Slik lager du et gyldig testament

Bare 15 prosent av nordmenn skriver testament. Flere bør gjøre det for å unngå uønskede konsekvenser, mener forbrukerøkonomen.

SKRIV AVTALER OG TESTAMENT: - Da sikrer du at arven fordeles rettferdig og at du får tilgodesett dem du ønsker, sier Silje Sandmæl. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 29. feb 2024
Artikkelen er flere år gammel

Det viser en undersøkelse som Ipsos har gjort for DNB. Andelen som har skrevet testament, er like liten blant dem som har livsarvinger (egne barn) som blant dem som ikke har det. 

  • De som oftest oppgir å ha satt opp testament er de under 30 år og de over 60 år, henholdsvis 19 og 22 prosent.
  • Av alle som oppgir å ha satt opp testament er 18 menn og 12 prosent kvinner.

Lag testament

Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, oppfordrer flere til å lage testament.

- Et testament kan blant annet hindre krangling hvis du bestemmer hvem som skal arve ulike ting som har affeksjonsverdi, mener hun.

I samarbeid med Ally advokater kan DNB tilby programkunder hjelp til å sette opp samboeravtale, testament og andre aktuelle kontrakter

Unngå at barns arv blir del av et skilsmisseoppgjør

SÆREIEARV: - Skriver du testament, har du mulighet til å bestemme at det barna arver skal være særeie, sier advokat Rolf Lothe. Foto: Bo Mathisen / Skattebetalerforeningen

Sett i lys av dagens høye skilsmissestatistikk peker fagsjef og advokat  i Skattebetalerforeningen, Rolf Lothe, på en annen god grunn til å skrive testament:

– Tenk tidlig på at også dine barn kan bli skilt. Skriver du testament, har du mulighet til å bestemme at det de arver skal være særeie, gjør han oppmerksom på.

Mange tenker nok at det holder at ekteskapsloven gir rett å kreve skjevdeling hvis en av partene har mottatt arv eller gave under ekteskapet eller tatt dette med seg inn i ekteskapet.

– Det er riktig, men oppgjøret blir mye enklere hvis arv eller gave er mottatt med særeieklausul fra foreldrene, sier Lothe.

Han forklarer hvorfor:

– For det første vil det da ikke være nødvendig å fremme et skjevdelingskrav. For det andre vil det være lettere å holde særeiet utenfor fordelingen enn om dette kun fremmes som et krav om skjevdeling.

Lothe legger til at arverettslige spørsmål er kompliserte og at det er mange hensyn å ta. Han anbefaler derfor at du rådfører deg med en advokat eller rådgiver som kan regelverket og har erfaring, hvis du vil skrive testament.

Familiekrangel 

Forbrukerøkonomen er overrasket over at flere unge enn middelaldrende lager testament.

– Årsaken kan jo være at de har sett og erfart hvordan arveoppgjør kan skape krangel og splid mellom familiemedlemmer og at de vil unngå det, tror hun.

Skriv også avtaler

Sandmæl oppfordrer også til å skrive avtaler for å gjøre det fremtidige arveoppgjøret enklere og mest mulig rettferdig.

Ifølge undersøkelsen er de aller fleste opptatt av at arven deres skal bli fordelt rettferdig.

– Da er det viktig med skriftlige avtaler med tanke på nettopp det, gjør forbrukerøkonomen oppmerksom på.

Gave eller forskuddsarv?

Hun nevner egenkapital til bolig som et eksempel.

– Så lenge du lever kan du gi bort så mye du vil til hvem du vil. Det kan du ikke etter at du er død. Hvis barna dine ha fått ulike økonomiske tilskudd opp gjennom årene, er det derfor mer rettferdig å definere dette som forskuddsarv slik at beløpet blir trukket fra, eller avkortet som det heter, ved arveoppgjøret etter deg, mener hun.

Avkorting krever samtykke

I så fall setter arveloven krav til at du – samtidig med at beløpet overføres – får mottakerens samtykke til at det skal trekkes fra ved fremtidig arveoppgjør. Fremgår det ikke hvordan beløpet skal reguleres,  settes det til verdien det hadde da det ble gitt. 

– Gjør du ikke det, vil arveloven gjelde fullt og helt ved arveoppgjøret. Det vil si at alle barna dine arver like mye av det som er igjen etter deg.

Disse bør i hvert fall skrive testament

Har du særkullsbarn og ny ektefelle eller samboer er det spesielt viktig å skrive testament, gjør forbrukerøkonomen oppmerksom på:

– Hvis du overlater dette til arveloven er det barna dine som, ifølge loven, vil arve deg.

Eier du og ny ektefelle eller samboer bolig sammen er det altså barna dine som vil arve din andel. Har du ikke barn og eier bolig sammen med samboer, er det ifølge arveloven foreldrene dine som vil arve din andel.

– Vil du det annerledes, må du skrive testament, forklarer Sandmæl.

Hun gjør samtidig oppmerksom på at arveloven har noen primærkrav. Egne barn skal uansett om du skriver testament eller ikke ha minst to tredjedeler av den totale arven opptil til 15 G hver, det vil i si opptil cirka 1,5 millioner kroner (såkalt pliktdelsarv). 

Ta med alt og alle i testamentet

Forbrukerøkonomen oppfordrer også alle som skriver testament til å tenke bredt og langsiktig.

– Selv om du vil at ny ektefelle eller samboer skal arve din eierandel i boligen når du dør, så vil du kanskje at barna dine skal overta den dagen også samboeren faller fra. I så fall må det også fremgå tydelig av testamentet.

Sandmæl sier det er viktig å ta med alt og alle i denne sammenhengen.

– Nevn ikke bare noen som skal arve noe bestemt, for da etterlater det gjerne flere spørsmål enn svar, og det er ingen tjent med. 

Relatert artikkel: Skriv fremtidsfullmakt mens du fortsatt kan

Slik lager du er gyldig testament

  • Det viktigste for at testamentet skal være gyldig et at det bevitnes av to myndige personer som ikke er i nær relasjon til deg som testamenterer. 
  • Vitnene må være til stede samtidig når de underskriver på at du er ved full sans og samling.
  • Du må også eie og ha rett til å fordele det du vil gi bort i arv, og hvis du har barn du må ta hensyn til pliktdelsarven. 
  • Testamentet må også være skrevet slik at det ikke kan misforstås. 
  • Testamentet bør være datert.
  • Få gjerne en advokat til å se gjennom testamentet for å sikre at det er gyldig og hensiktsmessig satt opp.
  • Den sikreste formen for oppbevaring av testamentet ditt er å levere det til tingretten. Da sikrer du deg både mot at det endres, at det holdes tilbake eller at ingen er oppmerksom på dokumentet den dagen arven skal fordeles.

Ny arvelov trådte i kraft 1. januar 2021

Sandmæl oppfordrer til slutt alle til lese gjennom hovedpunktene i arveloven før de skriver testament.

Les hovedpunktene i den nye arveloven her