Informasjonsansvar

Bedriftene må nå informere mer om pensjon til sine ansatte

Fra 1. januar må arbeidsgivere i større grad enn tidligere informere sine ansatte om bedriftens pensjonsordning.

MANGE VET IKKE: Ståle Frausing, salgsdirektør for pensjon mot bedrifter i DNB, sier mange ikke vet hvillken pensjonsordning de har. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 22. jan 2021
Artikkelen er flere år gammel

Nå skal det skal legges vekt på å gi arbeidstakerne et godt bilde av rettigheter, pensjonsinnskudd og hvor mye pensjon den ansatte kan forvente å få.

- Årsaken til at arbeidsgivere pålegges dette informasjonsansvaret er at bedriftene hittil har gitt sine ansatte for lite informasjon om bedriftenes pensjonsordning*, sier Ståle Frausing, salgsdirektør for pensjon mot bedrifter i DNB.

Dårlig kunnskap om pensjon

Frausing viser til en undersøkelse som DNB har gjennomført blant ansatte i bedrifter som har sin pensjonsordning i DNB.

- Så mange som 4 av 10 ansatte vet ikke hvilken pensjonsordning de har, og 50 prosent vet heller ikke hvor mye arbeidsgiver sparer for dem til deres innskuddspensjon, sier Frausing.

4 av 10 vet ikke hvilken pensjonsordning de har
Ståle Frausing

- Dette stemmer nødvendigvis ikke

Det at så få vet hvilken pensjonsordning de har via sin arbeidsgiver viser at mange ikke skaffer seg oversikt over egen pensjon, eller gjør aktive valg som er riktig for den enkelte.

- Det er bedriften som tar valget for de ansatte, og det virker som de ansatte stoler på at arbeidsgiver tar de riktige valgene for alle ansatte. Dette stemmer nødvendigvis ikke, sier han.

Frausing er derfor opptatt av at bedriftene og pensjonsleverandørene i fellesskap gir god informasjon til alle som har innskuddspensjon.

- I sum betaler norske bedrifter 35 milliarder kroner inn til pensjonsordningene hvert år. Dette er en stor utgiftspost for bedriftene, og et veldig viktig gode for de ansatte, sier han.

Slik kan du informere dine ansatte om pensjon

DNB har utarbeidet en kommunikasjonspakke som hjelper deg med å informere dine ansatte om pensjon.

DNBs kommunikasjonspakke inneholder:

  • Appen Spare
  • Pensjonsreisen
  • ePensjon
  • Pensjonssamtale
  • Dine ansatte kan kontakte DNBs kundesenter på telefon 91504800 med spørsmål om bedriftens pensjonsordning
Vi trenger e-postadresser og telefonnummer til de ansatte
Ståle Frausing

E-postadresser

Mange bedrifter som har pensjonsordningen i DNB ønsker at DNB skal sende informasjon direkte til de ansatte.

- For å kunne gi riktig informasjon til ansatte i de bedriftene som har DNB som pensjonsleverandør, trenger vi e-postadresser og mobiltelefonnummer til de ansatte, sier Frausing.

Frausing er opptatt av at informasjonen fra DNB skal gi saklig og god informasjon, og ikke inneholde informasjon om andre produkter. 

Dame ved pc
Slik sender du e-postadresser og telefonnummer på dine ansatte trygt til DNB:

For å oppdatere e-post og telefonnummer til dine ansatte kan du gjøre det i nettbanken på samme sted som du oppdaterer lønnsopplysningene. Du kan også sende oss melding via postboksen på samme sted.

* Endringer i innskuddspensjonsloven vedtatt i desember 2018: Etter innskuddspensjonsloven § 2-7 skal arbeidsgiver informere arbeidstakerne om regelverket for pensjonsordningen. Det skal legges vekt på å gi arbeidstakerne et godt bilde av medlemmenes rettigheter, pensjonsinnskuddene og hvilken pensjon disse kan forventes å gi.