Fondshandel

Derfor bør du ikke spekulere i kjøp og salg av aksjefond

Fond egner seg ikke til trading fordi oppgjørstidene er for lange. - Fra du klikker selg går det minst to dager før pengene er på konto, sier spareekspert Jo Stamnes Ellefsen.

EKSPERT: Jo Stamnes Ellefsen er spareekspert i DNB Asset Management. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 8 min lesetid
Publisert 09. mar. 2020
Artikkelen er flere år gammel

Kjøp og salg av fondsandeler skiller seg ganske mye fra kjøp og salg av enkeltaksjer, sier Jo Stamnes Ellefsen, produktsjef i fondsselskapet DNB Asset Management.

- En aksje selges i sanntid så lenge børsen er åpen og det er kjøpere i andre enden. To parter blir i prinsippet enige om en pris, og oppgjøret skjer i omtrent samme sekund som aksjene selges. 

Et fond kjøper og selger aksjer på vegne av mange kunder hver dag

Ellefsen sier at i et fond derimot, er det litt mer komplisert. 

- Prisen på en fondsandel i et aksjefond må beregnes ut fra gjennomsnittsprisene på alle aksjene i fondet.  

Et fond skal bestå av minst 16 aksjer, men antallet er vanligvis langt høyere. Store globale fond kan ha så mange som 2000 aksjer. 

Antall aksjer i et fond avhenger av fondets investeringsstrategi
Jo Stamnes Ellefsen

For at du skal få riktig verdi på andelene du vil selge må snittverdien på aksjene i fondet regnes ut, etter at kjøp og salg av aksjer er gjort.

Ellefsen forklarer at det som i praksis skjer daglig er at banken din samler opp alle kjøpsordre og alle salgsordrer mottatt før det de kaller «cutoff».

- Hos oss i DNB er denne tidsfristen satt til klokka 11:59 i de fleste fond (*).

- Alle kjøps- og salgsordrer gitt før 11:59 avgjør da hvor mye fondet skal selge eller kjøpe på vegne av andelshaverne. Først når handlene er gjort kan kursen settes.

Les også: Hva er forskjellen på Indeksfond og andre aksjefond?

Når du vil selge fondsandeler, må forvalterne selge aksjer i fondet

Når fondsforvalteren vet hvor mye som skal kjøpes og selges, skal handlene gjøres. Noen ganger skjer handelen allerede dagen etter, andre ganger 2–3 dager senere, avhengig av fondets investeringsstrategi. Investeringsstrategien sier blant anent hvilke type aksjer fondet skal handle, og i hvilke markeder eller land.

Mange fond handler for eksempel på børser i andre verdensdeler og tidssoner.

- I tillegg må kjøpene og salgene gjerne fordeles over en kort periode slik at de ikke deres ordre driver kursene opp eller ned, sier Ellefsen. 

Først når kjøp og salg er gjort kan ny andelsverdi regnes ut
Jo Stamnes Ellefsen

Av årsakene Ellefsen har nevnt kan verken du eller fondsforvalteren vite hva andelene du selger er verdt, før alt er oppgjort. Når du trykker på «selg» i nettbank så selger du med andre ord på ukjent kurs.

Ellefsen sier at mange kunder i DNB har handlet fond fra andre fondstilbydere inne i vår Aksjesparekonto, noe som vil forlenge oppgjørstiden ytterligere. Dette fordi DNB da må sende ordren til den andre forvalteren, som da igjen må begynne sin oppsamling av ordre. 

Hva er «ukjent kurs»?

- Ukjent kurs er et begrep som brukes nettopp fordi vi ikke kan vite hva dine fondsandeler er verdt før aksjene i fondet er solgt, sier Ellefsen.

Du vil imidlertid få oppgitt en fondskurs («NAV») på salgstidspunkt, men denne må anses som veiledende. Denne kursen er en konstruert kurs du kan følge med på.

Eksempelvis legger du inn ordre om salg av andeler i DNB SMB for kr 1.000,- før klokken 11:59 en mandag morgen. Banken reserverer da 1000 kroner på din konto.

Andelsverdien da du klikket «selg» kan f.eks. være på 905,50 kroner, og når kjøpet har gått gjennom kan faktisk kurs bli f.eks. på 950,78 kroner. Da har du hatt en urealisert kursoppgang på fem prosent, etter kostnader, underveis. Børsene kan både stige og synke i perioden mellom du klikker "selg" til salget faktisk er gjort.

Noen ganger vil «ukjent kurs» altså kunne være til din fordel, andre ganger ikke. Normalt vil det imidlertid ikke være så store svingninger at beløpene endrer seg så mye som i eksemplet.

Aksjefond egner seg ikke om du vil «time» markedet

Aksjefond er ifølge Ellefsen en langsiktig spareform og egner seg absolutt ikke til «trading». - Å forsøke og gå inn eller ut av aksjefond basert på brå og plutselige børsfall lykkes sjelden eller aldri, sier han. 

Dette skyldes spesielt fordi du ikke vet hvilken kurs du handler på, før et par dager etter at du la inn en ordre om kjøp eller salg.

Aksjefond er et spareprodukt designet for langsiktig sparing, ikke kortsiktig speukulasjon.

* AVVIKENDE FRISTER: Unntak er DNB Global Emerging Markets, DNB Global Emerging Markets Index og DNB Miljøinvest som har frist kl. 23:59 i nettbank for å få neste dags kurs, så kommer utbetaling en dag etter kursdato. I tillegg har vi Luxembourg-baserte fond som har andre frister, for noen av disse kan det ta maksimalt fire dager for kursfastsettelse. Utbetaling til konto skjer typisk to dager etter kursfastsettelsen. 

Vær også oppmerksom på at innholdet i denne artikkelen ikke er ment verken som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fond, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning.  Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.