Uro på børsene

Skal du kjøpe eller selge fond nå?

Vi har samlet de vanligste spørsmålene DNBs fondskunder har om uroen i markedene, og spareekspert Jo Stamnes Ellefsen i DNB Asset Management svarer.

HOLD DEG TIL PLANEN. - Har du en løpende spareavtale og et langsiktig mål, er det ingen tvil om hva du bør gjøre: Behold! sier spareekspert Jo Ellefsen i DNB Asset Management. Foto: Stig Fiksdal
Lesetid 10 min lesetid
Publisert 06. mar. 2020
Artikkelen er flere år gammel

Denne saken er oppdatert 9. mars 2020, og er basert på markedsutviklingen slik den var på dette tidspunktet. 

Oljeprisfall og koronavirus har bidratt til usikkerhet og kraftig uro på verdens børser. Aksjemarkedene reagerer med store svingninger.

Dette reiser mange spørsmål, også hos DNBs fondskunder. Vi har formidlet spørsmålene til spareekspert Jo Stamnes Ellefsen i DNB Asset Management: 

Bør jeg selge meg ut av aksjefond til ting har roet seg?

- Svaret på det avhenger av hva som er ditt sparemål og hvor langt fram i tid målet ligger. Hvis du har et sparemål som ligger mer enn et par år fram i tid, så bør du absolutt ikke selge deg ut nå. Hvis du MÅ ha pengene nå, så er det ingen vei utenom å ta tapet, men gå da ut litt og litt så du ikke ved et uhell får uttaksdato på en spesielt rød dag.

Har du en løpende spareavtale og et langsiktig mål, er det ingen tvil om hva du bør gjøre, forteller Ellefsen: - Behold!

- Hvis du anser deg som en kjøper i aksjemarkedet, bør målet være å kjøpe så rimelig som mulig. Ingen vet når vi er på bunnen og aksjer er som billigst, men er du i startfasen av sparingen din kan du velge å se på børsfall som positivt. Billigere andeler tidlig i spareperioden vil kunne gi deg en god del ekstra avkastning på pengene dine. Jo lavere pris på aksjefondsandelene eller aksjene, jo flere eierandeler får du kjøpt. Og jo mer kan du tjene på lengre sikt. Men du må ha tid.

Det er nærmest umulig å time et nervøst aksjemarked

Lønner det seg da å kjøpe mest mulig nå som børsene har falt en del?

- Dersom du er svært risikovillig, eller er en fondskjøper med lang tidshorisont, så kan du vurdere å kjøpe litt ekstra nå. Har du kort tidshorisont, altså at du vet at du kommer til å trenge pengene dine i løpet av ett år eller tre, bør du ikke ta sjansen.

Ellefsen sier det fremdeles er stor usikkerhet knyttet til korona, og at det kan fort bli verre før det blir bedre. 

- Det er nærmest umulig å time et nervøst aksjemarked. Kursene svinger kraftig både opp og ned. Skal du prøve deg på timing, må du i alle fall kalkulere inn en risiko for tap.

Spareksperten sier de ser at de langsiktige vinnerne ofte blir dem som velger å kjøpe jevnt og trutt, for eksempel gjennom månedlige spareavtaler.

- Med jevne kjøp får du som regel en god gjennomsnittspris og bedre totalavkastning til slutt enn du ville fått ved å gå inn og ut i håp om å slå markedet.

Lurer du på når du bør selge fond, og når du bør kjøpe? Les mer om det her!

AKSJEMARKEDET SVINGER: Grafikken viser bevegelsene på Hovedindeksen i Norge siden oppstart og hvordan ulike hendelser har slått inn.

Hvorfor er det så urolig på verdens børser på grunn av et virus? 

