Flere spør om fastrente:

Er du bekymret for at renten skal øke?

Sentralbanken har varslet at rentenivået i Norge må opp fra dagens kunstige lave nivå. Det har fått flere til å vurdere fastrente.

FASTRENTE ER FORSIKRING: - Det velger du hvis du trenger eller ønsker å forsikre deg mot fremtidig høyere lånekostnader, sier DNBs forbrukerøkonom. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 25. jun 2021
Artikkelen er flere år gammel

Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, mener at fastrente bør ses på som en forsikring mot høyere boliglånskostnader og at behovet for en slik forsikring skal være avgjørende for om du velger å binde renten på hele eller deler av boliglånet.

- Sett i et historisk perspektiv er denne forsikringen fortsatt billig, mener hun.

Sandmæl er opptatt av at folk ikke skal binde renten fordi de tror de vil tjene på det.

- Se deg heller ikke blind på renteforskjellen mellom flytende rente og fastrente. Den flytende renten kan bli både lavere og høyere enn det du binder renten på, poengterer hun.

Trenger du boliglån? Søk lån/finansieringsbevis her

Vil du ha forutsigbarhet?

Forbrukerøkonomen anbefaler alle som trenger eller ønsker å forsikre seg mot høyere renteutgifter, å tenke gjennom hvorvidt de kan være tjent med å binde hele eller deler av boliglånet. 

- En slik forsikring kan spesielt mange unge ha behov for. De har ofte trang økonomi og trenger økonomisk forutsigbarhet, i hvert fall i noen år fremover, erfarer Sandmæl.  

Hvor mye av lånet du i så fall skal velge fastrente på og hvor lenge, kommer an på den enkeltes økonomiske situasjon og forventninger til fremtidig inntekt.

Binde renten på halve lånet?

Hos DNB kan du binde renten i 3, 5 eller 10 år. Og du behøver ikke binde renten på hele lånet. Du kan binde renten på halvparten eller så stor andel av boliglånet som du ønsker. Rentekalkulator for fast eller flytende rente

Nederst i denne saken kan du lese mer om hvordan fastrentelån fungerer og se priseksempler.

Alternativ til fastrente

Har du er bekymret for hvordan en eventuell fremtidig renteøkning vil påvirke privatøkonomien din, men føler at bankens fastrentelån blir for lite fleksibelt, anbefaler forbrukerøkonomen at du:

  • Hvis du har spart opp ekstra penger på konto, bruker noe av dette til å redusere lånet. 
  • Eller nå mens rentenivået fortsatt er lavt, ser om du kan betale inn litt ekstra på lånet ditt hvert måned. 

Mange unge har ikke erfart renteoppgang

Sandmæl vet at mange nordmenn har hatt dårlig erfaring med fastrente og mener at det også kan være del av forklaringen på hvorfor mange vegrer seg for å binde renten.  

- Mange unge har ikke erfart mye høyere renter enn vi har i dag, og foreldrene deres har kanskje erfaring med et fallende rentemarked hvor nesten ingen tjente på å binde renten.

Hun presiser at rentebildet i dag er et helt annet i dag enn for noen år siden. 

- Hensikten med fastrente bør uansett være å forsikre seg mot fremtidig høyere rentekostnader. Ikke å tjene på det, gjentar hun.

Historisk tilbakeblikk

I 1988 lå den flytende boliglånsrenten på i gjennomsnitt 16,46 prosent, ifølge SSB. Derfra og fram til 2018 gikk den i store trekk nedover . Bortsett fra i perioden 2005 til 2008. Det var siste gangen vi i Norge opplevde et rentehopp av betydning. Da steg den flytende renten fra 3,65 nominelt i 2005 til 7,08 i 2008, nesten en dobling.

Dette bør du vite om fastrentelån

Bankene har litt ulik praksis for fastrente. Ikke alle utbetaler gevinsten hvis du går ut på underkurs (*). Det gjør DNB dersom det er mer enn ett år siden du bandt renten. 

