebank

 

7.00

NOK

Annual

12-Mar

25-Mar

Mowi ASA

 

0.32

NOK

Quarter

26-Feb

8-Mar

Nidaros Sparebank

 

5.37

NOK

Annual

19-Mar

18-Mar

Norbit ASA

 

0.30

NOK

Irreg

5-Apr

18-May

Norsk Hydro ASA

 

1.25

NOK

Annual

7-May

19-May

North Energy

 

0.45

NOK

Annual

15-Apr

23-Apr

Norway Royal Salmon ASA

 

3.00

NOK

Annual

28-May

7-Jun

Norwegian Finans Holding ASA

 

5.00

NOK

None

28-Apr

6-May

Ocean Yield ASA

 

0.05

USD

Quarter

18-Feb

26-Feb

Okeanis Eco Tankers

 

0.10

USD

None

24-Feb

3-Mar

Pioneer Property

 

2.13

NOK

Quarter

31-Mar

13-Apr

Protector Forsikring ASA

 

3.00

NOK

Annual

9-Apr

19-Apr

Reach Subsea ASA

 

0.15

NOK

Irreg

27-May

3-Jun

Salmar ASA

 

20.00

NOK

Annual

9-Jun

na

Sbanken ASA

 

3.15

NOK

Annual

1-Mar

9-Mar

Scatec Solar ASA

 

1.09

NOK

Annual

21-Apr

7-May

Schibsted ASA

 

2.00

NOK

Annual

7-May

18-May

Selvaag Bolig ASA

 

3.00

NOK

Semi-Anl

30-Apr

14-May

Skue Sparebank

 

6.00

NOK

Annual

25-Mar

7-Apr

SpareBank 1 BV

 

1.90

NOK

Annual

9-Apr

19-Apr

SpareBank 1 Nord Norge

 

1.27

NOK

Annual

26-Mar

14-Apr

SpareBank 1 Nordvest

 

6.50

NOK

Annual

25-Mar

6-Apr

Sparebank 1 Oestlandet

 

1.75

NOK

Annual

26-Mar

7-Apr

Sparebank 1 Ostfold Akershus

 

3.50

NOK

Annual

31-Mar

12-Apr

SpareBank 1 SMN

 

1.30

NOK

Annual

26-Mar

7-Apr

SpareBank 1 SR-Bank ASA

 

5.50

NOK

Annual

12-Mar

19-Mar

Sparebanken More

 

4.50

NOK

Annual

24-Mar

6-Apr

Sparebanken Ost

 

3.50

NOK

Annual

26-Mar

9-Apr

Sparebanken Sor

 

14.00

NOK

Annual

26-Mar

8-Apr

Sparebanken Telemark

 

5.50

NOK

Annual

26-Mar

8-Apr

Sparebanken Vest

 

4.00

NOK

Annual

25-Mar

7-Apr

Storebrand ASA

 

3.25

NOK

Annual

9-Apr

20-Apr

Subsea 7 SA

 

2.00

NOK

Irreg

15-Apr

na

Telenor ASA

 

5.00

NOK

Semi-Anl

28-May

na

TOMRA Systems ASA

 

3.00

NOK

Annual

5-May

na

Treasure ASA

 

1.50

NOK

Annual

19-Mar

6-May

Veidekke ASA

 

5.75

NOK

Annual

6-May

19-May

Webstep AS

 

1.60

NOK

Annual

29-Apr

6-May

Wilh Wilhelmsen Holding ASA

 

5.00

NOK

Semi-Anl

23-Apr

6-May

Wilson ASA

 

0.60

NOK

Annual

15-Apr

na

Kilder: Selskaper, Newsweb, Bloomberg, Infront, DNB Markets

 

 

 

 

Om aksjer og utbytte
  • Hva er utbytte? Et utbytte er når selskapene betaler en andel av overskuddet ut til aksjonærene. Utbetalingen skjer årlig, halvårlig eller kvartalsvis.
  • Hvorfor betaler ikke alle selskaper utbytte? Det kan være forskjellige årsaker. Noen selskaper prioriterer å bruke overskuddet til å finansiere videre vekst. Selskaper som ikke tjener penger kan ofte ikke ha råd til å prioritere utbytte.
  • Hva skjer med aksjekursen når et selskap betaler utbytte? Når et børsnotert selskap betaler utbytte faller (alt annet like) kursen tilsvarende størrelsen på utbyttet. Dagen dette skjer settes av selskapet som betaler utbyttet og omtales som «ex-utbytte».
  • Hva menes med uttrykket dividend yield eller direkteavkastning? Direkteavkastning er et mål på utbytte i forhold til aksjekursen og beregnes ved å dele utbytte per aksje på prisen per aksje.
  • Hva er eksempler på typiske utbytteaksjer?
  • Ocean Yield, Ship Finance og sparebankene.
  • I videoen i denne artikkelen ser du Paul Harper, aksjestrateg i DNB Markets, forklare mer om utbytter og hva du bør være oppmerksom på dersom det er en del av din investeringsstrategi.

(*) Denne rapporten er utarbeidet av DNB Markets, et forretningsområde i DNB Bank ASA. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DNB Markets garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i rapporten reflekterer DNB Markets’ oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og DNB Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi. DNB Markets påtar seg ikke noe ansvar, verken for direkte eller indirekte tap, som følge av at rapporten legges til grunn for investeringsbeslutninger. Her kan du lese den fulle versjonen