- Årsaken til at aksjemarkedene reagerer på viruset er fordi virusfrykten har gjort at folk har endret atferd, noe som igjen slår ut på økonomien. Det mest åpenbare eksempelet er at folk plutselig har begynt å reise mindre, flyturer avbestilles, hoteller avbestilles, konferanser og kurs avlyses og skoler stenges. I Kina er mange fabrikker stengt fordi store deler av arbeidsstokken er satt i karantene. Mange av disse fabrikkene skulle levert produkter eller halvfabrikata til en rekke andre land.

Spareekseperten sier at frykt og usikkerhet i seg selv slår også raskt ut i aksjemarkedet. Når folk blir usikre, går investeringslysten ned, og de som trenger pengene sine snart vil framskynde et salg for å sikre seg mot ytterligere fall.

- Når børsene faller på grunn av usikkerhet, får det også ofte en selvforsterkende effekt: Enda flere blir usikre på grunn av børsfallet. Så faller det enda mer: Og da kan panikken komme. Ofte helt irrasjonelt.

Les også:  En forvalters refleksjoner om koronavirusets effekt på aksjemarkedene

Rådene som gis vil alltid være avhengig av personen som spør og hvilke sparemål som ligger i potten

Hvorfor gikk aksjekursene plutselig opp igjen helt i starten av mars, selv om det ikke var kommet noe nytt fra helsemyndighetene?

- Når børsene har falt et stykke, vil det alltid være noen som tenker at «Oj, nå begynner det å bli billig!» Så de begynner å kjøpe igjen. Og når noen begynner å tenke sånn, så får det også det en smitteeffekt. Flere begynner å kjøpe, og prisene på aksjer stiger igjen.

Ellefsen sier at i perioder med stor usikkerhet vil det ofte svinge mye, både opp og ned. Markedene reagerer sterkt på alle nyheter, både negative og positive.

- Det er nær umulig å time kjøp riktig når svingningene skyldes følelser mer enn fakta. I en slik situasjon vil det beste rådet være å avvente. Om du ikke må ha pengene dine nå, la de stå. Jeg tror markedet vil snu brått oppover så fort vi får de første nyhetene om at viruset har sluttet å spre seg, eller vi har fått på plass en vaksine som fungerer.

Er børsene urolige kun i land der viruset har spredt seg?

- Nei, børsene er nå urolige i stort sett hele verden. Dette fordi verdensøkonomien er globalisert: Norsk laks selges til Kina. En bil som produseres i Tyskland får sine deler fra Kina, India og USA.  Italienske sko selges til hele verden og turistnæringen kjenner ingen grenser.

Gir dere nå samme råd til alle som har fond, uavhengig av alder, kunnskap, tidshorisont og sparemål? 

- Rådene som gis vil alltid være avhengig av personen som spør og hvilke sparemål som ligger i potten. Samtidig er det mange som er villige til å ta stor risiko for å øke avkastningsmulighetene. Hvis du er en sånn person, som er komfortabel med at høy risiko kan bety muligheter for ekstra gevinst like mye som tap, da kan du kjøpe litt ekstra nå. Men spre kjøpene dine: Kjøp heller litt hver uke enn alt på en gang. Og vit at det kan ta tid før gevinsten for den ekstra risikoen kan innkasseres.

Les også: Hold deg til planen!

Hvor lenge tror dere børsuroen vil vare – hvor lenge varte det f.eks under finanskrisen?

Finanskrisen er en av de største økonomiske krisene vi har sett, noensinne. Da tok det ca 3 år før vi var tilbake på samme nivå på børsene som før krisen.

Hvor lenge uroen vi ser nå vil vare, vet ingen. Koronaviruset har allerede påvirket økonomien mer enn hva svine- og fugleinfluensaen gjorde. Det meste er usikkert ennå. WHO har økt sin varselstatus og ingen fagfolk tør spå noe mer sikkerhet om hvor lang tid det kan ta å få kontroll på dette. Men når de får kontroll, og spredningen avtar, så vil vi ganske sikkert se at markedene reagerer kraftig opp igjen.

 

Disclaimer:

Ved investering i aksjemarkedet er det viktig å være klar over at historisk avkastning  ikke er noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.