Psykolog: - Personlighet påvirker hvordan du bruker penger

Finn ut hvem du er. Da kan du lettere forstå hva du må jobbe med for å bli en bedre utgave av deg selv når det kommer til økonomi.

KLAR SAMMENHENG: - Hvordan du forholder deg til privatøkonomien har klar sammenheng med personligheten din, sier psykolog Rolf Lindgren. Foto: DNB
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 10. sep 2021
Artikkelen er flere år gammel

Oppfordringen kommer fra psykolog Rolf Marvin Bø Lindgren, en av Norges fremste eksperter på personlighetspsykologi.

Psykologen viser til DNBs digitale privatøkonomiske test, som nå tilbys alle. Denne inneholder også en personlighetstest utviklet av ham. Dette for at hver enkelt skal kunne finne "sitt økonomiske DNA". 

Ta hele testen her

- Denne personlighetstesten baserer seg på forskning og har kun én hensikt: Å hjelpe deg å forstå egen atferd og hva du må jobbe med for å bli en bedre utgave av deg selv når det kommer til økonomi, sier han.

Om du er trygghetssøkende eller elsker spenning, er bestemmende for hvordan du sparer
Rolf Lindgren

Testen tar utgangspunkt i fem personlighetstrekk

Lindgren er fast deltaker i DNBs og Silje Sandmæls podkast, Pengetabu. Han har også levert personlighetstester til «Sånn er du» på NRK P2, der Harald Eia og Nils Brenna analyserer kjendiser.

I testen blir du vurdert opp mot de såkalte «Big 5», som er disse personlighetstrekkene:

 • Åpenhet
 • Planmessighet
 • Ekstroversjon
 • Omgjengelighet
 • Nevrotisme
OMGJENGELIGE: De kan betale en måneds husleie uten å være flinke til å kreve pengene tilbake. Disse har størst risiko for å bli utnyttet av andre. Foto: NTB

Disse personlighetstrekkene nevnes ikke i testen, men resultatet bestemmes av hvordan du scorer på dem. Scoren avdekkes ved at du i testen får en rekke spørsmål som du må svare mellom helt uenig eller helt enig på.

Det er en vanskelig øvelse å se seg selv i perspektiv, hvordan du oppfører deg i det lange løp
Rolf Lindgren

Hvor villig er du til å risikere litt for å få mer ut av sparepengene dine? 

- Forskning viser at det er klar sammenheng med hvordan du styrer økonomien din og personligheten din. Om du er veldig trygghetssøkende eller elsker spenning, er for eksempel bestemmende for hvordan du sparer. 

Få nyttig selvinnsikt

Psykologen erfarer at de fleste ikke vet nok om seg selv.

- Det er en vanskelig øvelse å se seg selv i et perspektiv. Finner du ut av det, kan det også bidra til at du blir mer bevisst på hvorfor du låner penger, hva det er lurt å låne til og hvor flink du er til å betale tilbake, sier han.

ÅPENHET: Planlegging og åpenhet er positive trekk. Foto: Stian Schløsser Møller

Slik er de beste og de verste

Dette kjennetegner de meste ekstreme tilfellene; de som er verst eller best med penger:

 • Best: Scorer høyt på planmessighet og høyt på åpenhet
 • Verst: Scorer høyt på nevrotisme og lavt på åpenhet

Men de alle fleste mennesker avviker lite fra gjennomsnittet. De nevnte to kombinasjonene er altså ikke så vanlige. Men de finnes, fastslår han.

Du kan ikke gjøre mer enn å være den beste versjonen av deg selv. Personligheten har du arvet fra foreldrene dine
Rolf Lindgren

Han tror også at de fleste av dem som havner i økonomisk uføre, gjør det på grunn av uflaks, ikke på grunn av personlighet.

- Men personligheten har betydning for hvor fort du kan klare å komme deg ovenpå igjen. Noen kan klare det selv. For andre kan det være avgjørende å innse at de må oppsøke hjelp, poengterer Lindgren.

NEVROTISME: De shopper for mye, tar feil valg og åpner ikke konvolutten når regningen kommer. Foto: NTB

Dette er typisk for de ulike personlighetene

Slik  beskriver psykologen hva som er typisk for de ulike tilstandene når det kommer til økonomi:

 • Åpenhet. Forskning viser at de som scorer høyt her også har god kontroll på økonomien. De setter seg inn i mulighetene og alternativene og er ofte reflekterte. Det er fordi åpenhet korrelerer best med IQ og det igjen med det å reagere fornuftig. 
 • Planmessighet. Det er den faktoren som henger mest sammen med leveringsdyktighet. De som scorer høyt her er forutsigbare, gjør det de skal og har orden. Typisk for disse er at de legger planer, ser inn i fremtiden og bruker penger på ting som har varighet. De som scorer lavt her lever mer i nuet. Men disse er ikke de verste forbrukerne. 
 • Ekstroverte. Det går an å ha kontroll selv om du er ekstrovert. Disse bruker ikke nødvendigvis mer penger enn andre, men de bruker mer penger på folk enn andre gjør. De sparer til en opplevelse, kanskje til en rask bil. Men de er ryddige og har kontroll.
 • Omgjengelige. De låner ut penger, støtter folk. Mens ekstroverte spandere en halvliter, vil de omgjengelige betale en måneds husleie uten å være flinke til å kreve pengene tilbake. Disse har størst risiko for å bli utnyttet av andre.
 • Nevrotisme. Disse er impulsive. De uroer seg og skaper sin egen bekymring. Ofte fordi de gjør ting ubevisst og får panikk. De shopper for mye, tar feil valg og åpner ikke regningen når den kommer.

Personlighet går i arv

Kan du endre personlighet?

- Nei, du kan ikke gjøre mer enn å være den beste versjonen av den personligheten du har. Personligheten har du arvet fra foreldrene dine. Barn arver både personligheten og IQ-en til foreldrene sine, sier han og henviser til forskning.

Lindgren ser på personlighet som det utgangspunktet du har for å lykkes godt eller dårlig med ting.

- Alle kan lære seg å gjøre ting de ikke liker, men for noen er det vanskeligere enn for andre, konkluderer han.