Aksjer

Hvem betaler utbytte når?

Finn ut hvilke selskap på Oslo Børs som har besluttet å betale ut utbytte, hvor mye per aksje og når, i DNBs utbytteoversikt.

Stadig flere selskaper på Oslo Børs og Euronext Growth betaler ut utbytter hele året. Sjekk vår utbytteoversikt. Foto: Kristin Olaussen
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 31. jan 2024
Artikkelen er flere år gammel

Varsler  om utbytter sendes ut hele året og det gjelder derfor å følge med. Enkelte selskap velger også å splitte det vedtatte utbyttet med enten halvårlige, kvartalsvise eller helt uregelmessige utbetalinger. 

Er du svært interessert i aksjeselskap som betaler utbytter bør du lese DNB Markets' daglige morgenrapport. Morgenrapporten finner du innlogget i aksjehandel under fanen "Analyser".  

Vil du ikke følge med på børsmeldinger og rapporter selv, skal vi forsøke å holde deg oppdatert i vår utbytteoversikt.

Når utbytte er besluttet settes en eks.dato

Så fort et utbytte er endelig besluttet utbetalt vil aksjen kun kunne handles ekskludert utbytte. I de tilfellene selskapene ikke ennå har offentliggjort en endelig dato for når aksjen handles ekskludert utbytte (eks.dato), har vi lagt til grunn at dette vil skje dagen etter generalforsamlingen. Her må vi derfor ta et forbehold om endringer.  

Hva er utbytte?

Når du eier aksjer i et selskap så har du rett på din andel av verdien selskapet skaper. Har selskapet gjort det bra et år, kan generalforsamlingen beslutte å betale ut utbytte. Utbytte er en kontant utbetaling per aksje. Noen kaller dette også direkteavkastning.

Hvor mange aksjer du eier avgjør størrelsen på et eventuelt utbytte, og antall stemmer du har på generalforsamlingen.

Lær mer om aksjer og børs her.

Når betaler DNB ut utbytte for 2023?

DNBs styre foreslår å betale ut 16 kroner per aksje i utbytte til sine aksjonærer for regnskapsåret 2023. Beslutning om eventuell utbetaling vil komme på generalforsamlingen som holdes 29. april 2024. Eks. dato er 30. april. Utbetalingsdatoer foreslås fra 8. mai 2024.

DNB Markets holder deg oppdatert om utbyttedatoer her

Utbytteoversikten  - oppdatert på dnb.no

DNB Markets oppdaterer løpende sin utbytteoversikt med annonserte utbyttedatoer. Klikk på lenken under for å komme til oversikten.

Her finner du Utbytteoversikten

Merk: Vi har på grunn av tabellens størrelse nå flyttet oversikten til dnb.no, klikk på lenken over for å få opp den sist oppdaterte oversikten. Utbyttevarsler gis med ujevne mellomrom og oversikten er neppe komplett til enhver tid. Følg selv med på børsmeldinger og les DNB Markets' daglige morgenrapport for å holde deg oppdatert.

Om aksjer og utbytte
  • Hva er utbytte? Et utbytte er når selskapene betaler en andel av overskuddet ut til aksjonærene. Utbetalingen skjer normalt årlig, halvårlig eller kvartalsvis, men kan også utbetales ekstraordinært.
  • Hvorfor betaler ikke alle selskaper utbytte? Det kan være forskjellige årsaker. Noen selskaper prioriterer å bruke overskuddet til å finansiere videre vekst. Selskaper som har dårlig inntjening har ikke råd til å prioritere utbytte.
  • Hva skjer med aksjekursen når et selskap betaler utbytte? Når et børsnotert selskap betaler utbytte faller (alt annet like) kursen tilsvarende størrelsen på utbyttet. Dagen dette skjer settes av selskapet som betaler utbyttet og omtales som «ex-utbytte».
  • Hva menes med uttrykket dividend yield eller direkteavkastning? Direkteavkastning er et mål på utbytte i forhold til aksjekursen og beregnes ved å dele utbytte per aksje på prisen per aksje.

I videoen over ser du Paul Harper, aksjestrateg i DNB Markets, forklare mer om utbytter og hva du bør være oppmerksom på dersom det er en del av din investeringsstrategi.

(*) Denne artikkelen er levert av DNB Markets, et forretningsområde i DNB Bank ASA. Datoer og informasjon som deles her baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DNB Markets garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i artikkelen  og videoen reflekterer DNB Markets’ oppfatning på det tidspunkt den er datert. Teksten skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi. DNB Markets påtar seg ikke noe ansvar, verken for direkte eller indirekte tap, som følge av innholdet i denne saken legges til grunn for investeringsbeslutninger. Her kan du lese våre forbehold