• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Fond

Fond er for deg som skal spare en stund. Fond gir mulighet for bedre avkastning enn bankkonto.

Planter som spirer
  • Like enkelt som å spare på konto

  • Minstekjøp kun 100 kroner

  • Full oversikt over sparingen din med Spare-appen

Indeksfond

Aksjefond

Kombinasjonsfond

Gi fond i gave

Rentefond

Aksjesparekonto

Forskjellige fond

Det finnes tre hovedtyper fond: aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond. Hvilke type fond som passer for deg avhenger blant annet av ønsket risiko og tidshorisont. Jo lenger du sparer, jo større er sjansene for å få god avkastning.

Hva er fond?

Et fond er en kollektiv investering der mange sparere går sammen om å plassere pengene sine i verdipapirmarkedet. Å spare i fond er en god måte å spare på, fordi det historisk sett gir bedre avkastning enn vanlig banksparing.

Hvert fond har en profesjonell forvalter til å styre investeringene, for å gi deg best mulig avkastning. Forvalterne gjør de investeringer de til en hver tid mener er de beste, med et overordnet mål om å følge markedet (passiv forvaltning/indeksfond) eller gjøre det bedre (aktiv forvaltning).

Se våre fond og priser

Spare-appen

I Spare-appen kan du enkelt kjøpe nye fond og følge med på utviklingen.

Last ned Spare-appen

Aksjesparekonto

Alle som sparer i fond med mer enn 80% aksjer bør ha en Aksjesparekonto. Kjøp, selg eller bytt aksjefond uten at det utløser skatt underveis.

Les mer og opprett her

Hvorfor spare i aksjer og fond

Forskjellen på ulike typer aksjefond

Informasjon om de ulike fondstypene

Hva er forskjellen på aktivt og indeksforvaltet?

Et aksjefond kan forvaltes etter ulike retningslinjer. To hovedkategorier er såkalt aktiv og passiv forvaltning.

Aktiv forvaltning innebærer at fondsforvalteren velger en annen sammensetning av verdipapirer i fondet enn sammensetning av fondets referanseindeks for på denne måten å forsøke å skape meravkastning.

Passiv forvaltning (indeksforvaltning) innebærer at fondets portefølje kun har små avvik fra referanseindeksen det følger. Blant annet fordi indeksfondet ikke har forvaltere som prøver å skape meravkastning i forhold til indeksen, er kostnadene lavere enn for aktivt forvaltede fond.

Ulike typer aksjefond

Tenk over dette før du starter sparingen

Hvor lenge skal du spare

Jo lenger tid du har, jo mer risiko kan du ta. Risiko er det som gir deg den ekstra avkastningen. Sannsynligheten for å få høy avkastning øker med tiden.

Din holdning til risiko

Er du en som ikke tåler å se at sparepengene svinger i verdi bør du holde deg til konto. Tåler du at det svinger, vil du få godt betalt for tålmodigheten.

Din totale økonomiske situasjon

Før du begynner med sparing i aksjefond bør du ha en god buffer på konto. Du bør heller ikke ha kredittkortgjeld.

Din kunnskap om aksjemarkedet

Kunnskap reduserer følelsen av risiko. Les litt om hva aksjer og aksjefond er før du går i gang. Se lenke til aktuelle artikler under.

Hvordan komme i gang med fond og aksjer

Hvordan sette opp en god spareplan

Kjøp, salg og bytte av fond

Markedsoppdatering november 2022

Bli kunde i DNB for å handle fond

Som DNB kunde vil du enkelt få tilgang til våre digitale handelsløsninger i nettbank og Spare-appen.

DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen
DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen
DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen
Mann og dame sitter ved skrivepult og ser på grafer

Investering

Alt du trenger av praktiske råd for å lykkes med egne investeringer.

  • Les mer

Fondsendringer

Her finner du informasjon om vesentlige endringer i fond som vi distribuerer.

Skjemaer

Vi har samlet alle kjøpsblanketter og skjemaer på en side.

Kvinne sitter på en stein

EU-klassifisering av fond

Les mer om hvordan du kan sammenligne finansielle produkter ut fra et bærekraftsperspektiv.

Ofte stilte spørsmål om fond

Ofte stilte spørsmål og svar om årlig kostnadsrapport for dine fond

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.

Våre fondsprodukter

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB