Revidert statsbudsjett:

Dette betyr revidert nasjonalbudsjett for lommeboka

Disse endringene kan påvirke økonomien din.

HVA BETYR DET? Sandmæl trekker frem det viktigste fra revidert nasjonalbudsjett Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 12. mai 2022
Artikkelen er flere år gammel

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram torsdag, og er en justering av statsbudsjettet som ble vedtatt før jul.

Forbrukerøkonom i DNB Silje Sandmæl kommenterer budsjettet.

- Ofte har en del forutsetninger endret seg siden statsbudsjettet vedtas. Derfor må det tas en ny runde på våren. Blant annet har regjeringen brukt penger på krisepakke grunnet krigen, og folk har fått strømpakke på grunn av høye strømpriser. Slike ting påvirker hvordan statsbudsjettet justeres videre, forklarer Sandmæl.

Renten har størst betydning for husholdningene

- For husholdningene er det renten som er av størst betydning fremover. Revidert nasjonalbudsjett er langt fra noen hestekur mot økt rente, og regjeringen legger opp til at renten nesten dobles fra 2022 til 2023, kommenterer Sandmæl. 

Hun legger til: 

- Prisstigningen regjeringen anslår, og som de mener tilsier utsikter til oppgang i husholdningenes disponible inntekt, synes jeg virker noe lav sammenlignet med det som kommer fra SSB. 

Det kommer ikke noen kompensasjon på drivstoff i revidert nasjonalbudsjett og regjeringen opprettholder innføring av flypassasjeravgiften fra 1. juli. Det betyr at ferien blir dyrere. (80 kr per pers til reiser i Europa.)

Elbil blir dyrere

Regjeringen varsler at den vil avvikle mva-fritaket for elbiler fra 2023. For biler som i dag koster over 500 000 vil man få en ekstraregning på 25 000 kroner per 100 000. Biler som nå koster 900 000 kroner vil fra 2023 koste 1 mill.

- Dette kan gå utover familier som gjerne er avhengig av en større elbil med lang rekkevidde. Mye av grunnen til at elbilsalget har gått opp er jo på grunn av fordelene. Og drivstoffprisene er jo dyre, men det er jo også strømmen. Hvis flere og flere fordeler med elbil blir tatt bort, så kan det hende at bilparken ikke blir så miljøvennlig som ønsket.

Hun legger til: 

- Det er bra at dette varsles tidlig slik at forbrukere ikke får en ekstra regning dersom bilen de har bestilt får en forsinkelse som trekker ut over årsskiftet. Biler har lange leveringstider om dagen. 

Netthandel

Det har vært unntak for tolldeklarering av varer kjøpt på nett i utlandet med en verdi på under 350 kr. Det vil regjeringen jobbe for at fjernes så fort som mulig og senest i løpet av 2023.

Barn og unge

Regjeringen ønsker å styrke finansieringen til aktivitetstiltak- og prosjekt for barn og unge med 15 millioner kroner. Dette skal gå til breddetiltak for barn og ungdom. Mottakerne er blant andre fritidsklubber, Fargespill og Stolpejakta.

I tillegg foreslår regjeringen å bruke 10 millioner kroner til utstyrssentraler som låner ut sports- og fritidsutstyr. Spesielt myntet på inkludering av ukrainske barn og unge. De foreslår også å bruke 75 millioner kroner til målrettede tiltak i kommunene og fylkene for å gi barn og unge som har vært spesielt rammet av pandemien ekstra støtte og oppfølging. 

- Dette er gode tiltak, spesielt for de som har trang økonomi. Jeg applauderer gratis aktiviteter, er selv veldig glad i å gå på stolpejakt med barna. At det blir mulig å låne mer utstyr gratis er også veldig positivt for lommeboka til de som trenger det som mest, sier Sandmæl. 

Lettere å sjekke strømmen

Regjeringen forslår å bruke 5 millioner kroner for å videreutvikle strømpris.no, som er en nettside der forbrukerne får oversikt over de beste strømavtalene. 

- Dette er veldig positivt. Det gjør at forbrukerne får brukt forbrukermakten sin, og det er bra, sier hun. 

Hun råder til å sjekke strømprisen ofte. 

- Et godt tilbud er gjerne for godt til å være sant. Derfor er det mange som lokker med lave priser en periode, også skrur de opp prisen og regner med at folk ikke bytter. Så hvis du er opptatt av å betale minst mulig, må du bytte strømleverandør cirka en gang i året.

Dette tar ikke lang tid på strøm.no.

- Og sørg for å opprette Efaktura eller avtalegiro. Papirfaktura må du betale et gebyr for, gjerne rundt 60 kroner i måneden!

Dyrere og dårligere kollektivtrafikk?

Regjeringen kutter kompensasjonen til kollektivtrafikken som følge av færre reisende.

- Det kan bety både dyrere billetter og færre avganger, men det gjenstår å se, sier Sandmæl.

Derimot blir ferjereiser på strekninger med under 100.000 passasjerer gratis fra 1. juli.

DNBs makroøkonomer tror renten vil økes ytterligere

Sjeføkonom i DNB Kjersti Haugland synes regjeringen er mindre forsiktig med pengebruken enn hun hadde forventet.

- Jeg tror dette er en noe mer ekspansiv pengebruk enn det Norges Bank hadde sett for seg, og slik sett tror jeg at det isolert sett vil kunne bidra til en høyere rentebane. Ikke kraftig, men noe høyere, sier hun til E24.

Makroøkonom i DNB Markets Kyrre Aamdal sier seg enig.

- Dagens tall viser at pengepolitikken ikke bidrar til å avlaste pengepolitikken mer enn det Norges Bank hadde lagt til grunn. I en situasjon med svært lav ledighet, og kjerneinflasjon som ligger over Norges Banks forventninger, er det en tydelig risiko for at Norges Bank kommer til å sette renten opp raskere enn hittil signalisert. En tydelig stram finanspolitikk, altså klart strammere enn Norges Bank har forutsatt, kunne dempet risikoen for en raskere renteoppgang. Den hjelpen kom altså ikke, avslutter han.