Slik fungerer fastrentelån i DNB:

  • Når du har valgt fastrente vet du akkurat hvor mye du skal betale hver måned i den valgte perioden, uansett hvordan renten endrer seg ellers i markedet. Det betyr at du ikke trenger å bekymre deg for renteøkninger i bindingsperioden, men du går også glipp av rentereduksjoner. 
  • Vær oppmerksom på at fastrenteprisene kan bli endret på kort varsel og at fastrenten bestemmes den dagen banken utbetaler lånet.
  • Du vil bli varslet hvis fastrenten øker mer enn 0,10 prosentpoeng fra avtalen er inngått til avtalen blir registrert hos oss.
  • Du kan flytte med deg fastrentelånet hvis du bytter bolig. Det er også mulig å bryte en fastrenteavtale, men vær klar over at dette kan føre til ekstra kostnader for deg. Du bør derfor sjekke dette med banken i forkant.
  • Går du ut på overkurs, må du betale: Dersom du ønsker å innfri et fastrentelån, eller betale ned ekstra, kan det medføre kostnader for deg. Hvis renten på nye fastrentelån er lavere enn renten på ditt fastrentelån, er differansen et tap for banken. I sammenligningen ser vi på nye fastrentelån med rentebindingstid som tilsvarer den gjenværende bindingstiden du har på lånet ditt. Bryter du fastrenteavtalen før rentebindingstiden er over, må du betale rentetapet. Det samme gjelder dersom du nedbetaler ekstra på fastrentelånet, eller endrer nedbetalingsplanen.
  • (*) Går du ut på underkurs, kan du få igjen penger: Dersom renten på nye fastrentelån er høyere enn renten på ditt fastrentelån, er differansen en rentegevinst. I sammenligningen ser vi på nye fastrentelån med rentebindingstid som tilsvarer den gjenværende bindingstiden du har på lånet ditt. Hovedregelen er at du får utbetalt rentegevinst dersom det er mer enn ett år siden du bandt renten. Merk at bankene her har ulik praksis og at du derfor bør se på dette også når du sammenligner bankenes fastrentetilbud.
  • Du kan trekke rentetap/overkurs fra på selvangivelsen, mens rentegevinst/underkurs er skattepliktig. 

Sjekk ut fastrentelån i DNB her

Priseksempler flytende rente versus fastrente

Merk at prisene gjelder per 25. juni og kan bli endret.

Lån med flytende rente:

BLU Start (til første bolig) med flytende rente:
Lånebeløp kroner 2.000.000 innenfor 85 % av markedsverdi og 25 års løpetid: Nominell rente 1,59 % p.a. Effektiv rente 1,68 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kroner 2.900 og terminomkostninger kroner 60. Kostnad 446.008 kroner, totalt 2.446.008 kroner.

For å se hvor mye mer du må betale for ditt lån hvis den flytende renten skulle bli satt opp, bruk DNBs lånekalkulator

Fastrentelån i 3, 5 eller 10 år

3 års fastrente BLU/SAGA-pris:
Lånebeløp kroner 2.000.000 innenfor 75% av markedsverdi og 25 års løpetid: Nominell rente 2,19% p.a. for 3 års bindingstid. Effektiv rente 2,29 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kroner 2.900 og terminomkostninger kroner 60. Kostnad 619.834 kroner, totalt 2.619.834 kroner.

5 års fastrente BLU/SAGA-pris
Lånebeløp kroner 2.000.000 innenfor 75% av markedsverdi og 25 års løpetid: Nominell rente 2,44% p.a. for 5 års bindingstid. Effektiv rente 2,54 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kroner 2.900 og terminomkostninger kroner 60. Kostnad 694.531 kroner, totalt 2.694.531 kroner.

10 års fastrente BLU/SAGA-pris:
Lånebeløp kroner 2.000.000 innenfor 75 % av markedsverdi og 25 års løpetid: Nominell rente 2,84 % p.a. for 10 års bindingstid. Effektiv rente 2,95 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kroner 2.900 og terminomkostninger kroner 60. Kostnad 816.482, kroner, totalt 2.816.482 kroner.

Andre priser og lån finner du her