• Chatbot
 • Hjelp og veiledning
 • Finn ditt DNB-kontor
 • Avtal møte

Arv og forskudd på arv

Har du arvet penger eller ønsker å vite mer om arv? Her får du god veiledning og økonomiske råd for hva du kan bruke arven på.

Arv berører oss alle på et eller annet tidspunkt i livet. Men hva er egentlig arv, og hvordan kan den påvirke din økonomiske fremtid? Arv er overføring av eiendeler, som penger, eiendommer, eller verdipapirer, fra en avdød person til de etterlatte. Dette skjer i tråd med avdødes testament, eller etter lovens arveregler dersom det ikke finnes et testament. Du har også mulighet til å få forskudd på arv, hvor du får mindre penger under arveoppgjøret.

Arv kan medføre betydelige økonomiske endringer i livet ditt, og prosessen med å bestemme hva du skal gjøre med arven kan virke skremmende. Vi er alle i ulike økonomiske situasjoner og det er ingen fasit på hvordan du bør bruke arven. Det er derfor lurt å kontakte banken din for å få økonomisk rådgivning tilpasset deg og din situasjon.

Verdipapir

Forskudd på arv

Forskudd på arv er at en eller flere barn får deler av arven i forkant av arveoppgjøret. Dette vil si at barnet som har fått forskudd på arv vil få denne delen av arven fratatt fra arveoppgjør når det skal fordeles med resterende arvtagere. Ofte har noen mulighet til å få forskudd på arv som egenkapital for kjøp av førstegangsbolig, langsiktig fondssparing og andre større investeringer og kjøp.

Beløpet eller verdien blir ikke automatisk registrert som forskudd på arv. Det må derfor være tydelig dokumentert, hvor det ofte kan være fint med juridisk hjelp for å slippe konflikt ved arveoppgjøret. Det er kun barn som kan få forskudd på arv, og det er ansett som et gavebrev hvis barnet er alene uten andre livsarvinger.

Hvem kan arve?

Arv kan virke komplisert da det er ulike måter du kan arve på. Det er alltid lurt å involvere juridisk hjelp hvis du skal sette opp et testament eller er i en arveprosess.

Arv fra testament

Et testament er et juridisk dokument som viser fordelingen av eiendeler ved dødsfall. I et testament har du friheten til å bestemme hvem som skal arve dine eiendeler, enten det er:

 • Familiemedlemmer
 • Venner
 • Partnere
 • Organisasjoner.

Det er viktig å merke seg at visse slektninger, som ektefelle og barn, har rett til en del av arven, også kjent som pliktdelsarv, som ikke kan fratas dem gjennom testamentet.

Arv etter foreldre

Når du arver fra dine foreldre, vil du som livsarving motta din del av arven enten i henhold til foreldrenes testament og eller i henhold til arvelovens regler. Som livsarving har du en pliktdelsarv på 2/3 av arven opp til 15G (Folketrygdens grunnbeløp) av totalverdien. Du har fortsatt mulighet til å arve mer enn pliktdelsarv dersom du er oppført i testamentet eller det ikke eksiterer et testament.

Arv et uskiftet bo 

Hvis din ektefelle, samboer, eller forelder dør kan du arve et utskiftet bo. Et uskiftet bo vil si at det ventes med å fordele arv fra den avdøde til også ektefellen til den avdøde dør. Har ikke den avdøde en ektefelle eller samboer vil det ikke bli opprettet et uskiftet bo. Det er en del regler for uskiftet bo og du kan kun sitte i et uskiftet bo som

 • Ektefelle med felles barn
 • Barn til avdøde, hvor den andre forelderen lever.
 • Samboer av den avdøde med felles barn eller som venter barn
 • Ektefelle med samtykke fra særkullsbarn

Det er viktig å være oppmerksom på at det å sitte i uskiftet bo innebærer et ansvar for å forvalte boet på en forsvarlig måte og at visse begrensninger vil gjelde.

Er du involvert i et dødsbo?

Se hva du bør gjøre

Tips til hva du bør bruke arven på

1 resultat

Fond

Fond er en langsiktig sparemetode og det kan være et smart valg å sette arven inn i fond dersom du allerede har bolig, har arvet mye penger, eller er ung. Fond er et verdipapir som kan investere i aksjer, obligasjoner og andre rentepapirer. Det er mange fond som gir ulik risiko og avkastning, noen populære fond er:

- Indeksfond

- Rente fond

- Aksjefond

- Kombinasjonsfond

Fond er for deg som skal ha pengene stående i minst seks år. Fond er for eksempel for sparing til barna gjennom oppveksten, en langsiktig investering eller til pensjonstilværelsen.

