Skattemeldingen:

Har du barn? Ikke gå glipp av dette fradraget

Har du barn under 12 år? Da kan du få fradrag på skatten for barnepass, kjøring og fritidsaktiviteter.

FÅ MED ALLE FRADRAG: Det er ikke bare utgifter til barnehage som gir foreldrefradrag på skatten.
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 07. mar 2024
Artikkelen er flere år gammel

I år vil Skatteetaten gjøre skattemeldingen tilgjengelig fra 7. mars og utover. Du får beskjed om når din er tilgjengelig. Fristen for innlevering er 30. april.

Ifølge en undersøkelse, gjennomført av Norstat på vegne av DNB i 2023, oppgir omtrent halvparten av de med hjemmeboende barn under 12 år at de ikke endrer i skattemeldingen.

Det kan være at det er fordi informasjonen i skattemeldingen stemmer, men forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, anbefaler likevel alle om å gå nøye gjennom og sjekke at du har fått med deg alle fradragene. 

Her kan det være flere tusen kroner å hente
Forbrukerøkonom Silje Sandmæl

Foreldrefradraget

Det er viktig å få med seg alle fradrag du har krav på. Er det ett fradrag du som forelder bør være obs på, er det foreldrefradraget. Her kan du få fradrag for en rekke utgifter som hører med det å ha små barn. Du kan få fradrag for utgifter til:

  • Barnehage
  • Dagmamma
  • Barnepass, også på kveldstid
  • Skolefritidsordning / idrettsfritidsordning
  • Kjøring til og fra disse hvis det er omvei til jobben
  • Betaling for formidling av barnepasstjenester
  • Fritidsordninger utenom skolefritidsordningen som for eksempel idrett og korps. Dette må være et fullverdig alternativ til en skolefritidsordning på barneskolen, både med hensyn til tidsrom og regularitet

Kanskje du kan fylle opp potten?

Foreldrefradraget gjelder per barn, og er opptil 25.000 kroner for ett barn, og 15.000 for øvrige. For to barn er altså maksimalt fradrag på 40.000 kroner.

Har du to barn som var under 12 år i fjor og det står 40.000 kroner i posten for foreldrefradrag, er posten fylt opp og du kan gå videre. Men, står det mindre enn 40.000 kroner i posten kan du fylle på med andre utgifter. Det som allerede er fylt ut er utgifter til barnehage, SFO og Aktivitetsskole.

Selv betaler jeg bestemor for pass og fører dette som fradrag
Forbrukerøkonom Silje Sandmæl

Får du hjelp med barnepass?

Foreldre som har hatt utgifter til barnepass for barn de bor sammen med, og som er 11 år eller yngre i inntektsåret, kan få foreldrefradrag.

Barnepass kan være alt fra mormor eller farfar, nabojenta / gutten, dagmamma, barnehage og SFO (inkludert alternativer til SFO). 

Felles for de alle er at du må kunne dokumentere at betaling for barnepass har funnet sted. Har du for eksempel vipset for barnepass – vil det være en form for dokumentasjon som kan godkjennes. 

Dersom summen på barnepass er over 6.000 kroner, må det meldes fra om til Skatteetaten. Les mer om skatteregler for betalt barnepass på Skattetaten sine hjemmesider. Er summen over 10.000 kroner må det i tillegg være betalt via bank, ikke kontant.

Du kan også kreve fradrag for betaling for barnepass, selv om det regnes som en såkalt skattefri småjobb under 6.000 kroner, dersom du kan dokumentere at betalingen har funnet sted.

– Det er slik at barnehagen og SFO skal rapportere inn, men du må alltid sjekke om dette er blitt gjort, sier forbrukerøkonomen. Foto: Stig B. Fiksdal

Du må sjekke om dette er blitt rapportert inn

– Det er slik at barnehagen og SFO skal rapportere inn, men du må alltid sjekke om dette er blitt gjort. Hvis du ikke har fylt opp potten, på eksempelvis 40.000 kroner hvis du har to barn, kan du legge til flere utgifter som barnevakt, dagmamma, fritidsaktiviteter i SFO-tiden og reisevei til og fra disse hvis det er omvei til jobb. Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon på utgiftene, men må kunne vise dette hvis Skatteetaten etterspør det, sier Sandmæl.

– Man har også rett til foreldrefradrag når barnet er 12 år eller eldre og har særlig behov for omsorg og pleie grunnet handikap.

NB: Hvis du skal føre opp utgifter til barnevakt, for eksempel til nabojenta eller bestemor, må beløp som overstiger 10.000 kroner være betalt via bank, ikke kontant.

MÅ IKKE FORDELES: – Det er ikke slik at summene til barnepass må fordeles mellom barna, sier forbrukerøkonomen. Foto: Stig B. Fiksdal

Kan sette hele potten på det ene barnet

Hvor mye du kan få i foreldrefradrag, avhenger altså av hvor mange barn du har som er under 12 år. Men, det er ikke slik at summene må fordeles mellom barna. 

Skattebetalerforeningens eksempel:

Du har et barn på fem år som går i barnehage og som koster 36.000 kroner i året. Det andre barnet ditt er 10 år, men går ikke lenger på SFO. Da er fradraget ditt 36.000 kroner.

Sandmæl legger til at du i tillegg kan fylle opp ytterligere med andre utgifter til for eksempel barnepass.

– Har du tre barn under 12 år, men kun brukt penger på barnepass til ett av dem, kan du fylle opp hele potten på 55.000 kroner (for tre barn – red.anm.) med utgifter tilknyttet det ene barnet, sier Sandmæl.

Kjøring til og fra

Hvis barnehage, SFO eller dagmamma blir en omvei til og fra jobben kan du også få fradrag for dette.

Les mer om foreldrefradraget på Skatteetaten sine hjemmesider. 

Fradraget er begrenset til omveien. Med andre ord: Ligger barnehagen på vei til jobb, får du ikke fradrag.

Kjøring fra hjemmekontor?

Om du jobber hjemmefra regnes kjøreveien til og fra barnehagen som en omvei til jobb, og du kan føre opp denne utgiften i foreldrefradraget. 

– For de dager der barnet leveres i barnehage, kan det derfor beregnes fradrag for to turer mellom hjem / arbeidssted og barnehage (tur/retur). Fradraget beregnes ut fra en sats på kr 1,65 per kilometer, som gjelder for inntektsåret 2023, sier Sandmæl.

Ektefelle, samboer eller skilt?

Som gift har man et felles maksimumsbeløp for fradrag. Her kan dere fritt fordele fradraget mellom dere.

– Dere kan for eksempel velge å plassere halvparten på hver, men her må begge endre i sine skattemeldinger slik at det blir riktig. Dette gjelder også barn som ikke er felles, forteller Silje Sandmæl i DNB.

Det samme gjelder for samboere, bortsett fra når det kommer til barn som ikke er felles. Her gis foreldrefradraget til den som er barnets far eller mor.

Er du skilt?

Da gis fradraget til den som barnet har bodd sammen med største delen av året. Hvis dere ønsker å endre på dette, må begge gjøre det i skattemeldingen. Hvis den ene setter seg på bakbeina, kan du endre i din skattemelding og skrive begrunnelsen i vedlegg til skattemeldingen.