Slik sparer du til barna

Spar fast til barna dine hvis du kan. Er sparemålet bolig eller noe annet de trenger langt fram i tid, spar i aksjefond.

LITE KAN BLI TIL SÅÅ MYE: - Oppretter du fast sparing til barna tidlig, vil selv små beløp vokse seg store, sier forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl. Foto: Tobias Myklebust Fjeldheim
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 10. des 2020
Artikkelen er flere år gammel

Oppfordringen kommer fra forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.

- Oppretter du en fast spareavtale til barna dine mens de er små, vil selv små månedlige beløp vokse seg store sammen med barna.

Opprett fast sparing her

Anbefaler aksjefond 

Og siden sparing til barns bolig er langsiktig sparing, anbefaler hun aksjefond fremfor bankkonto.

- Lar du barna få tilgang til aksjemarkedets avkastningsmuligheter, kan det booste sparingen, sier hun.

Merk: Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning i aksjefond vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Sandmæl vet at aksjemarkedet svinger opp og ned, men all erfaring tilsier at risikoen for tap reduseres hvis du investerer jevnlig og det er lenge til pengene skal brukes. Da kan du «sitte stille i båten» gjennom eventuelle nedturer.

- Sparer du kun i bank, vil pengene  i dagens marked helt sikkert tape seg i verdi. Fordi bankrentene nå er lavere enn prisstigningen, forklarer hun.

Regneeksempel

Sparer du 500 kroner i måneden til barnet ditt i 20 år og forutsetningene er 1 prosent rente på bankkonto og 6,3 prosent avkastning på aksjefond (basert på utviklingen til DNB Global Indeks/MSCI World), blir resulatet etter skatt, inflasjon på 2 prosent, og omregnet til nåverdi om 20 år, følgende:

Ved sparing på konto: 129.868 kroner

Ved sparing i aksjefond: 199.027 kroner

Anbefaler aksjesparekonto 

Skal du spare i aksjefond anbefaler hun å gjøre det på en aksjesparekonto, fordi du da kan veksle mellom ulike fond eller ta ut gevinst uten at du da må betale skatt.

Foreldre kan spare til barna på egen aksjesparekonto eller opprette en egen aksjesparekonto for barnet.

Spare i eget eller barnas navn?

Forbrukerøkonomen mener foreldre bør tenke gjennom hvorvidt de vil spare til barna i eget navn eller i barnas navn. Hun mener det er fordeler og ulemper med begge deler, men anbefaler sparing i barnas navn.

- Jeg har dessverre sett for mange eksempler på at barn har mistet sine tiltenkte sparepenger. Hvis foreldrene rammes av død, skilsmisse eller konkurs, kan sparepenger som var ment for dem, fort forsvinne, påpeker hun.

Andre foretrekker å spare til barna i eget navn nettopp fordi det gir dem større økonomisk handlefrihet.

- Da har foreldrene full kontroll på om og eventuelt når barnet skal få tilgang til pengene. Sparing i barnets eget navn derimot, får barnet automatisk tilgang på fra fylte 18 år.

Sandmæl gjør også oppmerksom på to andre forhold som foreldre bør være obs på:

  • Hvis studenter har mer enn 428 861 kroner (i 2020) kroner på kontoer i eget navn – eller i samlet formue – kan stipend fra Lånekassen bli avkortet eller bortfalle
  • Når sparingen / formuen i barnets navn overstiger 202.700 kroner i verdi (to ganger folketrygdens grunnbeløp) vil fylkesmannen (tidligere overformynderiet) komme inn i bildet for å passe på pengene fram til barnet er 18 år og myndig

Noen må ivareta barnas interesser

Forbrukerøkonomen mener imidlertid at ingen bør frykte fylkesmannen.

- Fylkesmannen kommer inn som verge for å påse at barns penger tilfaller dem og ikke andre.

Hun oppfordrer foreldre som sparer til barna på egen konto til å ta fylkesmannens rolle selv. 

- Det kan du gjøre ved å skrive gavebrev eller testament om at pengene er dedikert barnet eller barna, foreslår hun.

Lær barna sunt pengevett

Forbrukerøkonomen legger til at foreldre ikke bare må spare til barna; de må lære og oppfordre dem til å spare selv også. Gjerne på sparekonto mens de er små. Og fra de får inntekt, på BSU, som er Norges kanskje beste spareordning.

- At barn legger seg til sunt pengevett og gode økonomiske vaner tidlig kan være helt avgjørende for hvordan de fikser voksenlivet, sier Sandmæl.

Som mangeåring programleder for "Luksusfellen", har hun sett utallige eksempler på at økonomiske problemer går i arv.