Fastrenteinnskudd

Å sette penger inn i fastrenteinnskudd vil si at du binder pengene dine til en fast rente over en avtalt periode. Dette betyr at du får en garantert avkastning på innskuddet ditt, uavhengig av svingninger i markedet. Dette er ofte et lurt alternativ når du vet at du ikke skal bruke pengene i en viss periode. Du kan binde pengene dine i:

- 3 måneder

- 6 måneder

- 9 måneder

- 12 måneder

- 24 måneder

Husk at det kan være forskjellig rente i de ulike periodene, og det kan være lurt å snakke med en økonomisk rådgiver for å se hvilket alternativ som vil passe best for deg.

Boligsparing for ungdom(BSU)

Boligsparing for Ungdom eller BSU er en god spareform for deg under 34 og som ønsker å spare til bolig. BSU-konto har som regel den høyeste sparerenten i markedet og her kan du spare opptil 27 500 kr i året og

- Mulighet til å spare opptil 300 000 totalt

- Skattefratrekk på 10%, opptil 2 750 kr hvert år

- Låser pengene til boligkjøp

Det er et godt alternativ å sette arven i en BSU-konto dersom du sparer til førstegangskjøp av bolig. Har du arvet mer enn BSU-kontoen tillater deg å sette inn, kan du med resterende beløp sette dette i fastrenteinnskudd i resterende periode før du fyller opp den årlige BSU-kvoten på nytt.

Boligkjøp

Har du arvet en del penger kan boligkjøp være et godt alternativ å bruke pengene på. Boligmarkedet gir historisk en god verdiøkning og dersom du ikke allerede eier en bolig kan dette være en flott mulighet til å komme inn i boligmarkedet. Du kan også kjøpe annen eiendom som:

- Hytte

- Utleie-bolig

- Boligprosjekt

- Campingplass

Husk at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning, og det kan være lurt å kontakte en økonomisk rådgiver som kan veilede deg med gode råd.

Nedbetale gjeld

Nedbetale gjeld er som regel en hovedprioritet og her kan arv komme godt med. Har du dyre lån med høye renter er det lurt å nedbetale disse så fort som mulig. Har du flere lån du må nedbetale kan det være lurt å tenke over hvilke du bør prioritere, som:

- Kredittkortgjeld

- Forbrukslån

- Refinansieringslån

- Billån

- Boliglån

- Studielån

Hvis du er usikker på hvilke lån du har eller hvilke du bør prioritere anbefaler vi at du tar kontakt med banken din for å få råd og veiledning tilpasset din økonomi.

Arveavgift

I 2014 ble arveavgiftsloven opphevet, noe som vil si at du ikke trenger å bekymre deg for skatt og avgifter på arvesummen. Før 2014 var det ulike lover og regler for skatt på arv av bolig, verdipapirer og formue med ulike skattesatser. Dersom du arver fra noen som døde til og med året 2013, er denne arven skattepliktig. Arveavgiftsloven kan komme tilbake på et senere tidspunkt, så det kan være lurt undersøke lovverket når du arver.

Sett deg godt inn i arveloven

Arveloven er rammeverket som styrer fordelingen av den avdødes formue. Denne lovgivningen er viktig for å sikre en rettmessig og balansert fordeling mellom arvingene. Arveloven gjelder blant annet ved fordeling av arv etter lov, rett til uskifte, testamentet og avtaler som forskudd på arv. Noen av det viktigste lovene fra arveloven sier noe om

 • Pliktdelsarv og ektefellens minstearv
 • Uskiftet bo med felles barn
 • Særkullsbarns rettigheter
 • Krav for gyldig testamentet

Det er alltid lurt å involvere en advokat når du arver og er truffet av arveloven. Med kundeprogram i DNB har du gode tilbud og rabatter på advokattjenester fra Ally Advokater.

Nyttige lenker

Jurist Åse forklarer fremtidsfullmakt

Tid: (6:17)

Jurist Åse forklarer arv og testament

Tid: (7:23)

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB