Markedssynet for november:

Slik leser du markedssynet

Hver måned publiserer DNB Asset Management sitt markedssyn. Men hva er egentlig et markedssyn, og hva brukes det til?

GIR RETNING FOR FORVALTNINGEN. I markedssynet vurderes både norske og internasjonale aksjer. Foto: NTB scanpix
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 14. jan 2020
Artikkelen er flere år gammel

Torje Gundersen leder gruppen på fem som hver måned diskuterer seg fram til det gjeldende markedssynet. 

DNB Nyheter har bedt ham forklare hva et markedssyn er: 

- Forvalterne i DNB gjør løpende vurderinger av markedene de følger. Denne kunnskapen legger grunnlaget for hva vi tror om utviklingen i markedene fremover, og det er dette vi kaller et markedssyn, forklarer Gundersen.  

- Vi vekter ulike aktivaklasser, regioner og sektorer mot hverandre, henholdsvis opp og ned etter hvor vi tror det er mulig å oppnå best avkastning. 

Målet er å oppnå best mulig avkastning for kundene. 

Hvilken tidshorisont dekker markedssynet?

- Markedssynet er en vurdering av hvordan vi tror markedet utvikler seg de neste seks til tolv måneder. Markedssynet kan imidlertid endres dersom det skjer store endringer i markedene. 

Hva brukes markedssynet til?

- Markedssynet er et verktøy som brukes for å gi retning for forvaltningen av et utvalg av DNBs fond. Som regel er dette fond som investerer i både aksjer og renter, for eksempel Aktiv-serien. 

- Markedssynet gir også et innblikk i våre vurderinger til kunder og andre som selv forvalter sin portefølje. 

Målet er å oppnå best mulig avkastning for kundene
Torje Gundersen

DNB Markets utarbeider også estimater for utviklingen i markedet fremover.  Hva er forskjellen på markedssynet og DNB Markets' estimater? 

- Vårt markedssyn er bredere enn Markets estimater er. En viktig forskjell er også at vurderingene våre brukes til å vekte ulike aktivaklasser mot hverandre og gi retning til forvaltningen av de aktuelle fondene. 

- Markedssynet er en vurdering av både det norske og det globale rentemarkedet, det internasjonale aksjemarkedet, og alle de globale aksjesektorene. Markets markedssyn dreier seg i hovedsak om de nordiske aksjemarkedene, sier Gundersen.