Skattemeldingen:

Har du barn? Ikke gå glipp av dette fradraget

Har du barn under 12 år? Da kan du få fradrag på skatten for barnepass, kjøring og fritidsaktiviteter.

FÅ MED ALLE FRADRAG: Det er ikke bare utgifter til barnehage som gir foreldrefradrag på skatten. Foto: NTB
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 14. mar 2023
Artikkelen er flere år gammel

Skattemeldingen sendes ut i disse dager. Husk å sjekke at du har fylt opp posten for foreldrefradrag med alle utgiftene du har rett på fradrag for før fristen for levering.

Ifølge en fersk undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av DNB oppgir omtrent halvparten av de med hjemmeboende barn under 12 år at de ikke endrer i skattemeldingen.

Det kan være at det er fordi informasjonen i skattemeldingen stemmer, men forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl anbefaler likevel alle om å gå nøye gjennom og sjekke at du har fått med deg alle fradragene. 

Fristen for å endre skattemeldingen er 30. april.

Her kan det være flere tusen kroner å hente
Silje Sandmæl

Foreldrefradraget

Det er viktig å få med seg alle fradragene du har krav på. Er det ett fradrag du som forelder bør være obs på, er det foreldrefradraget. Her kan du få fradrag for en rekke utgifter som hører med det å ha små barn. Du kan få fradrag for utgifter til:

  • Barnehage
  • Dagmamma
  • Skolefritidsordning / idrettsfritidsordning
  • Kjøring til og fra disse hvis det er omvei til jobben
  • Betaling for formidling av barnepasstjenester
  • Fritidsordninger utenom skolefritidsordningen som for eksempel idrett og korps. Dette må være et fullverdig alternativ til en skolefritidsordning på barneskolen, både med hensyn til tidsrom og regularitet

Kanskje du kan fylle opp potten?

Foreldrefradraget gjelder per barn, og er opptil 25.000 kroner for ett barn, og 15.000 for øvrige. For to barn er altså maksimalt fradrag på 40.000 kroner.

Har du to barn som var under 12 år i fjor og det står 40.000 kroner i posten for foreldrefradrag, er posten fylt opp og du kan gå videre. Men, står det mindre enn 40.000 kroner i posten kan du fylle på med andre utgifter. Det som allerede er fylt ut er utgifter til barnehage, SFO og Aktivitetsskole.

Selv betaler jeg bestemor for pass og fører dette som fradrag
Silje Sandmæl

Du må sjekke om dette er blitt rapportert inn

– Det er slik at barnehagen og SFO skal rapportere inn, men du må alltid sjekke om dette er blitt gjort. Hvis du ikke har fylt opp potten, på eksempelvis 40.000 kroner hvis du har to barn, kan du legge til flere utgifter som barnevakt, dagmamma, fritidsaktiviteter i SFO-tiden og reisevei til og fra disse hvis det er omvei til jobb. Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon på utgiftene, men må kunne vise dette hvis Skatteetaten etterspør det, sier Sandmæl.

– Man har også rett til foreldrefradrag når barnet er 12 år eller eldre og har særlig behov for omsorg og pleie grunnet handikap, sier Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen.

NB: Hvis du skal føre opp utgifter til barnevakt, for eksempel til nabojenta eller bestemor, må beløp som overstiger 10.000 kroner være betalt via bank, ikke kontant.

MÅ IKKE FORDELES: – Det er ikke slik at summene til barnepass må fordeles mellom barna, sier forbrukerøkonomen. Foto: Stig B. Fiksdal

Kan sette hele potten på det ene barnet

Hvor mye du kan få i foreldrefradrag, avhenger altså av hvor mange barn du har som er under 12 år. Men, det er ikke slik at summene må fordeles mellom barna. Hegdahl kommer med et eksempel. 

– Du har et barn på fem år som går i barnehage og som koster 36.000 kroner i året. Det andre barnet ditt er 10 år, men går ikke lenger på SFO. Da er fradraget ditt 36.000 kroner, sier han.

Sandmæl legger til at du i tillegg kan fylle opp ytterligere med andre utgifter til for eksempel barnepass.

– Har du tre barn under 12 år, men kun brukt penger på barnepass til ett av dem, kan du fylle opp hele potten på 55.000 kroner (for tre barn – red.anm.) med utgifter tilknyttet det ene barnet, sier Sandmæl.

OMVEI? – Må du kjøre en omvei for å levere barnet ditt før jobb? Da kan du ha krav på fradrag for dette, sier Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen.

Kjøring til og fra

Hvis barnehage, SFO eller dagmamma blir en omvei til og fra jobben kan du også få fradrag for dette.

 

Omvei til barnehagen kan gi deg rett på fradrag
Per-Ole Hegdahl

Les mer om foreldrefradraget på Skatteetaten sine hjemmesider. 

– Fradraget er begrenset til omveien. Med andre ord: Ligger barnehagen på vei til jobb, får du ikke fradrag, sier Hegdahl i Skattebetalerforeningen.

Kjøring fra hjemmekontor?

Om du jobber hjemmefra regnes kjøreveien til og fra barnehagen som en omvei til jobb, og du kan føre opp denne utgiften i foreldrefradraget. 

– For de dager der barnet leveres i barnehage, kan det derfor beregnes fradrag for to turer mellom hjem/arbeidssted og barnehage (tur/retur). Fradraget beregnes ut fra en sats på kr 1,65 per kilometer, som gjelder for inntektsåret 2022, sier Sandmæl.

Ektefelle, samboer eller skilt?

Som gift har man et felles maksimumsbeløp for fradrag. Her kan dere fritt fordele fradraget mellom dere.

– Dere kan for eksempel velge å plassere halvparten på hver, men her må begge endre i sine skattemeldinger slik at det blir riktig. Dette gjelder også barn som ikke er felles, forteller Silje Sandmæl i DNB.

Det samme gjelder for samboere, bortsett fra når det kommer til barn som ikke er felles. Her gis foreldrefradraget til den som er barnets far eller mor.

Er du skilt?

Da gis fradraget til den som barnet har bodd sammen med største delen av året. Hvis dere ønsker å endre på dette, må begge gjøre det i skattemeldingen. Hvis den ene setter seg på bakbeina, kan du endre i din skattemelding og skrive begrunnelsen i vedlegg til skattemeldingen.